Tevhid Kitap

El-Azîz | El-Esmau’l Husna 16 | Enes Yelgün

247

El-Azîz | El-Esmau’l Husna 16 | Enes Yelgün Allah (cc), Kur’ân’da seksen sekiz (88) yerde El-Azîz ismini nefsi için kullanır: “Şayet apaçık deliller size geldikten sonra ayağınız kayarsa bilin ki Allah, (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) Azîz, (hüküm ve hikmet sahibi olan) Hakîm’dir.” (2/Bakara, 209) “Allah bunu ancak bir müjde ve kalplerinizin mutmain olması için yapmıştı. Yardım/zafer yalnızca Allah katındandır. Şüphesiz ki Allah, (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) Azîz, (hüküm ve hikmet sahibi olan) Hakîm’dir.” (8/Enfâl, 10) El-Azîz isminin anlamı: İzzet sahibi, her şeyi mağlup eden ve kullarından dilediğini izzetli kılan Allah. El-Azîz ismiyle dua: Rabbim! Sen El-Azîz’sin, izzetin tümü sana aittir. Sen dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Ey El-Azîz! Bizi tevhid ve takvayla izzetli kıldığın kullarından eyle. İzzeti senden başka bir yerde ararsak, izzetinle bizleri kendine çevir. Sen emrinde galip olansın; dilediğin olur, emrin geri çevrilmez. İslam’ı ve Müslimleri küfrün karşısında aziz kıl. Bizi izzet yurdunda, izzetle ağırlanan misafirlerden eyle. Allahumme âmin. #Ahlak #İzzet #Allah

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar