Tevhid Kitap

Korkularımızı Nasıl Yeneriz? - El-Mümin | El-Esmau’l Husna 14 | Enes Yelgün

221

Korkularımızı Nasıl Yeneriz? - El-Mümin | El-Esmau’l Husna 14 | Enes Yelgün Allah'ın (cc) El-Mümin ismi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın (cc) El-Mümin ismi, Haşr suresinin son ayetlerinde zikredildiği üzere sadece bir defa geçmektedir. El-Mümin, Arap lugatında ‘E-mi-ne’ kökünden gelen bir isimdir. Bu kök de iki tane asli anlama delalet eder. Bunlardan birincisi; korkunun zıddı olup Türkçe’ye de geçmiş olan emniyet; korkulardan, ürkmekten emin olmaktır. İkincisi ise; yalanmanın zıddı olan tasdiktir. İmanın da özü olan bir şeyi tasdik etmek anlamında kullanılır. EL-MÜMİN İSMİNİN TECELLİLERİ 1. Müminlerin kıyamet gününde korkularından emin kılınması Allah (ac) El-Mümin ismiyle Müslümanları kıyamet gününün korkularından emin kılandır. En önemli maddelerden bir tanesi zaten budur. Kıyamet gününün korkusu çok şiddetlidir. Allah (cc) bu durumu ayet-i kerimede şöyle anlatıyor; “O gün sur’a üflenir yerde ve gökte olan herkes korkudan titrer/ürker. Allah'ın diledikleri müstesna.” Demek ki Allah (cc) bazı insanları çok dehşetli olan Sur’a üflenmekle beraber gerçekleşen bu korkudan emin kılacak ve bunlar o korkuyu yaşamayacaklardır. El-Mümin ismi ile dua ‘Ey El-Mümin olan Rabbim bizi kıyametin, ateşin, annelerin çocukları terk ettiği ve insanların ürperdiği o günün korkusundan El-Mümin isminle kendi emanın altında bulundur.’ 2. Müminlerin, düşmanlarına karşı korkularından emin kılınması: Allah (cc) El-Mümin ismiyle kullarını, düşmanlarına karşı verdikleri mücadelelerdeki korkularından emin kılar. Varaka bin Nevfel, Peygamber'e (sav) şöyle demişti; ‘Senin getirdiğin daveti getiren hiçbir insan yoktur ki mutlaka insanlar tarafından düşman edinilmişlerdir.’ 3. Müminlerin dünyalık korkulardan emin kılınması Mekke ehlinin iman edersek insanlar bizlere zarar verir korkusu üzerine inen ayetler “Onlar görmüyorlar mı biz orayı emniyetli bir harem kıldık” “(Sadece) Bu evin sahibine ibadet etsinler. (Çünkü) o Allah ki onları korkutan açlıktan ve onları korkudan emin kıldı.” 4. Tevhidin ve müminlerin imanının tasdik edilmesi Allah (ac) kendi tevhidine iman eder ve O’na iman eden kullarını onlara yardım etmek, yanlarında olduğunu ve desteklediğini göstermek suretiyle de El-Mümin ismiyle tasdik eder. 5. Sadece El-Mümin Olanın İman Esaslarını Belirlemesi Allah'ın El-Mümin isminin tecelli ettiği alanlardan bir tanesi de şudur; El-Mümin olan kim ise iman esaslarını belirleyecek olan da O’dur. İmanın kaynağı O (ac) olduğundan dolayı O’nun onay vermediği bir şey iman olamaz. Bir şey, O’nun Kitabı ve elçisinin sözlerine göre değilse bu, akide esası olarak sayılamaz. ALLAH'IN EMANINA ULAŞMANIN YOLLARI 1. Tevhid 2. Allah yolunca cihada çıkmak 3. Mescide gitmek 4. Evlerine selametle girenler “Üç sınıf insan vardır; Allah'ın emanı altındadır. Bunlar; Allah yolunda cihada çıkmış kişi, mescdide giden kişi, evine selamla giren kişidir.” (Ebu Davud) #EsmaülHüsna #ElMümin #EnesYelgün #Ahlak

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar