Tevhid Kitap

Kontrolsüz Niyet | Riyazu's Salihin - 14 | Emre Acar

302

Kontrolsüz Niyet | Riyazu's Salihin - 14 | Emre Acar

 

Bir Müslimin amelden önce niyeti öğrenmesi gerekir. Çünkü niyeti güzel olanın ameli de güzel olur. Niyeti bozuk olanın ameli de bozuk olur. Yahya İbn Kesir Müslümanlara nasihatte bulunduğu bir sözünde şöyle der: 'Niyeti öğreniniz. Çünkü niyet amelden daha etkilidir.' Mutarrif bin Abdullah ise şöyle der: 'Kalbin düzelmesi, amelin düzelmesi ile, amelin düzelmesi ise niyetin düzelmesi ile mümkün olur.'

 

Ameller niyet ile değer kazanır veya değerini kaybeder. Abdullah ibni Mübarek şöyle der: 'Nice küçük işler vardır niyet onları yüceltir, nice büyük işler vardır niyet onları küçültür.'

 

#Kontrol #Niyet #EmreAcar #RiyazusSalihin

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar