Tevhid Kitap

Hadis İlminin Kapsamı ve Tarihi | Hadis Usulü 1 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

3503

Hadis İlminin Kapsamı ve Tarihi - Hadis Usulü 1 - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Hadis ilminin kapsamı ve tarihinin anlatıldığı bu derste Hadis usulü (Usulul hadis) ilmine yeni başlayanlar bir giriş yapılıyor.

 

İlim iki kısma ayrılır

1. Mekasıt ilimleri (kendisine ulaşılmak istenen ilimler: Kitap, sünnet, fıkıh,...)

2. Alet ilimleri ( sarf, nahiv, usulus hadis,...)

 

Hadis ilimleri iki kısımdır

1. Rivayeten hadis ilmi

2. Dirayeten hadis ilmi

 

Rivayeten hadis ilmi ne demektir?

İmam suyuti Peygamber’in sözlerini bize aktaran, aktarırken bu lazıflarda dikkatli olan, onu zapteden, onun içindeki faydaları bize zikreden ilimdir.

Bir hadisin metnini, lafızlarını, onun harekelendirilmesini, anlaşılan faydaları bize gösteren ilim rivayeten hadis ilminin konularıdır.

 

Rivayeten hadis ilminin devreleri

1. Hıfız devresi

 

Ebu Said el-Hudri’den (r.a) rivayetle Resulullah (sav) şöyle dedi:

“Benden Kur’an dışında bir şey yazmayın. Kim benden Kur’an dışında bir şey yazmışsa onu imha etsin. Lakin benden rivayet etmenizde sıkıntı yoktur.” (Müslim)

 

Okuma yazma bilmeyen ümmi bir toplum olan Arap toplumunun Resulullah (sav) döneminde uzunca şiirleri ve mezheplerini (soylarını) ezberledikleri ve yaşadıkları coğrafyanın ezber yapmaya çok uygun olan sessiz ve açık çöl olduğu anlatılıyor.

 

Ayrıca sahabelerin Allah Resulü’ne olan sevgi ve saygılarından ve kendilerinin göreceği faydadan dolayı Resulullah’tan gelen sözleri ezberlemeye özen gösterdikleri anlaşılıyor.

 

2. Tedvin Devresi:

 

3 Tecrit devresi:

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

04:47  İlim iki kısma ayrılır

06:45  Hadis ilminin kapsamı ve tarihi

09:40  Hadis ilmine giriş - Mukaddimetul ilim

11:11  Rivayeten hadis ilmi ne demektir?

13:12  Hıfız devresi

23:30  Sünnetin teşri değeri, sünnetin hadisleri vahiy oluşu

26:55  Hadis inkarcılarının, tarihselcilerin getirilen şüpheye cevap

28:00  Allah Resulü’nün Kur’an harici söylediklerimi yazmayın sözünün illeti

31:05  Allah Resulü’nü hadisleri ulaştırmayın dememektedir

35:56  Tedvin devresi: İsnad sayısının çoğalması ile hadislerin yazılı hale getirilmesi

41:18  Hadisin altın çağıdır tecrit dönemi

43:50  Cumud dönemi

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar