KİTAPLARIMIZ

 • Ticaret Ehli Müslimlere Nasihatler

  Faruk FURKAN • 2019

  Bu eserimizde, ticaretle uğraşan bir Müslim olarak sana ticaretini nasıl kulluğa çevireceğine dair bir takım hatırlatma ve öğütlerde bulunmaya çalıştık. Kitabımızı okuduktan sonra senin; helalin ve haramın sınırlarını bilen, ticareti, kulluğa götüren bir yol kabul

 • Hayatın İçinden

  Zeynep Bayancuk • 2019

  Hayatın içinden üç ayrı dünya... Üç ayrı hikâye... Biri sosyal medyanın aldatıcılığına, bir diğeri nefsin baştan çıkarılıcığına ve bir başkası da genç bir kızın çocukken yaşadıklarına dair... Pişmanlık, tövbe, hidayet, dalalet, dava, imtihan, umut, sabır... Hepsi bu satırlarda

 • AHÂD

  Osman SADIKOĞLU • 2019

  Bu kitapta yer alan ve gerçek hayattaki yaşanmışlıklardan derlenmiş olan hikâyeleri okuyunca "Evet bugün Ebû Cehiller kıtalar dolaşıyor ama hamdolsun aramızdaki Bilâller de az değilmiş." diyeceksiniz.

 • El-Esmau'l Husna 1. ve 2. Cilt

  Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) • 2020

  Elinizdeki kitap, yüce Allah’ın güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını ele alan bir çalışmadır. Asli gayesi, Allah’ı (cc), kendisini/kendi zatını tanıttığı gibi tanıtmak ve O’nun razı olacağı şekilde kendisine kulluk edilmesine vesile olmaktır. Zira İslam’ın merkezinde yüce Allah’a iman ve yalnızca O’na kulluk vardır.

 • Vahyin Rehberliğinde En’âm Suresi Tefsiri

  Halis BAYANCUK (Ebu Hanzala) • 2020

  En’âm Suresi başından sonuna kadar, İslam akidesinin temellerini işleyen bir akide müfredatıdır. Sure, İslam’ın inanç esaslarını iki yönüyle ele almasıyla dikkat çekicidir. Isledigi tüm meselelerde Kelime-i Tevhid’in nefy ve ispat metodunu kullanmıstır. Önce yanlısı ele alıp onu reddetmis (La), sonra tevhid inancını ortaya koyarak insa etmistir (illallah).

 • Akaid Dersleri

  Halis BAYANCUK (Ebu HANZALA) • 2019

  Günümüzde birçok sapkın/tehlikeli düşünce ve ideolojinin ortaya çıktığı göz önüne alınarak insanları küfrün karanlıklarından vahyin aydınlığına çıkarmak için hazırlamış olan faydalı ve okunması gereken bir eserdir.

 • Gençlerle Hasbihal

  Halis BAYANCUK (Ebu Hanzala) • 2013

  Bu kitapta okuyacağınız her şahsiyetin bizim gibi birer insan olup gençliğin olumsuz yönlerini nasıl terbiye edip hayra çevirdiklerine şahit olacaksınız. Geçmişe damgasını vuran gençliğin günümüzdeki gençlere ışık tutmasını göreceksiniz.

 • Dinin Doğru Anlaşılmasında 4 Temel Kaide

  Muhammed bin Abdulvahhab • 2014

  Bu eser geçmişte olduğu gibi, Tevhidin reddedilip; şirkin kabul edildiği, tağutların saltanatlarının ihya edildiği, mazeret ehlinin bahanelerini sıraladığı, şüphelerin yakin; yakinin ise şüphe olarak addedildiği meselelere Kur’an ve Sünnetten çözüm sunmaktadır.

 • Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz?

  Tevhid Dergisi • 2016

  Milyonların Tevhid davetini duymasıyla beraber insanların zihinlerinde oluşan ‘Bunlar kim?’ gibi sorulara samimi ve açıklayıcı bir cevap olması adına Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin akide/inanç ve mücadele metodunu tanıtan bir eserdir.

 • Güncel İtikad Meseleleri

  Halis BAYANCUK (Ebu HANZALA) • 2013

  24.12.2008 tarihinde muayyen tekfir, askerlik, okul ve memurluk gibi hususlar hakkında bazıları tarafından bir risale yazılmasından sonra Muvahhidlerin yoğun talebi üzerine bu cenaha ilmî reddiye mahiyetinde kaleme alınmış olan faydalı bir eserdir.

 • Kalp Katılığının Zararları

  İbn-i Recep el-Hanbeli • 2020

  Günahların tesirlerinden arınmak ve ismiyle müsemma olup hâlden hâle giren kalp durumlarının ıslah ve tedavisi için kaleme alınmış faydalı bir kitaptır.

 • Müslümanların Allah'a Karşı Sorumlulukları

  Halis BAYANCUK (Ebu HANZALA) • 2014

  Tüm haklardan öncelikli olan ve yerine getirildiğinde insan hayatındaki diğer haklar konusunda istikamet sağlayan ‘Allah’a karşı sorumluluk’ ile ilgili kaleme alınmış olan tezkiye temalı bir eserdir.

 • Tercüme Bilimine Giriş ve Tercüme Teknikleri

  Feriduddin AYDIN •

 • Haydi İslama

  Ebu Sehran es-Suri • 2019

  O halde kardeşim! Cennete girmenin yolu iman etmekten, İman etmenin yolu kulluk etmekten, Kulluğunda karşılığı da Hakkıyla olan bir kölelikten geçiyorsa, Bu hakkıyla yapılacak köleliğin yerini bulması içiin temel nedir biliyor musunuz?

 • Lailaheillallah

  Halis BAYANCUK (Ebu HANZALA) • 2020

  Tüm insanlığın yaratılış amacı olup geçmiş dönemdeki toplumların hâllerini değiştirmesine rağmen günümüzde ise anlamı, kapsamı, etkisi unutulan La ilahe illallah kelimesini konu edinen bir eserdir.

 • Tüm Rasullerin Ortak Müjdesi

  Halis BAYANCUK (Ebu HANZALA) • 2019

  Kelime-i Şehadet’in diğer yarısı olan ve insanın kabulüyle İslam olduğu, alemlere rahmet, örnek ve son peygamber olarak gönderilen Muhammed Mustafa (sav) hakkında üzerimize düşen görevleri anlatan bir kitaptır.

 • Müslümanların Emirlerine Karşı Sorumlulukları

  Halis BAYANCUK (Ebu HANZALA) • 2014

  Günümüzde başıboş, bireysel yaşamanın ‘özgürlük’ olarak lanse edildiği fakat bir Müslümanın hayatını düzene sokan ve İslam’ın övüp emrettiği ‘Emirlere İtaat ve Kapsamı’ konusuna vurgu yapılan bir eserdir.

 • Sahabe Cihadından Tablolar

  Salâh Abdulfettah el-Halidî • 2014

  Ey Harameyn’de İbadet Eden Eğer Bizim savaş meydanlarındaki halimizi görseydin; İbadetle oynadığının muhakkak farkına varırdın. Yanağından döktüğün her gözyaşı tanesi yerine bizler göğsümüze kanlarımızı akıtıyoruz. Sizler ibadetlerinizle oynuyorsunuz. Ey abidler! Sizler ibadetlerinizi Allah’a sunarken, mücahidler kanlarını ve canlarını Allah’a sunarlar.

 • Ehl-i Sünnet'in Menheci ve Cihadın Esasları

  Abdulkadir bin Abdulaziz • 2019

  Bu dinin erleri, dünyanın mal ve mülkünden payları az olan, makam, mevki ve şöhrete iltifat etmeyen gü.süzlerdir. Herakl, Ebu Süfyan’a; “Halkın eşrafı mı, zayıfları mı ona uydular?” diye sorduğunda, Ebu Süfyan, “Zayıfları” diye cevap vermiş ve bunun üzerine Herakl şöyle demişti: “Peygamberlere onlar uyarlar.”

 • Müslümanların Birbirlerine Karşı Sorumlulukları

  Halis BAYANCUK (Ebu HANZALA) • 2014

  Kişinin şehid olduğunda dahi kendisinden affedilmeyeceği günah olan kul hakkı ve kardeşlerine karşı olan sorumlulukları güncel örneklerle tek tek ele alan faydalı bir kitaptır.

 • Ramazan Mektubu

  Halis BAYANCUK (Ebu HANZALA) • 2019

  Ramazan ayı bir fırsattır… Rabbimizin, geçen günleri afv, gelecek günleri takva azığıyla süslemek istediği büyük bir nimet… Senede bir defa gelen, belki de fani olan nefislerimiz için son kez gelen bir fırsat… Bu son fırsatı kaçırma!

 • İhtilaf Fıkhı

  Halis BAYANCUK (Ebu HANZALA) • 2014

  İhtilafın çeşitlerini, fıkhını ve adabını bilmemek ya gevşekliğin ya da aşırılığın pençesine düşürür insanı. Bu durumdan kurtulmak adına ihtilaf fıkhını inceleyen bir eserdir.

 • Tağuta Kulluğun Modern Mabedleri

  Komisyon • 2013

  Prototipleri Firavun olan günümüz tağutları da aynı metotlarla insanları kendilerine kullaştırıyorlar... Onlar da yeryüzünde büyüklük taslıyor, insanları hafife alıp, sömürüyorlar. Firavunun insanları parçalara ayırıp zayıflaştırdığı gibi insanları işçi, memur, zengin, öğrenci ve yoksul diye gruplara ayırıyor; Türk, Kürt, Laz veya Çerkez diye birbirlerine kırdırıyorlar. Tek amaç onların ve avanelerinin büyüklenip, rahat içinde yaşaması... Daha çocuk yaştan insanlara kendi uydurdukları dinlerinin esaslarını öğretiyor, ilahlarını sevdiriyor, güçlerini ispat ediyorlar. Sevgi, tazim, övme suretiyle her yere diktikleri putuna ve resmine boyun eğdiriyorlar. Zira günümüz tağutlarının modern mabedleri okullardır.

 • Tarikatta Râbıta ve Nakşbendilik

  Feriduddin AYDIN • 2019

  İslam tarihinin perişanlık dönemlerinde bazı kişi ve odaklar tarafından, şirk ve cahiliye devrinden kalma alışkanlıklar ile birçok sapkın inanış ve ibadet şekilleri değişik kılıklar içinde günümüze kadar sürdürülmüştir.

 • Tasavvuf

  Halis BAYANCUK (Ebu HANZALA) • 2019

  Allah Resûlü'nden sonra, fitneler baş gösterdi. Zenginleşen toplumda yozlaşmalar başladı. Emeviler eliyle hilafet saltanata döndü. Zulüm, rüşvet, ahlaksızlık, kâfirlere benzeme aldı başını yürüdü. Abbasiler döneminde itikat bozuldu, sapkın anlayışlar devlet eliyle meşrulaştırıldı. Toplum, Kur'ân ve sünnette okuduğu hayat ile yaşanan hayat arasında ikileme düştü.

 • Mümine Hanımlara Nasihatler

  Faruk FURKAN • 2019

  Sana dinin, kimliğin, ailen, çocukların, arkadaşların, tesettürün ve buna benzer bazı konular hakkında nasihatler etmeye çalışacak ve seni, Rabbinin rızasına daha uygun bir hayat sürdürmeye teşvik etmeye gayret edeceğiz.

 • Yiğit Muvahhidlerin Öyküsü

  Anonim • 2019

  Seksen darbesi sonrasında, ülke harabeye dönmüş, siyasi ve dini çalışmalar ağır darbeler yemişti. Cumhuriyetten bu yana askeri darbeler ve zulüm kanunlarıyla baskı altına alınan halk, bu darbeyle can çekişir olmuştu. Siyasi, dini çalışma yapmak ateşten gömlek giymek, dünyayı üç talakla boşayıp, ölümle evlenmek demekti. İşkence merkezlerinde, insanlık dışı muameleye tabi tutuluyordu insanlar. Cumhuriyetin ilk hedefi dindi. İslam’a ve Osmanlı bakiyesi sayılan her şeye medeniyet adı altında savaş açılmıştı. Koca altmış yıl… Bir neslin tükenip, yeni nesillerin yetiştiği altmış yıl. Dinden uzak kalmış bir halk... Dinini öğrenmek veya öğretmek isteyenlere daha altmış asır unutulmayacak işkence, sürgün, hapis, açlık ve idam

 • İbrahimi Genç

  Abdullah Z. Atabey • 2019

  “Burada bulunan herkese şunları söylemek istiyorum. Aziz ve Celil olan Allah’ın bana verdiği ömür boyunca benim için en değerli, en önemli ve öncelikli mesele İslam olacaktır. İslam’ın özü olan tevhid akidesi olacaktır. Hayatımı bu amaca adadım. Rabbimden dileğim şudur ki, ölümüm de bu yüce gayenin peşinde koşmakla olsun. Başkalarının bu yolda olup olmaması benim için hiçte önemli değildir. Müslümanmış gibi davranıp İslam’ı tahrif edenler, İslam’ı küfür ideolojileriyle barıştırıp karıştırmak isteyenler, yüzyıllardır bize kokuşmuş fikirler ve bombalarla saldıran küfür ittifakı ile onların yerli işbirlikçileri toplanıp engellemeye çalışsalar da, beni yardımsız ve yoldaşsız bıraksalar da bu yolda azimle yürümeye devam edeceğim!” İbrahimî Genç

 • Tevhid Kur'ân-ı Kerim Meali

  Halis BAYANCUK (Ebu Hanzala) • 2018

  Kullarına nur, hidayet, rahmet, şifa, şeref, izzet, ruh, güçlü bir delil, ayetleri Allah tarafından tafsilatlandırılmış, hem açık hem de açıklayıcı bir Kitap bahşeden Allah’a hamd olsun.