Tevhid Kitap

RAHMET KAPILARINI AÇAN EL-FETTÂH | ESMAU'L HUSNA - 28 | ENES YELGÜN

238

RAHMET KAPILARINI AÇAN EL-FETTÂH | ESMAU'L HUSNA - 28 | ENES YELGÜN

 

El-Fettâh, Yüce Allah’ın güzel isimlerindendir. “Fe-te-ha/Feth” kökünden 

türeyen kelime, kapalılığı ve problemi giderme anlamına gelir. Bu da iki

 şekilde olur: İlki, gözle görünen (somut) açmadır. Kapının, kilidin, bir 

eşyanın bağının açılması gibi… İkincisi ise, basiretle görülen (soyut/manevi) 

açmadır. Sıkıntıların giderilmesi/açılması, kapalı kalan ilmi mevzuların

 açığa kavuşturulması, kapalı kalmış bir davanın hükme bağlanması/

açılması gibi… (Mufredatu’l Kur’ân, f-t-h- maddesi)

 

El-Fettâh ismi, Kur’ân-ı Kerim’de isim olarak iki defa kullanılmaktadır.

Birinde cem’i/çoğul siğasıyla (El-Fatihîn), diğerinde mübalağalı ism-i fail

 (El-Fettâh) olarak geçer:

 

“…O, (kullarının anlaşmazlıklarında hükmeden, fetih ve zafer ihsan eden) El-Fettâh,

 (her şeyi bilen) El-Alîm’dir.” (34/Sebe’, 26) 

 

“…Sen, hükmedenlerin en hayırlısısın.” (7/A’râf, 89)

 

 

Allah (cc), kullarına rahmet kapılarını sürekli açtığı, onların sıkıntılarını

 giderdiği ve insanlar arasındaki karışık meselelere çözüm getirdiği için

“fethetmek, açmak” kelimesi, Allah (cc) için isimden ziyade fiil olarak kullanılır.

 Kur’ân’da on beş (15) ayrı yerde “fetih” kelimesi, Yüce Allah’a fiil/

sıfat olarak nispet edilir.

 

Önemli Bölümler

00:00 Allah'ın (cc) El-Fettâh ismi ve manası

00:28 El-Fettâh isminin manası

00:57 El-Fettâh isminin tecellileri

01:50 İnsanlar arasındaki en büyük ihtilaf tevhid ve şirk arasındadır

08:40 Hudeybiye antlaşması

16:25 İslam davetçilerini medyada kötüleyenlere karşı yapılacaklar

17:55 Yerin ve göğün anahtarları Allah'ın (cc) elindedir

20:00 Yolculuk sırasında dua eden insanın duasına icabet olunmaması

23:45 Dua için özel bir formül

25:40 Mağaraya sıkışan 3 kişinin kıssası

29:17 El-Fettâh ismi ile nasıl ibadet edilir?

33:33 İman ettiği ilk zamanki tadı almamak 

 

#Rahmet #ElFettah #Allah #Ahlak #AhlakDersleri #EnesYelgün #TevhidDersleri

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar