Tevhid Kitap

Mustalahu'l Hadis İlminin Kapsamı | Hadis Usulü 2 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1690

Mustalahu'l Hadis İlminin Kapsamı - Hadis Usulü 2 - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Mustalahu’l hadis ilminin kapsamı ve tarihi süreci hakkında bilgi verilerek hadis ilminde hadis usulünün nasıl geliştiği aktarılıyor.

 

Hadis ilmi iki kısma ayrılır

1. Rivayet yönünden hadis ilmi

2. Dirayet yönünden hadis ilmi

 

Muhtalahu’l hadis ilmi

Muhtalasul hadis, hadis ilmi için usul ve kaidelerdir Kabul edilecek hadislerle kabul edilmeyecek hadisleri içeren kaideleri koyan ilimdir. 

Kabul ve red yönünden senedin ve metnin hallerinin bilindiği kaidelerdir.

Hadisi rivayet edenin ve senedin halini bildiren kaidelerdir.

 

İlim nedir?

İlim, cehaletin çıkarılmasıdır.

İlim, bilginin vakıaya mutabık olmasıdır.

İlim, yakindir

İlim, bilginin bizzat kendisidir.

İlim, idrak etmektir.

İlim, bilinmesi gereken şeyi kişinin bilmesidir.

 

Mustalahu’l hadis ilminin tarihi

1. Resulullah’ın yaşadığı ve sahabesinin hadisleri öğrendiği dönem

 

Ravinin Adalet sıfatına sahip olmasının delili:

“Ey iman edenler! Fasık biri size bir haber getirdiğinde onu (iyice araştırıp doğru olup olmadığını) açıklığa kavuşturun. Ta ki bilmeden bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmayasınız.” (49/Hucurat, 6)

 

Ravinin zabıt sıfatına sahip olmasının delili:

Rasulullah sahabesine şöyle dedi: “Allah o kişinin gözünü aydınlatsın ki o işittiğini olduğu gibi aktarır.”

 

2.  Resulullah’ın vefatından sonraki Mustalahu’l hadis ilmimin müstakilleşmeye kadar giden 3. asıra kadar olan süre

Bu dönemde Mustalahu’l hadis ilmi hadis alimleri tarafından biliniyor olsa da mustakil olarak bir kitap çıkarılmamıştır.

 

3. Mustalahu’l hadis ilminin müstakilleştiği dönem

Hadis ilminin altın çağı olarak bilinen hicri 3. asırda rivayet ilminin müstakilleştiği gibi Mustalahu’l hadis ilmi de müstakilleşmiş ve üzerine kitaplar yazılmaya başlanmıştır.

 

4. İbnu Salah’ın Ulumul hadis kitabı ile başlayan dönem (Hicri 7. asırda )

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

02:00  Dirayet yönünden hadis ilmi nedir?

03:07  Muhtalahu’l hadis ilmi ne demektir?

06:08  İlim nedir? İlmin tarifi

09:50  Usul ve kaideler.

15:20  Mustalahu’l hadis ilminin tarihi

16:56  Adalet sıfatının hadis rivayetinde önemi

17:50  Hadis ilminde zabıt delili

19:20  1. dönem: Resulullah döneminde mustalahul hadis ilmi

22:00  İsnad, senet ilmi fitneler sonrası başladı   

27:50  Hadis uydurmacılığının başlaması üzerine mustalahu’l hadis ilmi

31:40  3. dönem: Mustalahu’l hadis ilminin müstakilleşmesi

34:00  4. dönem: Hicri 7. asırda ibnu Salah’ın Ulumul hadis kitabı

36:30  Hadis ilmi ile alakalı getirilen şüphelere cevap

39:55  El-Beykuniyye kitabı hakkında

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Hadis #hadistarihi #hadisusulü #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar