Tevhid Kitap

Ehli Sünnet Vel Cemaatin Tanımı - 3 | Veciz Dersleri 7 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2264

Akaid özetleri olan veciz derslerinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) Ehli Sünnet Vel Cemaatin tanımını yaparak bidat taifelerinin kimler olduğu anlatıyor.

 

Ehli sünnet vel cemaatin 14. özelliği

14. Birbirlerini severler, birbirlerine merhametlidirler, aralarında yardımlaşırlar, birbirlerinin eksiklerini kapatırlar. Başkalarıyla dinin kurallarına göre dost ve düşman olurlar.

 

Ehli sünnet vel cemaatin tanımı:

Ehli sünnet vel cemaat insanların ahlakça en güzeli ve Allah’a itaat ederek kendilerini temizlemeye en çok dikkat edenlerdir. Ufku en geniş, en uzak görüşlü, farklı görüşlere en tahammüllü kimseler onlardır. Bunun adabını ve usulünü en iyi onlar bilirler.

 

Onlar fırkalar arasında Peygamber’in (sav) kurtuluşu vaat ettiği fırkadır. Bu vasfın ekseni ise sünnete tabi olmak ve sünnetin getirdiği, itikad (akide), ibadet, yol, hal, hareket ve ahlakı kabul edip Müslümanların cemaatinden ayrılmamaktır.

 

Peygamber’in (sav) Ehli Sünnet vel Cemaat derken kast ettiği kimselerdir, Ehli Sünnet vel Cemaat de selefi salihin ve onların yolundan gidenlerdir.

 

Bu sebeple bütün bidatçi topluluklar ile Hariciler, Cehmiyeler, Kaderiye, Mutezile, Mürciye, Rafiziler gibi heva ehli ve onların yolundan giden diğer bidatçiler bu mananın dışına çıkarlar.

 

Bidat taifeleri

 

Hariciler:

Kelime manası ‘çıkanlar’ demektir. Büyük günahlarla insanları tekfir eden ve adaletli olan bir imama kafir diyen, Ali (r.a) gibi cennetle müjdelenmiş sahabeleri bile tekfir edip ona karşı savaşılabileceğini caiz gören taifelerdir.

 

Cehmiye:

Cehm İbni Safvan’a tabi olan kimselere denir. Allah’ın (cc) hiçbir sıfatını kabul etmeyen, kulların fiilleri kaderinde yazıldığı için ne yaparsa yapsın kulun bir suçunun olmadığını söyleyen, iman sadece bilmektir, küfür inkardır söylemlerine sahip olanlardır. Yani bir adam Allah yoktur demediği müddetçe ne yaparsa yapsın bu adam kafir olmaz diyenlerdir.

 

Kaderiye:

Kadari inkar eden kimselerdir. Kaderiye iki kısımdır:

a) Kaderi komple kabul edip insanın hiçbir iradesi yoktur Allah ne yazmışsa odur diyen kimseler

b) Kaderi tamamen inkar edenler: Allah’ın (cc) hiçbir şeye karışması söz konusu değil, insan kendi seçer, kendi yapar, kendi eder gibi bir mantıkları vardır. Yani Allah’ın (cc) iradesini inkar edenlerdir.

 

Mutezile:

Kelime manası ‘ayrılmış kişi’ demektir. Hasan-ı Basri’nin öğrencisi olan Vasıl İbni Ata bu mezhebin kurucusudur. Hasan-ı Basri’nin ders halkasından ayrılarak mescidin diğer köşesine oturup ayrıldığı için (itizal) mutezile ismini almıştır. Mutezile Allah’ın (cc) sıfatlarının birçoğunu kabul etmezler, kader konusunda Allah’ın (cc) bir şeye karışmadığını sadece bildiğni iddia ederler. Kur’an mahluktur görüşü ile ön plana çıkmışlardır. Büyük günah işleyen insanları tekfir etmedikleri gibi Müslüman da demezler.

 

Mürciye:

Manası irca kelimesinden gelmektedir. İrca; kaldıran, erteleyen demektir. Ameli imandan saymadıkları, kaldırdıkları için bunlara mürcie denmektedir. Bunlar da iki kısımdır:

a) Mürcie gulad: La ilahe illallah dedikten sonra amelinden dolayı kimseyi tekfir etmeyenlerdir.

b) Mürcie fukaha: Amel imandan değildir. Ama küfür amellerini işlemek kişinin kalbinde imanın bittiğinin alametidir diyenlerdir.

 

Rafiziler: Kabul etmeyen, onay vermeyen demektir. Ebu Bekir ve Ömer (r.a) da dahil olmak üzere sahabenin hepsinin hilafetini reddedenlerdir. Hilafet baştan beri ehli beytindir, ehli beyt masumdur, Ömer’e (r.a), Ebu Bekir’e (r.a) kafir ve tağut diyen, kişi inkar etmeyince mümin olamaz diyen ve Ayşe (r.anha) annemize iftira atan yeryüzünün en şerli insanlarıdır.

 

Şii: Taraf olan demektir. Ali’ye (r.a) taraf olanlardır. Osman (r.a) ile Ali (r.a) konuşulduğu zaman Ali’nin (r.a) Osman’dan (r.a) hilafete daha hak sahibi olduğunu savunan, Muaviye ve Ali (r.a) arasındaki ihtilafta Ali’nin tarafında olan taifedir.

 

Selefi salihin, ehli sünnet vel cemaat, ehli eser, ehli hadis, taifetul mansura, fırka-i naciye, ehli ittiba ve guraba isimlerini selef alimleri aynı manada kullanmaktadır

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:24  Ehli sünnet vel cemaatin 14. özelliği

01:20  Ehli sünnet vel cemaatin tanımı

05:15  Özet olarak ehli sünnet ve cemaat selef demektir.

08:58  Bidat taifeleri

11:02  Hariciler kimdir?

11:30  Cehmiyeler kimdir?

12:15  Kaderiye kimdir?

12:51  Mutezile kimdir?

14:28  Mürciye kimdir?

15:08  Rafiziler kimdir? Rafiziler ve Şiiler aynı mıdır? Şiiler kimdir?

18:50  Başka bidat taifeleri var mıdır?

21:33  İbni Abbas’tan (r.a) ehli sünnet vel cemaatin tanımı

24:28  Ehli sünnet vel cemaatin diğer isimleri

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #akaid #EhliSünnetVelCemaat #BidatTaifeleri

rafiziler

tevhid dergisi

tevhid dersleri

ebu hanzala hoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar