Tevhid Kitap

Sahih Hadisin Adalet ve Zabt Şartı | Hadis Usulü 5 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1966

Hadis usulü derslerinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) sahih hadisin adalet ve zabt şartını ve sahih hadisin kısımlarını anlatıyor.

 

Sahih hadisin şartları:

1. Rivayet eden ravi adil olacak

2. Rivayet eden ravi zabıt sahibi olacak

3. Senedde kopukluk olmayacak.

4. Hadis şaz hadis olmayacak

5. Hadis illetli bir hadis olmayacak

 

RAVİNİN ADALET SAHİBİ OLMASI

Bir rivayetin, hadisin sahih olabilmesi için hadisin senedinde bulunan tüm ravilerin adaletli olması gerekir.

 

Adaletli olmak nedir?

Adalet: Ehlis hadis alimlerinin adaletten kasıtları şudur:

“ O bir meleke (ahlak)dir. Kendinde bulundurduğu sahibini takvaya ve kişiliğe iter.

 

Takva ve kişilikten kastedilen şey nedir?

Takva kişinin taatleri yerine getirip seyyie denilen kötü amellerden kaçınmasıdır, yani şirkten, bidatten ve fısktan kaçınmasıdır. Kişinin adil diye isimlenebilmesi için farz olarak belirlenmiş amelleri yerine getirmesi gereklidir. Yani namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen birinin rivayeti makbul değildir. Çünkü adaletin birinci kısmı olan takvanın taat bölümünü yerine getirmemiştir.

 

Takva direkt olarak dinle alakalı bir durumdur. Neyin takva sınırına girdiği akılla veya örfle belirlenemez. Allah’ın (cc) koymuş olduğu şeriatına muhalefet eden sınıflar, cinsleri farklı olsa dahi takvayı yitirdiklerinden dolayı bu muhalefetlerinden hadisleri kabul edilmez.

 

Muru’et (Kişilik): Muru’et, kişiliktir ve bu örfe göe bilinir. Şeriatten ziyade kişiliği koruyan veya zedeleyen etkenler içinde yaşanılan topluma göre belirlenir. Alimler şöyle demişlerdir:

“Bütün insanların kendini kınadığı bir konu da insanın vurdum duymaz olması bizim onun hadislerine güvenmemize bir engeldir.”

 

RAVİNİN ZABIT SAHİBİ OLMASI

Zabıttan kastedilen öğrendiğini, duyduğunu veya yazdığını zapt etmesi yani yanlış ezberlememesi, yanlış yazmaması nasıl duymuş ise o şekilde hıfzetmesidir.

 

Alimler zabtı iki kısma ayırmışlardır:

a) Göğüs zabtı: Buradan kastedilen ezberdir.

b) Yazı zabtı: Buradan kastedilen şey yazı ile kayıt altına almaktır.

 

Sahih hadisin hükmü nedir?

Sahih hadis şartları kendisinde bulunduran bir hadisleri kabul etmek ve bunlarla amel etmek vaciptir.

 

Sahih hadisin kısımları nelerdir?

1. Sahihun lizatihi: Hiçbir dış etkenden etkilenmeden sahih hadis şartlarını taşıyan hadislerdir.

2. Sahihun ğayrihi: Sıhhat şartlarını yerinde bulundurmasına rağmen bir alimin o hadis hakkında eleştiride bulunması ve hadisin kuvvetini düşürmesi meselesidir.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:38  Sahih hadisin şartları

01:12  Bir hadis sahih olabilmesi için senette kopukluk olmaması

04:20  Şaz ve illet olmaması

04:55  Hadisin sahih olabilmesi için her

05:33  Adaletli olmak nedir

06:30  Takva ve kişilikten kastedilen şey nedir?

08:08  Hadis rivayetinde şirkten kastedilen büyük şirk ve küçük şirktir.

09:09  Hadis rivayet eden ravi bidatlerden uzak durmalıdır.

09:42  Fısk: Büyük günahlar işleyen veya küçük günahlar üzerinde ısrar etmek

10:38  Kişilik sahibi olmak

15:56  Niçin alimler örfü hadis usulünde delil almışlardır?

21:17  Bir ravinin adil olup olmadığı ne ile bilinir?

22:36  Sahabenin adaletli olması hakkında

23:50  Ümmetin içinde meşhur olmuş alimlerin adaleti hakkında

27:03  Sahabenin adaleti ile ilgili getirilen şüphelere cevap

34:42  Zabıt sahibi olmak

35:42  Alimler zabtı iki kısma ayırmışlardır

38:54  Sahih hadisin hükmü nedir?

42:15  Sahih hadisin kısımları nelerdir?

46:44  Alimler niçin sahih hadisi iki kısma ayırmıştır, bunun faydası nedir?

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#HadisUsulü #SahihHadis #Hadis #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar