Tevhid Kitap

Kalp Kırıklarını Gideren El-Cabbâr | El-Esmau’l Husna 17 | Enes Yelgün

401

Kalp Kırıklarını Gideren El-Cabbâr | El-Esmau’l Husna 17 | Enes Yelgün Enes Yelgün Hoca'mız Allah'ın (cc) en güzel isimlerinden biri olan kalp kırıklarını gideren El-Cabbar ismini anlatıyor. El-Cabbar: Sıkıntıları gideren, dilediğini yapan ve yücelik sahibi olan Allah. El-Cabbâr, yüce Allah’ın güzel isimlerindendir. “Ce-be-ra/cebr ” kökünden türemiştir. Bu kök, bir şeyi zorlayarak ıslah etmek/onarmak anlamındadır. Bu kök yücelik ve azamet anlamına da gelmektedir. Yani “c-b-r” kökünde üç anlam ön plana çıkar: Islah/onarma, zorlama ve yücelik/azamet. Araplar fakirin sıkıntısını gidermeye “cebr”, bir kırığı onarmak için yapılan sargıya “ cebire ”, sargı üzerine sarılan tahtaya “ cibare ”, uzun ve yüce hurma ağacına “nahletun cebbare" derler. El-Cabbâr ismi Kur’ân’da Allah (cc) için bir (1) defa kullanılır: “O Allah ki; O’ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur... (Gönül kırık¬ lıklarını gideren, her şeye boyun eğdiren) El-Cabbâr’dır. (En büyük olan ve kibir sahibi olan) El-Mütekebbir’dir. Allah, onların şirk koşmalarından münezzehtir. ” (59/Haşr, 23) El-Cabbâr İsminin Anlamı Sıkıntıları gideren, dilediğini yapan ve yücelik sahibi olan Allah, demektir. El-Cabbâr İsmiyle Dua Ey El-Cabbâr olan Rabbim! Sen yüceler yücesi, iradesine boyun eğilen, gönül kırıklıklarını cebreden Allah’sın. Rabbim! Sıkıntılarımızı gider, kırılan kalplerimizi onar, hüznümüzü ferahla tebdil et. El-Cabbâr olan sensin! Yücelik ve azamet senin şanındandır. Bizleri tevazu, yakınlık, rıfk ve yumuşak başlılıkla rızıklandır. Anne babamıza karşı şefkatli olmayı ve zorbalıktan sakınmayı bize kolaylaştır. Ey El-Cabbâr olan Rabbim! Her zorba ve müstekbir tağuttan sana sığınırım. Allahumme âmin. #ElCabbar #Allah #EnesYelgün

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar