Tevhid Kitap

Akide nedir ve Ehli Sünnet ve'l Cemaat Kimdir? Veciz Dersleri 2 - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

3988

Akide Nedir ve Ehli Sünnet ve'l Cemaat Kimdir - Veciz Dersleri 2 - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Bu akide (veciz) dersinde;

Akide nedir?

İslam akidesi denince ne anlaşılır?

Ehli Sünnet ve'l Cemaat Kimdir?

Akide manasında kullanılan kelimeler hangileridir?

Sorularına Halis Hoca'mız (Ebu Hanzala) tarafından cevap veriliyor.

 

Akidenin sözlük anlamı

Akide, A-K-D kökünden gelir. A-K-D; bağlamak, onaylamak, sağlam ve yerli yerince yapmak, işini sağlama almak, sıkıca bağlamak, birbirine kenetlemek, birbiriyle kaynaşmak ve tespit etmek anlamlarına gelir.  

 

Yakin (kesin bilgi) ve cezm (kesin karar) da bu anlamlara dahildir.

Örneğin; yemin etmek ve nikah kıymak anlamındaki yemin akdi ve nikah akdi tabirleri buradan gelir

 

“Allah kayıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz; fakat akdettiğiniz( bilerek ve kesin kararlılıkla yaptığınız) yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. (5/Maide, 89)

 

Akide: Ona inanan kişinin nazarında hiçbir şüpheye yer olmayan hükümdür.

 

Dini anlamda ise akide amellerin dışında kalan ve itikadla ilgili olan konulardır. Allah’ın varlığına ve peygamberler gönderdiğine itikad etmek gibi.

 

Akidenin çoğulu “akaid”dir. Özet olarak akide ister hak ister batıl olsun insanın kalpten kabul ettiği ve kesin olarak inandığı her şeydir.

 

Akidenin Terim-Istılah Anlamı

Akide, ona inanan kişinin nezdinde, içinde hiçbir şüphe bulunmadığı kesin inanç demektir. Onda hiçbir şüphe ve zanna yer yoktur. Dolayısıyla da kesinlik derecesine ulaşmayan bir bilgie akide denilemez.

 

İslam akidesi

İslam akidesi ise Allah’ın (cc) rububiyetine, uluhiyetine, isimlerine ve sıfatlarına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrı ve şerriyle kadere, sabit olan diğer gaybi konulara, dinin temel esaslarına, selef-i salihin üzerinde icma ettiği hususlara kesin olarak iman etmek ve emir, hüküm, itaat ve Peygamber’e (sav) uyma konusunda Allah’a tam bir teslimiyet göstermektir.

 

İslam akidesi, mutlak olarak kullanıldığı zaman onunla Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat akidesi anlaşılır. Çünkü akide, Allah’ın kulları için din olarak seçtiği İslam’ın kendisidir.  Aynı zamanda bu akide; sahabe, tabiin ve onlara en güzel şekilde tabi olanlardan oluşan faziletli ilk üç neslin akidesidir.

 

Ehli sünnetin yanında İslam akidesinin isimleri

1. Tevhid (birlemek)

2. Es-Sünne (Takip edilen yol, sünnete tabi olanlar)

3. Fıkhu’l Ekber  (En büyük fıkıh,anlayış)

4. Şeria, Eş-Şeria, Şeriat

5. El-İman, İman

6. Usuluddin Din (dinin asılları, dinin olmazsa olmazları)

7. El-Akide

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

01:00 Akide nedir, hangi kökten gelmektedir.

08:00 Akide şüphe olmayan şeydir.

10:00 Dinde anlamda akide denildiğinde ne anlaşılır?

13:00 Akidenin ıstılah manası

16:25 İslam akidesi

21:26 Ehli sünnetin yanında İslam akidesinin diğer isimleri

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Akaid #AkaidDersleri #AkideNedir #ebuhanzalahoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar