Tevhid Kitap

Sahih Hadis Kitabı; Buhari & Müslim | Hadis Usulü 6 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2106

Hadis Usulü derslerinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) Sahih hadis kitabı Buhari & Müslim'in yazdıkları Sahihi Buhari ve Sahihi Müslim kitapları hakkında açıklamalar yapıyor.

 

Hadis kitapları iki kısma ayrılır

1. Sadece sahih hadisleri kitaplarında bulundururlar. (Sahihi Buhari, Sahihi Müslim)

2. Sahih hadislerle beraber içinde hasen ve zayıf hadisler de bulunan kitaplardır. (Çoğunluğu sahih olmakla beraber; Süneni Ebu Davud, Süneni Tirmizi, İmam Ahmed’in Müsnedi, Süneni İbni Mace)

 

Sahihi Buhari ve Sahihi Müslim kitapları hakkında bilinmesi gerekenler

1. Sahih hadis hangi kitapları hangi kitaplardır sorusunun cevabı bu iki kitaptır.

2. İçerisinde sadece sahih hadisler bulunan kitaplardır.

 

Sahihi Buhari mi yoksa Sahihi Müslim mi daha sahihtir daha efdaldir?

 

Cumhuru ulemaya göre İmam Buhari’nin sahihi, İmam Müslim’in sahihinden üstündür. Hadis alimleri arasında büyük çoğunlukla tercih edilen görüş budur.

 

Hangi nedenlerden dolayı Sahihi Buhari, Sahihi Müslim’den üstündür?

 

a) Zapt ve adalet yönünden

Zapt ve adalet yönünden Sahihi Buhari Sahihi Müslim’den daha üstündür:

 

1. Rical olarak İmam Buhari’nin hadis aktardığı 430 raviden 30’u hakkında konuşulmuştur. İmam Müslim’im hadis aktardığı 620 raviden 160 kişi üzerinde konuşulmuştur. Bu kitaplardan birinde 30 ravi hakkında eleştiri getirilirken, bir diğerinde 160 ravi hakkında eleştiri getirilmiştir. Yani İmam Buhari kitabı daha az eleştirilmiştir.

 

 

2.  İmam Buhari eleştirilen ravilerden Müslim’e göre çok az sayıda hadis rivayet etmiştir. İmam  Buhari’ye getirilen eleştiriler çoğunlukla İmam Buhari’nin hocaları, şeyhleri ile alakalıdır. Bu şu demektir. İmam Buhari’nin şeyhlerini eleştirenler İmam Buhari kadar bu şeyhler hakkında bilgi sahibi değillerdir. Bu nedenle getirilen eleştiriler konusunda İmam Buhari kendi şeyhleri hakkında daha bilgilidir.

 

3.  İmam Buhari bu eleştirilen kişilerden usul olarak hadis rivayet etmez. İkinci veya üçüncü tabaka olarak hadis rivayet eder. İmam Müslim ise hem usulen hem de ikinci ve üçüncü tabaka olarak hadis rivayet eder.

 

Ör:

Bir konu hakkında 3 hadis rivayet edilmiş. İmam Buhari bu hadislerden hiç eleştirilmeyen hadisi açtığı babın en tepesine koyarak usulü bu hadisle belirlemiştir. Senedinde biraz daha problemli olan ikinci hadisi bu babta ikinci sırada zikretmiştir. Diğer daha problemli hakkında konuşulan hadisi ise en son olarak zikretmiştir.

 

b) İttisal yönünden

 

Senedin muttasıl olması (Sened zinciri) konusunda Sahihi Buhari, Sahihi Müslim’den üstündür.:

 

İmam Buhari diyor ki: Muannan hadislerde ravinin hadis rivayet ettiği ravi ile mutlaka karşılaşmış olması gereklidir.  Hadis rivayet eden kişilerin aynı çağda yaşamış olması yeterli değildir. Aynı zamanda birbirlerini görmüş olmalıdırlar.

 

İmam Müslim ise: Hadis sıhhati açısından ravilerin birbirini görmüş olması şartı gerekli değil aynı çağda yaşamış olmaları yeterlidir demektedir.

 

c) Hem alimler hem de İmam Müslim, İmam Buhari’nin hadis konusunda daha iyi olduğunu söylemişlerdir.

 

d) Siyak ve düzen yönünden

Ancak İmam Müslim’in kitabı siyak ve düzen yönünden İmam Müslim’den daha üstündür. İmam Müslim’de yer alan hadislerin sıralaması daha iyidir. Aynı konudaki hadisleri alt alta koymada Müslim’in Sahihi daha iyidir.

 

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

01:25 Sahih hadisler hangi kitaplarda mevcuttur?

02:15 Hadis kitapları iki kısma ayrılır

06:50 Sahihi Buhari ve Sahihi Müslim kitapları hakkında bilinmesi gerekenler

10:28 Ehli sünnete yöneltilen bir eleştiri

12:35 Hadisleri devreden çıkarmak mana itibariyle çok büyük bir şeydir.

15:00 İmam Buhari ve İmam Müslim var olan hadisler içinden en sahih olanları seçmişlerdir.

16:05 Sahihi Buhari ve Sahihi Müslim dışında başka sahih hadis yok mudur?

17:54 Sahihi Buhari mi yoksa Sahihi Müslim mi daha sahihtir daha efdaldir?

21:42 Bir konuda bir çok tercih metodunun olmasının önemi

22:05 Cumhuru ulemaya göre İmam Buhari’nin sahihi İmam Müslim’in sahihinden üstündür

22:33 Hangi nedenlerden dolayı Sahihi Buhari, Sahihi Müslim’den üstündür?

24:49 İmam Buhari eleştirilen ravilerden Müslim’e göre çok az sayıda hadis rivayet etmiştir.

27:57 İmam Buhari eleştirilen ravilerden usul olarak hadis rivayet etmez.

30:00 Senedin muttasıl olması (Sened zinciri) konusunda Sahihi Buhari, Sahihi Müslim’den üstündür.

31:20 Muannan hadis ne demektir? Hadis sıhhatinde niçin önemlidir?

34:53 Alimler Buhari’nin Müslim’den üstün olduğunu söylemiştir

36:22 Siyak ve düzen yönünden İmam Müslim’in kitabı daha üstündür.

39:23 Buhari ve Müslim ehli sünnet alimleri tarafından eleştiri almışlar mıdır?

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Hadis #SahihHadis #Buhari #Müslim #EbuHanzalaHoca

tevhid dersleri

Tevhid dergisi

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar