Tevhid Kitap

Kapalı Kapıları Açan Halis Niyet | Riyazu's Salihin - 15 | Emre Acar

232

Kapalı Kapıları Açan Halis Niyet | Riyazu's Salihin - 15 | Emre Acar

 

Ebû Abdurrahmân Abdullah b. Ömer b. Hattâb’dan (ra) Resûlullah’ın şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: 

 

Sizden evvel yaşayanlardan üç kişi yola çıkar; geceyi geçirmek için bir mağaraya girerler. Derken dağdan bir taş düşer ve mağaranın ağzını kapatır. 

 

Bunun üzerine: “Bizi buradan iyi amellerimizi hatırlayarak dua etmekten başka hiçbir şey kurtaramaz.” derler. 

 

İçlerinden birisi: Allah’ım, benim ihtiyar bir annem ve babam vardı. Akşam, onlardan evvel ne çocuklarımı doyurur, ne de hayvanlarıma bakardım. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Fakat geldiğimde onları uyumuş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece süt içmeyi hoş görmedim. Çanak elimde olduğu hâlde uyanmalarını bekledim. Nihayet sabah oldu. Çocuklarım ayaklarımın altında açlıktan ağlıyorlardı. Derken annem babam uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah’ım, eğer ben bu işi senin rızan için yapmışsam, bu taş yüzünden başımıza gelen sıkıntıyı bizden uzaklaştır, der. Taş bir parça açılır, ancak çıkılacak gibi değildir. 

 

İkincisi şöyle der: Allah’ım, amcamın bir kızı vardı ve ben onu herkesten çok seviyordum. (Bir rivayete göre; bir erkek bir kadını ne kadar sevebilirse ben de o kadar seviyordum.) Onunla birlikte olmak istedim, ne var ki teklifimi kabul etmedi. Bir kıtlık senesi zorda kalınca bana başvurdu; kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona yüz yirmi altın verdim. Kabul etti. Bu fırsatı elde edince (diğer bir rivayet göre; cinsî münasebete başlamak üzere iken), “Allah’tan kork da haksız olarak mührümü bozma, dedi. Ben de (Allah’tan korkarak) bu çok sevdiğim kızdan uzaklaştım; verdiğim altınları da ona bıraktım. Allah’ım, eğer ben bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmış isem içinde bulunduğumuz sıkıntıyı üzerimizden defet, diye yalvarır. Mağaranın girişindeki taş bir parça daha açılır; fakat yine çıkılabilecek gibi değildir. 

 

Üçüncü şahıs da şöyle der: Allah’ım, ücretle işçiler tuttum ve ücretlerini verdim, yalnız biri ücretini almadan bıraktı gitti. Onun ücretini çalıştırdım; onun hesabına ayırdığım mal çoğaldı. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek: Ey Allah’ın kulu! Ücretimi ver, dedi. Ben de: Şu gördüğün develer, öküzler, koyunlar ve köleler senin alman gereken ücretten çoğalmıştır; hepsini al götür, dedim. O da: Ey Allah’ın kulu, benimle alay etme, dedi. Ben: Seninle alay etmiyorum (gerçeği söylüyorum), dedim. Bunun üzerine malları aldı ve hepsini sürüp götürdü; geriye hiçbir şey bırakmadı. İlahî, eğer ben bunu senin rızan için yapmışsam, içinde bulunduğumuz sıkıntıyı üzerimizden defet, der. Taş mağaranın ağzından kayar ve onlar da çıkıp giderler. ( Buhârî, İcâre, 11; M6949 Müslim, Rikâk, 100)

 

Önemli Bölümler 

00:00 Kapalı kapıları açan halis niyet

00:50 Allah'ın yardımı ne zaman sorusu

02:40 Üç arkadaşın mağarada sıkışması

09:54 Senin çözümün ne olurdu ve zorluklar karşısında senin salih amelin nedir?

13:40 Musa'nın (as) zorluk anındaki durumu

15:12 Allah'tan yardım istememek

19:50 Basit meseleler bile olsa Allah'tan istemek

21:04 Zor günler için kimsenin bilmediği salih ameller sahibi olmak

23:45 Amelleri değerli kılan şey nedir?

26:51 Allah katında amelleri değerli kılan şey insanın niyetidir

29:04 Anne babayı cennet kapısı görmek

31:30 Zinayı terketmek

34:00 Zina teklif edildiğinde zinayı terkeden kişinin kıyamet gününde durumu

36:42 İşçinin hakkını korumak

 

#Ahlak #Niyet #EmreAcar #RiyazusSalihin

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar