Tevhid Kitap

NEDEN RIZKIMIZ BAZEN ARTAR BAZEN AZALIR? | ER-REZZAK - ESMAU'L HUSNA - 27 | ENES YELGÜN

105

NEDEN RIZKIMIZ BAZEN ARTAR BAZEN AZALIR? | ER-REZZAK - ESMAU'L HUSNA - 27 | ENES YELGÜN

 

Genel Bilgiler

Er-Rezzâk, Yüce Allah’ın güzel isimlerindendir. İsim, “ra-ze-ka/rızk” kökünden türemiştir ve dinî ya da dünyevi olması fark etmeksizin her türlü vergi için kullanılır. Denir ki (maddi vergiye örnek olarak): “Sultan, ordunun rızkını (maaşını) verdi.” Denir ki (manevi vergi için): “İlimle rızıklandırıldım…” (Mufredatu’l Kur’ân r-z-k maddesi)

 

Yüce Allah, kullarının muhtaç olduğu her şeyi veren olduğundan O’na (cc) “çokça veren” anlamında Er-Rezzâk denmiştir. Allah’ın rızık vermesi Kur’ân’da yüzlerce ayette vurgulanır. Genelde çoğul olarak, “…Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (62/Cuma, 11) ya da fiil olarak, “De ki: ‘Şüphesiz ki Rabbim, kullarından dilediğine rızkı genişletir, (dilediğine) daraltır…’” (34/Sebe’, 39) şeklinde geçmektedir.

 

Er-Rezzâk isim olarak ise sadece bir (1) ayette yer alır:

“Hiç şüphesiz Allah, çokça rızık veren, kuvvet sahibi (ve hiçbir şeyin kendisini yıpratamayacağı, müminlere metanet veren) El-Metîn’dir.” (51/Zâriyat, 58)

 

Önemli Bölümler

00:00 Giriş

00:36 Neden Rızkımız Bazen Artar Bazen Azalır?

02:40 Niçin Allah (cc) rızkı herkese genişçe vermiyor sorusunun cevabı

05:24 Rızık verilmesinin insanı bozması

07:11 Rızkın parçaları: Kanaatkar olmak

08:10 Rızkın ölçüyle verilmesindeki hikmetler

11:00 Fakir olan kişilerin dikkat etmesi gerekenler

12:56 Cahiliye toplumunda değer ölçüsü

14:05 Karun'un zenginliği

15:24 Rızık ecel gibi yazılmıştır

17:45 Haram yolla rızık elde edenler rızıktan faydalanıyorlar mı?

20:40 Rızkı artan kişinin kulluğu da artıyor mu?

25:42 Rızık konusunda düşülen en büyük hatalardan bir tanesi

26:02 Kürtaj: Çocuklarını anne karnında öldürenler ve çocuk esirgeme kurumu

28:06 Rızık niye herkese yetmiyor? Dünyada niye fakir insanlar var?

 

#Altın #Rızık #Allah #EnesYelgün #İslam #Tevhid

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar