Tevhid Kitap

El-Hâlık, El-Hallâk, El-Bâri, El-Musavvir, El-Fâtır, El-Bedî’ | El-Esmau’l Husna 19 | Enes Yelgün

351

El-Hâlık, El-Hallâk, El-Bâri, El-Musavvir, El-Fâtır, El-Bedî’ | El-Esmau’l Husna 19 | Enes Yelgün Esmau'l Hüsna Derslerinde Allah'ın her şeyi yaratması, tek yaratıcı olduğu anlatılıyor. EL-HÂLIK/El-HALLÂK El-Hâlık, Her şeyi yaratan Allah, demektir. El-Hallâk, Her ân yaratan, yaratmayı yenileyen Allah, demektir. EL-BÂRİ Örneğin, Allah (cc) bizleri topraktan yaratmış , su ile canlı kılmıştır … Ancak ne görüntümüzde ne de temas hâlinde su ve topraktan eser yoktur. Yüce Allah yaratırken, ham maddeden kaynaklanabilecek tüm kusurları El-Bâri ismiyle izale etmiştir. Yaratması kusursuz olan Allah, demektir. EL-MUSAVVİR Örneğin, insanın yüzü, Allah’ın El-Musavvir isminin bir tecellisidir. Burnunun, gözünün ve kaşının yeri Allah’ın insana şekil/suret vermesidir. Allah (cc) öylesine yaratmaz; yarattıktan sonra da kendine özgü bir suret, kendine özgü bir şekil verir. Bununla beraber hiçbir yarattığı da birbirine benzemez ve hepsinin kendisine has özellikleri vardır. Allah’ın yarattığı tek yumurta ikizlerine dahi dikkatli bir nazarla bakıldığında ikisi arasındaki fark görülebilmektedir. Buna verilebilecek en mükemmel örnek, milyarlarca insanın her birinin parmak izinin birbirinden farklı olmasıdır. Yarattıklarına suret/şekil veren Allah, demektir. EL-FÂTIR Hiç şüphesiz o taneyi/çekirdeği programlayan Allah’tır, ki buna fıtrat diyoruz. Bu nedenle El-Fâtır isminin bir tecellisi de fıtrattır. Yüce Allah bir çekirdeğe fıtrat/program koyar. Bir kayısı çekirdeği, kayısı ağacı çıkarmak için programlanmıştır. Ondan ayva ağacı çıkmaz. Evrende düzen olması için her şey fıtratına uygun olmalıdır. Aksi hâlde Allah’ın (cc) yarattığı düzen bozulur. Bunun yolu, El-Fâtır ismine karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekle mümkündür: fıtratı korumak! Her şeye bir fıtrat veren, çatlatarak/yararak yaratan Allah, demektir. EL-BEDİ’ Allah’ın (cc) yarattığı tüm varlıklar bu ismin bir tecellisidir ve tamamı eşsiz ve benzersizdir. O, herhangi bir şeyi örnek alarak yaratmamıştır. Bilakis, El-Bedî’ olan Allah’ın yarattığı varlıklar insanlar için ilham kaynağı olmuştur. Birçok icat ve yenilik, O’nun El-Bedî’ ismiyle yarattığı varlıklardan esinlenilerek icat edilmiştir. Eşsiz ve benzersiz yaratan Allah, demektir. #Yaratıcı #Allah #Ahlak

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar