Tevhid Kitap

Kapların Hükmü | İlmihal Dersleri 8 | Ömer Akduman

62

Kapların Hükmü | İlmihal Dersleri 8 | Ömer Akduman Fıkıh kitaplarında en başlarda yer alan temizlik (taharet) kısımlarının olmazsa olmazı su hakkında sahih delillerle ders işleniyor. Önemli Bölümler 00:00 Kapların Hükmü 01:20 Dünyada var olanlar kullanılması meselesi 03:35 Kapların hükmü niçin ilmihal kitaplarındayer almıştır? 05:35 Altın ve gümüş kapların kullanımı meselesi 08:18 Altın ve gümüş kaplardan abdest almanın hükmü nedir? 17:30 Kâfirlerin kaplarını abdest için kullanmak I. Kapların Hükmü Allah’ın (cc) yarattıklarında aslolan ibahadır. Yani aslolan O’nun (cc) yarattıklarını kullanmaktır. Çünkü O (cc), yarattıklarını kulları için yaratmış, onların hizmetine sunmuştur. “O (Allah) ki; yeryüzünde olanların tamamını sizin için yarattı...”(2/Bakara, 29) “Kendisinden (bir lütuf olarak) göklerde ve yerde olanların tamamını hiz- metinize sundu. Şüphesiz ki bunda, düşünen bir topluluk için ayetler vardır.”(45/Câsiye, 13) Kaplar da bu genel hükme tabidir. Yasaklayıcı bir nas olmadıkça, her türlü kabın yeme, içme ve konumuz olan temizlik için kullanılması caizdir. II. Altın ve Gümüş Kapların Kullanımı Allah Resûlü (sav), ümmetine altın ve gümüş kaplarda yemeyi ve içmeyi yasaklamıştır. Abdurrahman ibni Ebi Leyla’dan (ra) şöyle rivayet edilmiştir: “Onlar Medain şehrinde Huzeyfe (ra) ile beraber idiler. (Huzeyfe) su istedi. Bir Mecusi ona gümüş bardakta su verdi. Onu hemen (sahibine) fırlatıp atarak şöyle dedi: ‘Bana gümüş kap içinde su vermemesini ona kesin olarak emrettiğimi sizlere bildiriyorum. Çünkü ben Peygamber’in (sav) şöyle buyurduğunu duydum: ‘İpek ve atlas elbisesini giy- meyin; altın ve gümüş kaplarda su içmeyin. Çünkü bunlar dünyada onların- dır, ahirette ise sizindir.’ ’ ” (Buhari, 5426; Müslim, 2067) “Gümüş kapta yiyip içen, karnına cehennem ateşini yudumlamış olur.” (Buhari, 5634; Müslim, 2065) III. Kâfirlerin Kaplarını Abdest İçin Kullanmak Aslolan kâfirlerin kaplarının temiz olmasıdır. Zira Yüce Allah, onların yemeğini biz Müslimlere helal kılmıştır: “Bugün temiz şeyler sizin için helal kılındı. Kendilerine Kitap verilenlerin yiyecekleri/kestikleri sizin için, sizin yiyecekleriniz de onlar için helaldir...” (5/Mâide, 5) Biz biliyoruz ki; onlar yemeklerini günlük kullandıkları kaplarda pişi- riyorlar. Yemeklerinin helal kılınması, kaplarının temizliğinin delilidir. Allah Resûlü ve ashabın genel uygulaması da bu yöndedir. Yakinen veya galibu zanla (kuvvetli) ihtimal kaplarda necaset olduğunu bilmiyorlarsa, o kapları abdest vb. işlerde kullanmışlardır. Cabir’den (ra) şöyle rivayet edilmiştir: “Resûlullah (sav) ile birlikte savaşa çıkar (ve savaşta) müşriklerin (yemek) kaplarından ve su kaplarından bazılarını ele geçirir, onlardan yararlanırdık. Allah Resûlü (sav) bundan dolayı bizleri hiç ayıplamadı.” (Ebu Davud, 3838) İletişim için: Wp: +90 535 766 45 45 #Temizlik #Su #İlmihal #Fıkıh #ÖmerAkduman

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar