Tevhid Kitap

Mutevatir ve Ahad Hadis | Hadis Usulü 4 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1709

Halis Hoca (Ebu Hanzala) hadis usulü derslerinde mutevatir hadis, ahad hadis, sahih hadis ne manaya gelir anlatılıyor.

 

Hadisler kabul ve red yönünden 3 kısma ayrılırlar:

1. Sahih hadis: Kabul edilir. Kendisiyle amel edilebilir.

2. Hasen hadis: Kabul edilir. Kendisiyle amel edilebilir.

3. Zayıf hadis : Red edilir. Kendisiyle amel edilemez.

 

Hadisler bize ulaşması yönünden 2 kısma ayrılır:

1. Mutevatir hadis

2. Ahad hadis:

Ahad hadis de 3 kısma ayrılır.

1. Meşhur hadis

2. Aziz hadis

3. Garip hadis

 

Mütavatir ne demektir? Mütavatir hadis nedir?

Mütevatir: Lugatta, bir şeyin peşpeşe gelmesi demektir. Yağmurun peş peşe ard arda gelmesi bu manadadır.

 

Mütevatir: Istılahta, yalan üzerine toplanması mümkün olmayacak çokça ravinin, her tabakada bu çokluğu korumak şartı ile hissi olan bir haberi nakletmektir.

 

Mütavatir hadisin 4 özelliği

1. Yalan üzere toplanması mümkün olmayacak kadar çok insanın rivayet etmesi

2. Bu çokluğun her tabakada bulunması

3. Hiçbir tabakada sayı mütevatir haddinden aşağıda olmayacak

4. Dayanağı hissi olacak. Yani gözle görülen, kulakla duyulan

 

Mütavatir hadis alimlerin yanında ikiye ayrılır:

1. Lafzı mütevatir

2. Manevi mütevatir

 

Kabul ve red yönünden hadisler:

1. Sahih Hadis: Sahih hadisin şartlarını taşıyan hadisler sahihtir:

 

Sahih hadisin şartları:

1. Rivayet eden ravi adil olacak

2. Rivayet eden ravi zabıt sahibi olacak

3. Senedde kopukluk olmayacak.

4. Hadis şaz hadis olmayacak

5. Hadis illetli bir hadis olmayacak

 

Senedde kopukluk olmaması ne demektir?

1 hadisin sahih olabilmesi için öncelikle hadisin senedinde kopukluk olmamalıdır. Yani hadis nakleden ravi ile bu ravi bir öncesindeki ravi birbilerini görmüş olmalıdır.

 

Şaz hadis nedir? Şaz ne demektir?

Lugatta şaz: Kural dışı olan, sıra dışı olana her şeydir.

Istılahta şaz: Sikanın topluluğa muhalefet etmesi şazdır. Yani sika olan bir ravinin kendinden daha sika olan birine muhalefet etmesidir.

 

Hadisin illetli olması ne demektir? İllet nedir?

İllet: Selametin zıddına illet denir. Yani ayıplardan, hastalıklardan, kötülüklerden beri olmaya selim kelimesi kullanılır bunun zıddı ise illettir.  İllet kapalı, zarar verici ama zahiren görünmeyen problemlerdir.

 

Bu tip problemleri ancak hadis ilminde çok derinleşmiş olan alimler hadislerin bütün yollarını bir araya toplayıp hadislerin üzerinde araştırma yaptıklan sonra illetler ortaya çıkar.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

01:10  Berkuniyye kitabı içeriği hakkında bilgilendirme

07:02  Hadisler kabul ve red yönünden 3 kısma ayrılırlar: Sahih, hasen, zayıf hadis

09:20  Hadisler bize ulaşması yönünden 2 kısma ayrılır: Mutevatir hadis ve ahad hadis

10:50  Ahad hadis 3’e ayrılır: Meşhur hadis, aziz hadis, garip hadis

13:26  Mütavatir ne demektir? Mütavatir hadis nedir?

16:50  Hadis alimleri mütevatir hadisi incelemeye gerek dahi duymamışlardır

18:37  Mütavatir hadis alimlerin yanında ikiye ayrılır

22:48  Mütavatir hadiste sayı haddi var mıdır?

23:45  Kendinde mütevatir şartlarını toplamayan her hadis ahad hadistir.

25:00  Kabul ve red yönünde hadisler

25:27  Sahih hadis nedir? Sahih hadisin şartları nelerdir?

29:26  Senedinde kopukluk olmayan hadis

33:05  Hadis şaz bir hadis olmayacak

33:36  Şaz ne demektir?

39:49  Hadis illetli olmayacak. İllet nedir?

  

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #HadisUsulü #Hadis

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar