Loader
Ehl-i Sünnet'in Menheci ve Cihadın Esasları
Abdulkadir bin Abdulaziz
Bu dinin erleri, dünyanın mal ve mülkünden payları az olan, makam, mevki ve şöhrete iltifat etmeyen gü.süzlerdir. Herakl, Ebu Süfyan’a; “Halkın eşrafı mı, zayıfları mı ona uydular?” diye sorduğunda, Ebu Süfyan, “Zayıfları” diye cevap vermiş ve bunun üzerine Herakl şöyle demişti: “Peygamberlere onlar uyarlar.”
Sahabe Cihadından Tablolar
Salâh Abdulfettah el-Halidî
Ey Harameyn’de İbadet Eden Eğer Bizim savaş meydanlarındaki halimizi görseydin; İbadetle oynadığının muhakkak farkına varırdın. Yanağından döktüğün her gözyaşı tanesi yerine bizler göğsümüze kanlarımızı akıtıyoruz. Sizler ibadetlerinizle oynuyorsunuz. Ey abidler! Sizler ibadetlerinizi Allah’a sunarken, mücahidler kanlarını ve canlarını Allah’a sunarlar.
Werîn İslam'ê
Ebu Sehran es-Surî
Bîrayêminê Ýweşewist! Tu Peyva La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah genc fêmbike. Bi zanin û iýlas amel bike jiyana ýwe bike şahidē İslam’a ýwe. Agideya Tewhidê bidilsozi û bidilýurti biparēze. Ji heg û ehlê Tewhidê re dildar û dilevin bibe. Ji Musulmana re dilgerm û dilronî bibe. Meşa te ya li ser rêya Tewhidê piroz be! Allah azze ve celle arikarê te bibe. Biminê di nav ýêr û ýweşyêde.
İbrahimî Genç
Abdullah Z. Atabey
“Burada bulunan herkese şunları söylemek istiyorum. Aziz ve Celil olan Allah’ın bana verdiği ömür boyunca benim için en değerli, en önemli ve öncelikli mesele İslam olacaktır. İslam’ın özü olan tevhid akidesi olacaktır. Hayatımı bu amaca adadım. Rabbimden dileğim şudur ki, ölümüm de bu yüce gayenin peşinde koşmakla olsun. Başkalarının bu yolda olup olmaması benim için hiçte önemli değildir. Müslümanmış gibi davranıp İslam’ı tahrif edenler, İslam’ı küfür ideolojileriyle  barıştırıp karıştırmak isteyenler, yüzyıllardır bize kokuşmuş fikirler ve bombalarla saldıran küfür ittifakı ile onların yerli işbirlikçileri toplanıp engellemeye çalışsalar da, beni yardımsız ve yoldaşsız bıraksalar da bu yolda azimle yürümeye devam edeceğim!” İbrahimî Genç
Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri
Komisyon
Prototipleri Firavun olan günümüz tağutları da aynı metotlarla insanları kendilerine kullaştırıyorlar... Onlar da yeryüzünde büyüklük taslıyor, insanları hafife alıp, sömürüyorlar. Firavunun insanları parçalara ayırıp zayıflaştırdığı gibi insanları işçi, memur, zengin, öğrenci ve yoksul diye gruplara ayırıyor; Türk, Kürt, Laz veya Çerkez diye birbirlerine kırdırıyorlar. Tek amaç onların ve avanelerinin büyüklenip, rahat içinde yaşaması... Daha çocuk yaştan insanlara kendi uydurdukları dinlerinin esaslarını öğretiyor, ilahlarını sevdiriyor, güçlerini ispat ediyorlar. Sevgi, tazim, övme suretiyle her yere diktikleri putuna ve resmine boyun eğdiriyorlar. Zira günümüz tağutlarının modern mabedleri okullardır. 
Yiğit Muvahhidlerin Öyküsü
Anonim
Seksen darbesi sonrasında, ülke harabeye dönmüş, siyasi ve dini çalışmalar ağır darbeler yemişti. Cumhuriyetten bu yana askeri darbeler ve zulüm kanunlarıyla baskı altına alınan halk, bu darbeyle can çekişir olmuştu. Siyasi, dini çalışma yapmak ateşten gömlek giymek, dünyayı üç talakla boşayıp, ölümle evlenmek demekti. İşkence merkezlerinde, insanlık dışı muameleye tabi tutuluyordu insanlar. Cumhuriyetin ilk hedefi dindi. İslam’a ve Osmanlı bakiyesi sayılan her şeye medeniyet adı altında savaş açılmıştı. Koca altmış yıl… Bir neslin tükenip, yeni nesillerin yetiştiği altmış yıl. Dinden uzak kalmış bir halk... Dinini öğrenmek veya öğretmek isteyenlere daha altmış asır unutulmayacak işkence, sürgün, hapis, açlık ve idam...
Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz?
Tevhid Dergisi
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bizler Allah’ın kendilerine hidayet bahşettiği, dinine hizmete muvaffak kıldığı, günahlarından korkan ve Allah’ın (cc) rahmetini uman bir topluluğuz. Rabbimizin, bizleri muvaffak kıldığı Tevhid ve Sünnet daveti, O’nun lütfu sayesinde duyuldu ve yayıldı. Dile getirdiğimiz esaslar yeni değildi elbet. Adem’den (as) Muhammed Mustafa’ya (sav) kadar tüm Peygamberlerin ortak mesajıydı. 
Tevhid Dergisi Radyo Tevhid Tevhidi Gündem