Tevhid Kitap

Kasas Suresi Tefsiri 7 | Hidayete Götüren 5 Delil | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2152

Kasas Suresi Tefsiri 7 | Hidayete Götüren 5 Delil | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Kasas Suresi Tefsiri 43-50 Ayetler

 

Tevhid üzere Allah’a kulluk etmek için insanlara verilen 5 delil:

 

1- Misak

2- Fıtrat

3- Akıl

4- Resul

5- Kitap

 

Hidayete tabi olmak isteyen kişilerin kitap ve peygamber delili olmadan, akıl, fıtrat ve misak delilleri ile hakkı buldukları Mekke’de cahiliye zamanında yaşayan haniflerin örnekliği ile delillendiriliyor.

 

Kasas suresi 43. ayette bildirilen Kur’an-ı Kerim’in 3 özelliğinden bahsediliyor:

 

1- Bu kitap, basiretli kılan bir kitaptır

2- Bu Kur’an insanları Allah’ın rahmetine ulaştıran bir kitap

3- İnsanları sapıklıktan kurtararak hidayete ileten kitap

 

Babaları uyarılmamış bir kavme peygamber gelmesi; ‘bize bir peygamber gelmeli değil miydi’ diyerek mazeret üreten müşrik toplumların peygamber gelmesine rağmen iman etmemeleri ve hidayetin Allah’ın dilemesine bağlı olduğu irdeleniyor.

 

Kasas Suresi Tefsiri 7. derste okunan ayetler:

 

Kasas suresi 43: Andolsun ki ilk nesilleri helak ettikten sonra, insanlar için basiretler barındıran hidayet ve rahmet olan Kitab’ı Musa’ya verdik. Umulur ki öğüt alırlar.

 

Kasas suresi 44: Musa’ya (peygamberlik vazifesini verip) işi bitirdiğimizde, (Tur Dağı’nın) batı tarafında değildin, buna tanıklık edenlerden de değildin.

 

Kasas suresi 45: Fakat biz, nice nesiller var ettik ve onların ömürleri bir hayli uzadı. Sen, Medyen halkı arasına oturmuş, onlara ayetlerimizi de okumuyordun. Fakat biz, (peygamberler) yolluyorduk.

 

Kasas suresi 46: Biz (Musa’ya) seslendiğimizde Tur’un yanında da değildin. Fakat Rabbinin rahmeti olarak (bunları sana vahyediyoruz ki) senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan topluluğu uyarasın. Umulur ki öğüt alırlar

 

Kasas suresi 47: Elleriyle (yapıp) takdim ettikleri nedeniyle başlarına bir musibet geldiğinde: “Rabbimiz! Bize bir resûl gönderseydin de ayetlerine uyup, müminlerden olsaydık.” diyecek olmasalardı (onlara resûl göndermeden bir an önce cezalandırırdık).

 

Kasas suresi 48: Onlara (Mekkelilere) kendi katımızdan (gönderdiğimiz) hak geldiğinde: “Musa’ya verilen (mucizelerin) benzeri ona da verilmeli değil miydi?” dediler. Onlar, daha önce Musa’ya verileni inkâr etmemişler miydi? Demişlerdi ki: “Birbirlerine yardım eden iki büyü!” ve demişlerdi ki: “Şüphesiz ki biz, hepsini inkâr ediyoruz.”

 

Kasas suresi 49: De ki: “Eğer doğru sözlüyseniz Allah katından her ikisinden (Tevrat ve Kur’ân’dan) daha doğru bir kitap getirin de ben de ona uyayım!”

 

Kasas suresi 50: Şayet sana cevap vermezlerse bil ki onlar yalnızca hevalarına/arzularına uyuyorlar. Allah’tan bir hidayet/dayanak olmaksızın, kendi hevasına uyandan daha sapkın kim olabilir? Şüphesiz ki Allah, zalimler topluluğunu hidayet etmez.

 

Kur’an-ı Kerim’e bir bütün olarak yaklaşmak gerekliliğine vurgu yapılıyor.

 

Allah’ın kitabına ve Resulü’nün sünnetine bir bütün olarak yaklaşılmazsa, insanların kendi hevalarına uygun olarak belirli naslarla sapık düşüncelere ulaşabilecekleri anlatılıyor.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

01:41 Kasas suresi tefsiri 43. ayet

02:45 Kur’an-ı Kerim’in 3 özelliği

03:10 Cihadın ilk olarak Musa (as) ile farz kılınması

05:18 Basiret ne demektir? Kur’an’ın basiretler barındıran kitap olması ne demektir?

10:54 Kur’an rahmet olarak insanlara indirilmiş olan bir kitaptır

13:35 Kur’an hidayet kitabıdır. 

14:39 Kasas suresi tefsiri 44-45. ayetler

15:54 Peygamberliğin en büyük delili Allah’tan gelen vahiy; Kur’an’dır.

19:23 Kasas suresi tefsiri 46. ayet

21:05 Babaları uyarılmamış olan kavimler tevhid konusunda mazeretli değildir.

23:47 Peygamberimizin amcası Ebu Leheb’e atalarının ateşte olduğunu söylemesi

26:03 "Benim babam da senin baban da ateştedir"

27:36 Peygamberimize annesinin bağışlaması için dua etmesine izin verilmemesi

30:43 Hiç kimse şirk konusunda mazeretli değildir. Çünkü...

31:34 Tevhid üzere Allah’a kulluk etmemizin delilleri

31:56 Misak delili. Kalu bela. Kulların Rablerine verdikleri söz.

36:09 Fıtrat delili: Allah tüm insanları İslam fıtratı üzere yaratmıştır

38:23 Akıl delili: Tevhidin hak şirkin batıl olduğu akılla ispat edilir.

44:24  Peygamber ve kitap delili

49:55 Allah Resulü’ne risalet gelmeden önce Mekke’deki hanifler 

50:11 Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl

52:11 Amr İbni Abese

53:07 Kus ibni Saide

54:07 Selman-ı Farisi

01:04:06 Kasas suresi tefsiri 47. ayet

01:06:14 Peygamberin gönderilmesi ve mazeretlerin kaybolması

01:10:07 Kasas suresi tefsiri 48. ayet

01:21:16 Kasas suresi tefsiri 49. ayet

01:22:08 Kasas suresi tefsiri 50. ayet

01:22:28 İnsanlar ya şeriata ya da kendi heva ve heveslerine uyuyordur.

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Kuran #Tefsir #KasasSuresiTefsiri

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar