Tevhid Kitap

EŞ-ŞEKUR İSMİYLE AHLAKLANMAK: ŞÜKÜR | EL-ESMAU'L HUSNA 30 | ENES YELGÜN

209

EŞ-ŞEKUR İSMİYLE AHLAKLANMAK: ŞÜKÜR | EL-ESMAU'L HUSNA 30 | ENES YELGÜN Önemli anlar 00:00 - Giriş 00:51 - Nasıl şükreden bir kul olabiliriz? 02:23 - Neden Allah (cc) kullarının az şükrettiğini söylüyor? 07:27 - Şeytan'ın Zannı 08:30 - İnsanlar gerçekten de şükrediyorlar mı? 10:10 - Şeytanın tuzaklarına rağmen nasıl şükredebiliriz? 14:44 - Rabbimizin örnek verdiği 2 belde 17:10 -Kanaat sahibi olmak 17:40 - Teşekkür etmek 18:25 - En önemli olan madde 22:33 - "Vallahi bugün Ebubekiri geçeceği" Eş-Şekur ve Eş-Şakir, Yüce Allah’ın güzel isimlerindendir. Kelime, “şe-ke-ra/ şükr” kökünden türemiştir. Bu kökün anlamı, nimeti düşünmek ve onu açığa çıkarmaktır. Bu kelime, nimeti unutup üzerini örtmek anlamındaki “küfür” kelimesinin zıddıdır. (Mufredatu’l Kur’ n, ş-k-r maddesi) Yüce Allah için, Kur’an’da dört (4) yerde Eş-Şekur, iki (2) yerde de Eş-Şakir ismi kullanılır: Derler ki: “Bizden üzüntüyü gideren Allah’a hamd olsun. Şüphesiz ki Rabbimiz, (günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan) Ğafûr, (kullarına teşekkür eden ve yaptıklarının karşılığını fazlasıyla veren) Şekûr’dur.” (35/Fâtır, 34) Şayet şükreder ve iman ederseniz Allah size ne diye azap etsin ki? Allah (kullarına teşekkür eden ve yaptıklarının karşılığını fazlasıyla veren) Şâkir, (her şeyi bilen) Alîm’dir. (4/Nisâ, 147) Eş-Şekur isminin tecellileri Eş-Şekur ismi, Allah’ın (cc) yüceliğine delalet eden isimlerdendir. Kullar, O’na ibadet etmeye mecburken ve O, kimseye borçlu ya da mecbur değilken yine de yaptıkları ibadete karşılık onlara teşekkür eder. Bu, ancak seven ve kulları için hayır dileyen bir Rabbin muamelesidir. Eş-Şekur İsmiyle Dua Ey Eş-Şekur olan Rabbim! Bizi yokluktan varlığa çıkardığın için sana şükürler olsun. Bizi insan kıldığın için sana şükürler olsun. Bizi mümin kıldığın için sana şükürler olsun. Bizi sayısız nimetlerle donattığın için sana şükürler olsun. Her şey sana ait olmasına rağmen amellerimize teşekkür edip bizi mükafatlandırdığın için sana şükürler olsun… “Allah’ım! Seni zikredebilmem, sana şükredebilmem ve en güzel şekilde sana ibadet edebilmem için bana yardım et!” Allahumme Amin. #Şükür #Bereket #Allah #EsmaulHusna #Ahlak #EnesYelgün

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar