Tevhid Kitap

Kârlı Kazanç | Riyazu's Salihin - 13 | Emre Acar

225

Kârlı Kazanç | Riyazu's Salihin - 13 | Emre Acar

 

Allah’a hamd, Resûl’üne salât ve sahabesine, ona ihsan ilkesiyle tabi olan tüm Müslimlere selam olsun.

 

Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

 

“Bir adamın cemaatle kıldığı namazı, çarşıda, (iş yerinde) veya evinde kıldığı namazından yirmi beş derece fazladır. Bunun sebebi şudur: O, güzelce abdest alır, sonra yalnızca cemaatle namaz kılma sevabı dileyerek mescide gelir ve onu evinden yalnızca cemaatle namaz kılma niyeti çıkarırsa, mescide girinceye kadar attığı her adımdan dolayı bir derecesi yükselir ve bir günahı bağışlanır. Mescide girince de namaz niyetiyle orada kaldıkça namazdaymış gibi sevaba nail olur. Sizden biri, namaz kıldığı yerde durduğu sürece, kimseye eziyet etmedikçe ve abdestini bozmadıkça melekler ona şöyle dua ederler: ‘Allah’ım, bu kuluna rahmet eyle. Allah’ım, onu bağışla. Allah’ım, onun tevbesini kabul et.’ ”[1]

 

Kıymetli Kardeşim,

 

Ecir avcısıysan eğer, önünde büyük bir fırsat var: cemaatle namaz kılma niyetiyle mescide gidip kardeşlerinle namaz kılmak ve mescidden ayrılmayıp beklemek. Bunları yaptığın zaman günahların silinir, derecelerin yükselir ve meleklerin rahmet/bağışlanma dualarına mazhar olursun. Bu ne güzel bir kazançtır, hem de sermayesiz kazanmak. Rabbim bizleri bu amellere muvaffak kılsın.

 

Bizleri büyük ecirlere ulaştıracak bu amelleri mezkûr hadis üzerinden sırasıyla ele alıp muhabbet edelim:

 

Cemaatle Namaz Kılmanın Önemi

 

- Cemaatle kılınan namaz, kişiyi şeytanın hâkimiyetinden korur:

 

“Köyde ve kırda üç kişi bir arada olur da namazı cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara üstün gelmiştir. Mutlaka cemaate devam et. Kurt, ancak sürüden ayrı kalan koyunu yer.”[2]

 

- Cemaatle kılınan namaz, kişiye yirmi yedi kat ecir kazandırır:

 

“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha üstündür.”[3]

 

- Cemaatle namaz kılmak, kişinin bağışlanmasını sağlar:

 

“Osman ibni Affân (ra), bir gün abdest almıştı, abdesti güzel bir şekildeydi.

 

Sonra şöyle demişti: ‘Resûlullah’ın (sav) abdest aldığını ve abdestini güzel bir şekilde yaptığını gördüm. Abdestten sonra, ‘Kim, bu şekilde abdest alır, arkasından yalnızca namaz kılmak gayesiyle mescide çıkarsa geçmiş günahları bağışlanır.’ buyurdu.’ ”[4]

 

- Cemaatle namaz kılmak, tüm geceyi namazla geçirmek gibidir:

 

Abdurrahman ibni Ebi Amra’dan (ra) şöyle rivayet edilmiştir:

 

“Osman ibni Affân, akşam namazından sonra mescide girdi ve tek başına oturdu. Ben de kendisinin yanına oturdum.

 

Bana, ‘Ey kardeşimin oğlu, Resûlullah’ı, ‘Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını namazla geçirmiş gibi olur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa bütün gece namaz kılmış gibi olur.’ derken işittim.’ dedi.”[5]

 

- Cemaatle namaz kılmak, ümmet/cemaat şuuru ve aidiyet kazandırır:

 

Namazını sürekli cemaatle kılan insanlarda cemaat olma, toplu hareket etme şuuru oluşur. Çünkü namazda bir imam vardır ve herkes o imama uymak, ona göre hareket etmek zorundadır. Bu da bize Rabbimizin (cc), “Allah’ın dinine hep birlikte yapışın…”[6] ayetini ve Resûlullah’ın (sav), “Kim cennetin ortasını istiyorsa cemaatleşsin.”[7] emrini ifa etmeyi ve bu eylemin bilincini kazandırmış olacaktır.

 

Omuzlarımızı birbirimize dayadığımız, ayaklarımızı birleştirdiğimiz kardeşlerimize karşı bir aidiyet, sevgi, bağlılık oluşacaktır. Ki bu da kardeşliği yeşertir ve daha iyi yerlere taşır. Bu davaya beraberce gönül vermeyi, fedakârlık yapmayı, dertlerimize ve sevincimize ortak olmayı sağlar.

 

Münafıklarda ümmet olma ve cemaatle hareket etme şuurunun olmamasının sebeplerinden biri de namaza cemaatle iştirak etmemeleri yahut bu konuda gevşek davranmalarıdır. Bu nedenle sahabe, cemaatle namaz kılmayanlar hakkında onların münafık oldukları düşüncesine girmiştir.

 

- Allah Resûlü (sav), cemaatle namaz kılmayanları tenkit etmiştir:

 

“Nefsim elinde bulunan Allah’a yemin olsun ki içimden; odun toplanmasını emredip, daha sonra namaz kılınmasını buyurup, ezan okutturup, birine de emrederek cemaate imam olunmasını sağlayıp, daha sonra cemaate gelmeyenlerin arakasından yetişip evlerini yakmak geçiyor. Nefsim elinde bulunan Allah’a yemin olsun ki cemaate gelmeyen bu kimseler, burada etli kemik parçaları veya iki adet ala paça olduğunu bilseydi yatsı namazına gelirdi.”[8]

 

 

#Ahlak #Hadis #EmreAcar

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar