Tevhid Kitap

Ehli Sünnet vel Cemaatin Tanımı - 1 | Veciz Dersleri 5 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2471

Akaid - veciz derslerinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) Ehli sünnet vel cemaatin tanımını yaparak, ehli sünnet vel cemaatin özelliklerini anlatıyor.

 

Sünnetin sözlük anlamı, lügatta sünnet nedir?

Sünnet, ister övülen olsun, isterse yerilen olsun “yol ve gidişat” anlamına gelir.

 

Peygamber'in (sav) şu sözünde geçen sünnet kelimesi bu anlamda kullanılmıştır:

 

“Sizden öncekilerin sünnetlerine karış karış ve arşın arşın uyacaksınız.” (Buhari, Müslim).

 

Sünnet kelimesi Peygamber’in (sav) şu hadisinde de bu anlama gelmektedir:

“Kim İslâm’da güzel bir sünnet ortaya koyarsa, ona hem ortaya koyduğu sünnetin ecri, hem de ondan sonra onunla amel edenlerin ecri verilir. Ancak şu kadar var ki onunla amel edenlerin ecirlerinden de bir şey eksiltilmez. Kim İslam’da kötü bir sünnet ortaya koyarsa...” [Müslim].

 

Sünnet nedir?

Sünnetin Istılah/Terim Anlamı:

 

Rasulullah (sav) ve ashabının ilim, itikad, söz, amel ve takrir olarak üzerinde bulundukları tutum ve davranışlardır.

 

1. Sünnet kelimesi fıkıhta kullanıldığı zaman, farz olmayan anlaşılır.

2. Sünnet kelimesi itikatta kullanıldığı zaman, bidatin tersi anlaşılır.

3. Sünnet kelimesi hadiste kullanıldığı zaman, Peygamber'in söylemiş olduğu veya yapmış olduğu fiillerdir.

 

Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in itikatta kullanılan manası; Kur'an ve Sünneti başta sahabe olmak üzere selefin anlayışı üzerine anlayanlar, itikatlarına bidat bulaştırmayanlardır.

 

Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Muhakkak ki benden sonra yaşayanlarınız pek çok ihtilaf görecektir. Size benim ve doğru yolda hidâyet üzere bulunan halifelerin sünnetine bağlanmanızı tavsiye ederim.” (Ebu Davud)

 

Cemaatin Sözlük Anlamı:

'Cem’ kelimesinden türetilmiştir. 'Cem’ bir şeyi parçalarını birbirine yaklaştırıp eklemek suretiyle birleştirmek demektir. Onu topladım, o da toplandı anlamına gelir.

 

Cemaat herhangi bir iş için toplanmış olan topluluk demektir.

 

Cemaatin Istılah/Terim Anlamı:

 

Cemaat denince Müslümanların cemaati anlaşılır. Sahabe, tabiin ve kıyamet gününe kadar onlara ihsan ilkesi üzerine uyan, Kitap ve Sünnet etrafında toplanmış Peygamber'in (sav) zahiren ve batınen gittiği yolu izleyen bu ümmetin selefidir.

 

 Allah (cc) şöyle buyurmaktadır:

 

“Allah’ın ipine hep beraber/topluca tutunun ve ayrılığa düşmeyin.” (3/Ali İmran, 103)

 

Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz bu ümmet yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yetmiş

ikisi cehennemde bir tanesi ise cennette olacaktır ki o da cemaattir.” ( Ebu Davud)

 

“Cemaate sarılın, ayrılıktan sakının. Çünkü şeytan tek başına kalanla beraberdir. İki kişiden uzaktır. Kim cennetin geniş yerini istiyorsa cemaatten ayrılmasın.” (Ahmed)

 

Abdullah ibni Mesud şöyle dedi:

“Cemaat, tek başına kalsan bile hakka uymaktır.”

 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat:

Peygamber (sav), ashâbının ve onlara tâbi olanların sünnetine sımsıkı sarılanlar; inanç, söz ve amelde onların yolundan gidenler, onlara uymada kararlı ve istikrarlı olanlar ve bidatlerden uzak duranlardır. Onlar, kıyamete kadar var olmaya devam edecekler, galip ve muzaffer olacaklardır. Onlara tabi olmak hidayet, muhalefet etmek sapıklıktır.

 

Ehli sünnet vel cemaatin özellikleri:

 

1- Ehl-i Sünnet vel Cemaat, ister itikad, ister ahkam, ister tutum ve davranış bakımından olsun ifrat ve tefrit, aşırılık ve katılık arasında orta ve dengeli bir topluluktur. Nitekim bu ümmet de diğer milletler arasında orta bir ümmettir.

 

2- Dinin hükümlerini sadece “Kitap ve Sünnet”ten alırlar, “Kitap ve Sünnet”e önem verir, naslarına teslim olurlar ve onları selefin metoduna uygun bir şekilde anlamaya çalışırlar

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:18  Ehli Sünnet vel Cemaatin Tanımı

01:03  Sünnetin sözlük anlamı, lügatta sünnet nedir?

04:19  Sünnetin Istılâhî/Terim Anlamı

06:05  Fıkıhta sünnet ne demektir?

06:20  Hadiste sünnet ne demektir? İtikadda sünnet nedir?

07:10  Ehli sünnet vel cemaat ne demektir?

07:54  Allah Resulü’nün (sav) sünnetine uymanın zorunluluğu

09:22  Raşid halifeler kimlerdir?

10:35  Cemaat nedir? Cemaatin lügat manası

13:12  Cemaatin ıstılah manası

15:40  Allah’ın ipine hep beraber/topluca tutunun ve ayrılığa düşmeyin

16:12  73 fırka hadisi – Ehli sünnet vel cemaat kimdir?

17:48  “Sizin üzerine cemaat gereklidir. Cemaate sarılın”

18:44  “Cemaat, tek başına kalsan bile hakka uymaktır.”

22:20  Ehli sünnet vel cemaat rastgele toplanan bir topluluk değildir

26:02  Ehli sünnet vel cemaat

28:28  Ehli sünnet vel cemaatin özellikleri

29:08  Ehli sünnet vel cemaatin 1. özelliği

31:58  Ehli sünnet vel cemaatin 2. özelliği

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Cemaat #Sünnet #EhliSünnetVelCemaat

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar