Tevhid Kitap

AMELLERİ BEREKETLENDİREN EŞ-ŞEKUR OLAN ALLAH'TIR | EL-ESMAU'L HUSNA 29 | ENES YELGÜN

253

AMELLERİ BEREKETLENDİREN EŞ-ŞEKUR OLAN ALLAH'TIR | EL-ESMAU'L HUSNA 29 | ENES YELGÜN

 

Eş-Şekur ve Eş-Şakir, Yüce Allah’ın güzel isimlerindendir. Kelime, “şe-ke-ra/

şükr” kökünden türemiştir. Bu kökün anlamı, nimeti düşünmek ve onu

 açığa çıkarmaktır. Bu kelime, nimeti unutup üzerini örtmek anlamındaki

 “küfür” kelimesinin zıddıdır. (Mufredatu’l Kur’ n, ş-k-r maddesi)

 

Yüce Allah için, Kur’an’da dört (4) yerde Eş-Şekur, iki (2) yerde de

Eş-Şakir ismi kullanılır:

 

Derler ki: “Bizden üzüntüyü gideren Allah’a hamd olsun. Şüphesiz ki Rabbimiz, (günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan) Ğafûr, (kullarına teşekkür eden ve yaptıklarının karşılığını fazlasıyla veren) Şekûr’dur.” (35/Fâtır, 34)

 

Şayet şükreder ve iman ederseniz Allah size ne diye azap etsin ki? Allah (kullarına teşekkür eden ve yaptıklarının karşılığını fazlasıyla veren) Şâkir, (her şeyi bilen) Alîm’dir. (4/Nisâ, 147)

 

Eş-Şekur isminin tecellileri

Eş-Şekur ismi, Allah’ın (cc) yüceliğine delalet eden isimlerdendir. Kullar,

 O’na ibadet etmeye mecburken ve O, kimseye borçlu ya da mecbur değilken 

yine de yaptıkları ibadete karşılık onlara teşekkür eder. Bu, ancak

 seven ve kulları için hayır dileyen bir Rabbin muamelesidir.

 

Eş-Şekur İsmiyle Dua

Ey Eş-Şekur olan Rabbim! Bizi yokluktan varlığa çıkardığın için 

sana şükürler olsun. Bizi insan kıldığın için sana şükürler olsun. Bizi 

mümin kıldığın için sana şükürler olsun. 

Bizi sayısız nimetlerle donattığın için sana şükürler olsun.

 Her şey sana ait olmasına rağmen amellerimize teşekkür edip bizi

 mükafatlandırdığın için sana şükürler olsun…

“Allah’ım! Seni zikredebilmem, sana şükredebilmem ve

 en güzel şekilde sana ibadet edebilmem için bana yardım et!”

Allahumme Amin.

 

#Şükür #Bereket #Allah #EsmaulHusna #Ahlak #EnesYelgün

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar