Tevhid Kitap

İLK İMAN EDENLER | SİYER DERSLERİ - 24 | ÖZCAN YILDIRIM

35

Özcan Yıldırım Hocamız siyer derslerinde 

Nebi'nin (sav) bireysel davetinde ilk iman edenleri (ilk müslim olanları) anlatıyor.

 

Peygamberimizin (sav) davetine icabet eden ilk müslimler

1. Peygamberimizin (sav) ehlinden olanlar

- Hatice (r.anha)

- Ali (r.a)

- Zeyd İbni Harise

- Peygamberimizin (sav) çocukları

 

2. Ebu Bekir’in (r.a) vesilesi ile iman edenler

- Osman İbni Afvan

- Zübeyr İbni Avvam

- Abdurrahman İbni Avf

- Sad İbni Ebu Vakkas

- Talha İbni Ubeydullah

- Bilal Habeşi

 

3. Bu iki sınıfın dışındakiler

- Habbab ibni Ered

- Osman İbni Maz’un

- Abdullah İbni Mesud

- Erkan Bin Ebu Erkam

- Ebu Ubeyde El-Cerrah

 

ÖNEMLİ DAKİKALAR

00:00 - Giriş/Hutbetu’l Hace

00:32 - Önceki dersimizden özetle

00:55 - İlk iman eden sahabeler kimlerdir?

01:10 - Peygamberimizin (sav) davetine ilk icabet eden, ilk müslimler

01:50 - Peygamberimizin ehlinden olan ilk müslimler

02:10 - İlk iman eden: Hatice (r.anha)

03:31 - Hatice’nin (r.anha) fazileti 

06:11 - Peygamberimizin (sav) ailesinin iman etmesi

07:05 - Müslimlerin çıkarması gereken dersler

08:07 - Çocuklarımızı nasıl şirkten, fitne ve fesattan nasıl koruruz?

09:48 - Çocukların telefonda oyun oynaması

10:57 - İnsan önce kendi kalesini imar etmelidir

11:24 - Ali’nin (r.a) iman etmesi

13:50 - Zeyd İbni Harise’nin iman etmesi

14:44 - Peygamberimizin (sav) ahlakı

16:23 - Ebu Bekir’in iman etmesi

19:50 - Ey Allah’ın Resulü en çok kimi seviyorsun?

20:24 - Ebu Bekir’in Resulullah’ın (sav) yanında değeri

21:40 - Ebu Bekir’in İslam davetini ulaştırdığı kimseler

23:20 - İlk iman eden diğer sahabeler

23:56 - İslam davetini çekirdeği oluşan sahabelerin vasıfları

25:04 - Abdurrahman İbni Avf’ın (r.a) Hikmeti

28:01 - İnsanların anlamadığı meseleleri anlatmak hikmetten değildir

30:15 - Zenginliğin ilkelerin önüne geçmemesi

31:55 - Bu dava Allah’ın davasıdır 

 

 

------İlk vahiy geldikten sonra Hatice’nin (r.anha) Peygamberimize (sav) nasihati------

“…Allah Resûlü (sav) başından geçenleri Hatice'ye anlatarak, ‘Kendim hakkında korktum’ dedi. Hatice, ‘Hayır, Allah'a yemin ederim ki, Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabana bakarsın, işini görmekten aciz olanların yüklerini çekersin, yoksula verir, hiçbir şeyi olmayana bağışta bulunursun, misafiri ağırlarsın, bir felakete uğrayana yardım edersin’ dedi…”

(Buhari, 3; Müslim, 160)

 

 

-------Hatice’nin (r.anha) fazileti------

Aişe annemiz anlatır."Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'yi anmadan ve kendisine güzel övgülerde bulunmadan neredeyse evinden ayrılmazdı. Bir gün yine onu andı. Bunun üzerine ben: O, ihtiyar kadından başka biri değil! (kendimi kast ederek) Allah, sana ondan daha hayırlısını vermiştir. dedim. Bu sözleri duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının ön tarafı titreyecek kadar öfkelendi ve şöyle dedi: Allah'a yemin ederim ki hayır! Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir hanım vermemiştir. Çünkü insanlar beni inkâr ettiği zaman o bana iman etti. İnsanlar beni yalanladığı zaman o beni tasdik etti. İnsanlar beni mahrum ettiği zaman o bana malıyla sahip çıktı. Allah beni ondan, diğer hanımlara nasip olmayan çocuklarla rızıklandırdı." (İmam Ahmed rivayet etmiştir)

 

“Bir gün Resûlullah dedi ki: ‘Ey Hatice, bugün Cibril bana geldi ve dedi ki: ‘Allah, Hatice’ye selam söylüyor.’ ’ Hatice de şöyle mukabelede bulundu:  ‘Ey Allah’ın Resûlü, Allah Es-Selâm’dır. Sana ve Cibril’e selam olsun.’ (El-Mu’cemu’l Kebîr, 23/15)

 

 

-------Peygamberimizin (sav) gözünden Ebu Bekir (r.a)-------

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ben kimi İslam’a davet ettiysem mutlaka tereddüt etti. Ancak bunun tek istisnası Ebu Bekir’dir; ona anlattığım zaman ne tereddüt etti ne düşündü İslam’a girdi.” (İbn İshak)

 

İbni Abbas’tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ben birini dost edinecek olsaydım Ebu Bekir’i dost edinirdim. Fakat İslam kardeşliği bundan daha üstündür.” (Buhari)

 

 

---- İslam davetini çekirdeği oluşan Ebu Bekir’in (r.a) davetiyle müslim olan sahabelerin vasıfları ----

1- Toplumda nüfuzlarının olması 

2- Hikmet sahibi olmaları

3- Maddi sıkıntılarının olmaması

4- Maddi imkanlarının ilkelerin önüne geçirmemeleri

 

 

Sitelerimiz:

➜  https://www.tevhiddersleri.org/

➜  https://tevhiddergisi.org/

➜  https://tevhidgundemi.com/

➜  https://www.tevhidkitap.net/

�  https://tevhidmeali.com/

 

İletişim İçin:

☎️  Wp: +90 0535 766 45 45

�  E-posta: [email protected]

 

#İman #Siyer #ÖzcanYıldırım #Tarih #Peygamber #Tevhid #TevhidDergisi #TevhidDersleri #İslam #Din #EbuBekir #Hatice #Ali #Osman #Zeyd #Resulullah #Nebi #Dava #Dost #Müslim #muslim #İslamTarihi #ilk

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar