Loader
Allah'a Adanmış Gençlikler
Ebu HANZALA
Bugünün gençliğinin dünün gençliğinden bu anlamda hiçbir farkı yoktur. Onların cehd ve gayretlerini misli ile mükâfatlandıran Allah subhanehu ve teâlâ, bugünün gençlerine de lütufta bulunacaktır. Yeter ki O'na subhanehu ve teâlâ dayanıp, izlenmesi gereken menheci izlesinler.
Tüm Rasullerin Ortak Daveti
Ebu HANZALA
Tüm Rasullerin Ortak Davetidir, La İlahe İllallah. Kavimleri Müslüman ve kafir diye ayıran, insanların dünya ve ahirette varacakları sonun belirleyicisidir bu kelime... Bu kelimedir baba ile oğlu karşı karşıya getiren, tarih sayfalarında...
Tüm Rasûllerin Ortak Müjdesi
Ebu HANZALA
"... Şayet ona itaat ederseniz, hidayet bulursunuz." (24/Nur, 54) "...ve muhakkak sen insanları dosdoğru yola hidayet edersin." (42/Şûra, 52) İnsanlığın şirk ve bidat bataklığında helak olduğu, bozulma ve ifsadın bireysel olmaktan çıkıp kitlesel hâl aldığı bir dönemde Muhammed (sav) hidayettir. İtikadî kafa karışıklıklarının, amelî ölçüsüzlüklerin kol gezdiği bir dünyaya tek çözüm, o ve onun önderliğidir.
Güncel İtikad Meseleleri
Ebu HANZALA
26 Zilhicce 1429 (24 aralık 2008) tarihinde elime bir risale geçti. Bu risale bazı insanların belli bir fikre karşı kaleme aldığı ve özellikle muayyen tekfir, tekfirin engelleri, kimin tekfire müstehak olduğu; tağuti düzenlerde askerlik, okul ve memurluk gibi günümüzde çok tartışılan meseleler hususunda, muasır âlimlerin görüşlerini beyan etmekteydi.
Müslümanların Emirlerine Karşı Sorumlulukları
Ebu HANZALA
Emire olan ihtiyaç/zorunluluk ve ümmet hayatındaki önemi sadece belli bir alana sıkıştırılamaz. Bu, esasen hayatımızın hemen hemen bütün alanlarını içine alan mühim bir meseledir. Cihad için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ümmet şuurun daima canlı tutulması için kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Müslümanların Allah'a Karşı Sorumlulukları
Ebu HANZALA
Bu kitabımızda özel anlamda mücahidlerin ve tabii olarak bununla beraber genel manada Müslümanların görevleri konusunu incelemeye çalışacağız. Sözünü edeceğimiz görev ve sorumlulukların bilinmesine bir mücahidin ne ölçüde ihtiyacı varsa şüphesiz ki Müslüman bir ilim adamının, ilim talebesinin ya da herhangi bir Müslümanın da en az bu ölçüde bunları bilmeye ihtiyacı vardır.
Müslümanların Birbirlerine Karşı Sorumlulukları
Ebu HANZALA
Allah (ac) müminleri iman bağıyla birbirlerine kardeş kılmıştır. Bu kardeşlik müminler için büyük bir nimet ve rahmettir. Aynı zamanda bu nimet kimsenin kendi şahsi çabalarıyla elde edemeyeceği değerde ve cesamettedir.
Dinin Doğru Anlaşılmasında Dört Temel Kaide
Şerh: Ebu HANZALA
Elinizdeki bu eser; geçmiş dönemde olduğu gibi, Tevhid'in reddedilip; şirkin kabul edildiği, Tağutların saltanatlarının ihya edildiği, Hak ehlinin 'yalancı'; batılın ise 'doğrulandığı' Müminler ile mücrimlerin yolunun bulanıklaştığı, Mazeret ehlinin mazeretlerini sıraladığı, Şüphelerin yakin; yakinin ise şüphe olarak addedildiği çağın fikir karmaşasına vahyin rehberliğinde çözüm sunmaktır.
Akaid Dersleri
Ebu HANZALA
Bugün, akide konuları ile ilgili birçok kitap bulunmaktadır. (Allah salih amel sahiplerinin amelini kabul etsin.) Buna rağmen elinizdeki kitabı yayınlıyor olmamızın ise birçok sebebi bulunmaktadır. Piyasada bulunan kitapların bir kısmının toplayıcı olmaması (birçok konuyu kapsamak yerine, sadece belli başlı konuların üzerinde durması). Bir kısmının tevhide aykırı saptırıcı bilgiler içermesi. Bazılarının konuları tafsîlî olarak ele alıp, herkesin anlayacağı açıklıkta olmaması. İşte bu ve benzeri sebepler nedeniyle elinizdeki kitabı yazma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
İhtilaf Fıkhı
Ebu HANZALA
İhtilafın çeşitlerini, fıkhını ve adabını bilmemek ya ifratın ya da tefritin pençesine düşürür insanı. Bu iki durum da, şeytanın kuldan elde etmek istediği paydır. Çünkü ifrat ve tefritle beraber doğru bir din tasavvuru, buna bağlı olarak da sahih amel mümkün değildir. İfrat ve tefritten kurtulmak, dinimizde basiret üzere olmak adına ihtilafı üç kısımda inceleyeceğiz. 1. İtikadda ihtilaf 2. Fıkhî ve ameli konularda ihtilaf 3. Menheci ihtilaflar (kastımız İslamî sahada çalışma yapan cemaatlerin ihtilafı) Her bir kısmı; kitap, sünnet ve selefimizin anlayışı üzere tafsilatlandırıp, konumumuzu belirleyeceğiz. Çaba bizden başarı Allah'tandır.
Ramazan Mektubu
Ebu HANZALA
Ramazan bir fırsattır… Rabbimizin geçen günleri af, gelecek günleri takva azığıyla süslemek istediği büyük bir nimet… 'Annemizin bizi doğurduğu gün gibi' tertemiz olma fırsatını, senede bir defa gelen, belki de fani olan nefisler için son kez gelen bir fırsat… Cehennemin ateşi seni telaşlandırıyor, uykularını kaçırıyorsa, bu son fırsatı sakın kaçırma!
Kalp Katılığının Zararları
Şerh: Ebu HANZALA
'Kalpler sürekli aynı hâl üzere kalır.' diye bir kaide yoktur. Katılaşan kalp insanın çabası ve Allah'ın (cc) yardımı ile yumuşayacağı gibi, selim olan bir kalp de kulun gafleti nedeniyle hastalık kapabilir. İnsan çabalarına rağmen kalbinde bir değişiklik hissetmeyince azmi kırılabilir. Ama asla pes etmemelidir. Çünkü bu durum -Allah muhafaza- kişiyi küfre kadar götürebilecek çok tehlikeli bir sapmadır. Bu sapma, kişinin Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinin bir sonucudur. Halbuki günah ve masiyetlerin başlıca sebeplerinden olan kalp katılığı da dahil her türlü masiyetin tevbe ve istiğfarla Allah (cc) tarafından bağışlanacağına ve kalplerin ıslah olacağına dair ümitlerin daima korunması gerekir. 
Tevhid Kur'an-i Kerim ve Türkçe Meali (Çanta Boy)
Halis BAYANCUK (Ebu Hanzala)
Kullarına nur, hidayet, rahmet, şifa, şeref, izzet, ruh, güçlü bir delil, ayetleri Allah tarafından tafsilatlandırılmış, hem açık hem de açıklayıcı bir Kitap bahşeden Allah’a hamd olsun.  Salât ve selam, müminlere Allah’ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, Kitab’ı ve hikmeti öğreten Resûl’e, pak ailesine ve ashabının üzerine olsun.
Tevhid Kur'an-i Kerim ve Türkçe Meali (Hafız Boy)
Halis Bayancuk (Ebu Hanzala)
Kullarına nur, hidayet, rahmet, şifa, şeref, izzet, ruh, güçlü bir delil, ayetleri Allah tarafından tafsilatlandırılmış, hem açık hem de açıklayıcı bir Kitap bahşeden Allah’a hamd olsun.  Salât ve selam, müminlere Allah’ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, Kitab’ı ve hikmeti öğreten Resûl’e, pak ailesine ve ashabının üzerine olsun.
Tevhid Dergisi Radyo Tevhid Tevhidi Gündem