Tevhid Kitap

Ehli Sünnet Vel Cemaatin Tanımı - 2 | Veciz Dersleri 6 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1896

Ehli sünnet vel cemaatin tanımı ve özellikleri Halis Hoca (Ebu Hanzala) tarafından akaid özetleri olan veciz derslerinde anlatılıyor. Ehli sünnet vel cemaatin özellikleri sıralanıyor.

 

Ehli sünnet vel cemaatin 3. özelliği

3- Onların; sözlerinin tamamını alarak ve ona muhalif olan şeyleri terk ederek tazim ettikleri, Rasulullah (sav) dışında bir imamları yoktur. Rasulullah'ın (sav) hallerini, sözlerini ve fiillerini insanlar arasında en iyi bilenler onlardır. Bu sebeple insanların içinde sünneti en çok sevenler, ona tâbi olmaya en çok gayret gösterenler ve sünnet ehline en çok dost olanlar onlardır.

 

Ehli sünnet vel cemaatin 4. özelliği

4- Din konusunda tartışmaları terk eder, tartışan taraflardan uzak dururlar. Haram ve helal meselelerinde çekişmeyi bırakırlar. Dini bir bütün olarak alıp kabul ederler.

 

Ehli sünnet vel cemaatin 5. özelliği

5- Selefi salihin’e saygı duyup yüceltirler, selefi salihin’in yolunun en selametli, ilme en uygun ve en sağlam ve en hikmetli yol olduğuna inanırlar.

 

Ehli sünnet vel cemaatin selefi salihini tazim etmesinin nedeni onları putlaştırmak için değildir. Bunun nedeni:

1. Allah ve Resulü onları hayırla şahitlik ettiği için

2. Bu dini bize nakledip pratikte en güzel yaşayanlar olduğu için

 

Ehli sünnet vel cemaatin 6. özelliği

6- Fasid tevili terk eder, şeriatın tümüne teslim olurlar. Nakli akıldan önce görür, aklı nakle boyun eğdirirler. Selef ile kelam ehli arasında en büyük fark nakli akıldan önce alır ve çatışma, ihtilaf durumunda aklı nakle boyun eğdirirler.

 

Tevil nedir?

Tevil bir işin varacağı sonuçtur. Aynı zamanda bir işin tefsiri bir işin beyanı manası da gelir.

 

Ehli sünnet vel cemaatin 7. özelliği

7- Aynı mesele hakkındaki nasların arasını bulur, müteşabih olanları muhkemin ışığında anlamaya çalışırlar.

 

Mütaşabih nedir?

Tek başına manası anlaşılmayan başka naslara ihtiyaç duyan nastır. Mütaşabih nas birden fazla manaya gelebilir.

 

Muhkem nedir?

Tek başına konuyu aydınlatan, konu hakkında belirgin olan nastır. Başka bir şeye ihtiyaç duymayan nastır. Muhkem tek bir manası vardır.

 

Ehli sünnet vel cemaatin 8. özelliği

8- Onlar salihlerin uyulan örnekleridir. Hakka hidayet eder, doğru yolu gösterirler. Çünkü onlar hak üzere sebat ederler, istikrarlıdırlar, ilim ve ibadeti, Allah’a tevekkül ile sebeplere sarılmayı kendilerinde birleştirirler, dünya için çalışırken dünyaya gönül vermezler, korku ile ümit arasında yaşarlar, müminlere şefkat ve merhamet gösterirken, kafirlere karşı şiddetli ve serttirler, zamana ve mekana göre yön değiştirmezler.

 

Ehli sünnet vel cemaatin 9. özelliği

9- Onlar İslam, Sünnet ve Cemaat isimlerinin dışında başka bir isimle kendilerini isimlendirmezler.

 

Ehli sünnet vel cemaatin 10. özelliği

10- Sahih akideyi, tevhidi, dosdoğru dini yaymaya, insanlara bunları öğretip irşad etmeye, nasihat etmeye ve onların işleriyle ilgilenmeye çalışırlar.

 

Ehli sünnet vel cemaatin 11. özelliği

11- Sözlerinde, itikadlarında ve davetlerinde insanların en sabırlılarıdırlar.

 

Ehli sünnet vel cemaatin 12. özelliği

12- Cemaate ve kaynaşmaya önem verir, insanları buna çağırıp teşvik ederler. Ayrılıkları ve ihtilafları bir kenara atar ve insanları ondan sakındırırlar.

 

Ehli sünnet vel cemaatin 13. özelliği

13- Allah (cc) onları birbirlerini tekfir etmekten korumuştur. Onlar başkaları hakkında ancak bilgiye dayanarak ve adaletle hükmederler.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:37  Ehli sünnet vel cemaatin 3. özelliği

03:39  Ehli sünnet vel cemaat kayıtsız olarak aldıkları tek imam Rasulullah’tır (sav)

04:33  Sünnete en iyi bilen ve en çok sahip çıkan Ehli sünnet vel cemaattir.

05:20  Ehli sünnet vel cemaatin 4. özelliği

05:35  Ehli sünnet vel cemaat dinde tartışmadan uzak dururlar ve dini bir bütün olarak kabul ederler

06:15  İslam’da tartışma iki kısma ayrılır

06:36  Münazara denilen hakkı ortaya çıkarmak için yapılan tartışma

07:37  Husumat – cedel olan tartışma

10:01  Ehli sünnet vel cemaatin 5. özelliği

10:34  Selefi salihin’in tazim edilmesinin nedenleri

15:00  Ehli sünnet vel cemaatin 6. özelliği

16:23  Tevil ne demektir?

20:20  Ehli sünnet vel cemaatin 7. özelliği

20:46  Mütaşabih nedir? Muhkem nedir?

21:19  Ehli sünnet vel cemaat konu hakkındaki bütün delilleri toplarlar

23:20  Ehli sünnet vel cemaatin 8. özelliği

26:24  Ehli sünnet vel cemaatin 9. özelliği

27:18  Ehli sünnet vel cemaatin 10. özelliği

28:51  Ehli sünnet vel cemaatin 11. özelliği

29:42  Ehli sünnet vel cemaatin 12. özelliği

31:46  Ehli sünnet vel cemaatin 13. özelliği

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #Akaid #EhliSünnetVelCemaat

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar