HAKKIMIZDA

Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz?

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Allah’a hamd, Rasûlü’ne salât ve selam olsun.

Kıymetli Kardeşim!

Bizler Allah’ın kendilerine hidayet bahşettiği, dinine hizmete muvaffak kıldığı, günahlarından korkan ve Allah’ın (cc) rahmetini uman bir topluluğuz. 

Rabbimizin, bizleri muvaffak kıldığı Tevhid ve Sünnet daveti, O’nun lütfu sayesinde duyuldu ve yayıldı. Dile getirdiğimiz esaslar yeni değildi elbet. Adem’den (as) Muhammed Mustafa’ya (sav) kadar tüm Peygamberlerin ortak mesajıydı:

“Andolsun ki biz her ümmet arasında: “Allah’a ibadet/kulluk edin ve tağuttan kaçının.” (diye tebliğ etmesi için) resûl göndermişizdir.” (16/Nahl, 36)

Bu mesajı en gür sesimizle haykırdık. Tevhid ve Sünnet davetimiz Türkiye sınırlarını aştı. Derslerimiz ve yayınlarımız Türkçe dışında birçok yabancı dile çevrildi. Dünya basınında Ebu Hanzala / Halis Hoca’mız ve davetimizle ilgili haberler yapılmaya başlandı. 

Zihinlerde oluşan soru büyüdü: ‘Kimdi bunlar ve ne istiyorlardı?’ Herkes bir şeyler söyledi. Sevenlerin sevgisi her geçen gün arttığı gibi, Tevhid ve Sünnet davetinden rahatsız olanların kinleri dillerine yansıdı.

Bu davete gönül verenlerin gönlüne şifa olması adına bir hatırlatma, merak edip araştıranların zihinlerindeki sorulara samimi ve apaçık bir cevap olmasına adına bu tanıtım metnini hazırladık.

Tevhid ve Sünnet Cemaatinin Misyonu Nedir?

Tevhid ve Sünnet cemaati olarak bizler, insanları dil ile İslam’a davet edip Tevhid ve Sünnet hakikatlerini apaçık beyan etmeyi misyon edinen bir davet topluluğuz.

İslam davetimizi Kur’an ve Sünnet’ten muhkem naslar/deliller üzerine kurar, insanları bu delillerle Tevhid ve Sünnet’in esaslarına açık, şeffaf ve net bir üslupla davet ederiz. Bunun için birebir daveti esas görmekle birlikte, davetin insanlara ulaşması için şer’i olarak meşru olan tüm yöntemleri kullanmanın gerekliliğine inanırız. Yazılı, sözlü ve görüntülü medya araçlarını da davetimizde aktif olarak kullanırız.

Cemaatimizin resmi yayın organı, ‘TevhidDergisi’ ve ‘TevhidDersleri’ web siteleridir. Tevhid Medresesi öğrencilerinin ve değerli hocalarımızın emeğiyle hazırlanan dergimiz ve davet faaliyetlerimizin yayınlandığı ‘tevhiddersleri’ web sitemiz, asli yayın organlarımızdır. 

‘TevhidDergisi’ ve ‘TevhidDersleri’ web adreslerinde bizimle irtibatlı görülen adres ve sosyal medya hesapları cemaatimize ait olup, bunun dışında paylaşımlar yayınlayan adreslerle İslam kardeşliği dışında bir ilişkimiz bulunmamaktadır.

Kitap çalışmalarımız Tevhid Basım ve Yayınevi tarafından yayımlanmaktadır. Tevhid Dergisi’nde yayınlanan başyazılar, cemaatin bülteni olup; akidevî, siyasî, ahlaki vesair konularda cemaatin düşüncesini yansıtmaktadır.

Tevhid ve Sünnet Cemaatinin Eğitim Faaliyetlerinin Amacı Nedir?

    • Şahısların İslam akidesini öğrenip, toplumun üzerinde olduğu cahiliyeden tevbe ederek Allah’a teslim olması.

    • İslam’ın ahlaki değerlerinin öğrenilmesi ve bunların amelî boyutunun hayata geçirilmesi.

    • Sosyal faaliyetlerle Müslümanların kaynaşması ve hem cemaat içerisinde hem de cemaat dışındaki Müslümanlarla İslam kardeşliği esasına dayalı bir ilişki tesis etmek.

    • Cemaatimizin en önemli misyonu; ilme yatkın olan gençlerin ‘Tevhid Medresesi’ bünyesinde ilim talebesi, birer davetçi olmasını sağlamaktır. 

    • Davet ve ilim yönündeki tüm çalışmalarımız, ümmetin bir diğer yarısı ve İslam mücadelesinin onlarsız olmayacağı Müslüman bayanlar için de geçerlidir.

Çalışmalarımızın Ana Hedefi Nedir?

    • Her şeyiyle İslam’a adanıp, hizmet ehli olacak Müslümanların tespiti, ilmî/ahlaki eğitimi ve irşad edilmesi/yönlendirilmesi.

    • Türkiye Müslümanlarının tevhidî duyarlılıkları nedeniyle sıkıntı yaşadıkları eğitim meselesinin çözümüne katkı sağlamak.

    • Tevhid ve Sünnet hakikatlerini Türkiye’nin en ücra köşesine ulaştırıncaya dek programlı ve belli bir plan dahilinde ilerlemek.

    • Davetin yayılması için meşru olan teknolojik ve iletişim araçlarının tümünü profesyonel ve müstakil kullanacak hâle gelmek.

    • Farklı dillere yaptığımız çeviri kitap ve terceme derslerle başta Avrupa olmak üzere İslam davetinin tüm dünya halklarına ulaşmasına katkı.

    • Aynı akideyi paylaştığımız Müslümanlarla ortak çalışma zeminleri oluşturup ‘Tek Ümmet’ olma, yardımlaşma ve çekişmeme buyruklarını pratize etmek.

    • İnanç anlamında yakın olduğumuz kesimlerle bir araya gelip nasihatleşme ve eksiklerimizi gidermek.

    • Allah’ın (cc) bu uğurda takdir ettiği merhalelere sabır gösterip kenetlenme ve Müslümanların geride kalan emanetlerine sahip çıkmak.

Hakkımızda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsan ‘Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz?’ kitapçığımıza bakabilirsin. Seni Allah’a emanet ediyor ve Allah’ın dininin yayılmasına yardımcı olmak adına dualarını bekliyoruz…