Tevhid Kitap

Kasas Suresi Tefsiri 2 | İslam'ın 6 Düşmanı | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2527

Kasas Suresi Tefsiri 2 - Tağutların Tuzakları – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Kasas Suresi Tefsiri 6-14 ayetler

 

İslam’ın 6 Düşmanı

 

1- Firavun; siyasi gücü elinde bulunduranlar

2- Haman; askeri gücü elinde bulunduranlar

3- Askerler, hakka karşı savaşanlar

4- Karun; sermaye sahibi zenginler

5- Belam; kafirleri ilmi ile destekleyen alimler

6- Samiri; saptırıcı imamlar

 

Bu 6 sınıf insanı ve özelliklerini bilerek, İnsanları tevhide davet ederken sürekli bir şekilde tuzak kuran bu sınıflara karşı Allah’a sığınmamız, yalnızca O’na güvenmemiz ve yalnızca ondan yardım istememiz gerektiği vurgulanıyor.

 

Tağutların tuzakları ve planlarına karşı Müslümanların aklında tutması gerekenin “Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.” ayet-i kerimesi olduğu, Firavun’un sarayında büyüyen Musa’nın (as) kıssası ile bizlere anlatılıyor.

 

Gördüğü bir rüya sonucu hakimiyetinin son bulacağını düşünen ve bu nedenle yeni doğmuş erkek çocuklarını bir yıl öldürüp bir yıl sağ bırakan Firavun’a, Allah (ac) kimsenin tahmin edemeyeceği bir tuzak kuruyor.

 

Allah (ac) Musa’nın annesine vahyetmesi sonucu Musa (as) nehre bırakılıyor. Nehirde bulunan ve daha sonra Firavun’un hakimiyetine son verecek olan bu çocuk Firavun’un eşinin ricasıyla deyim yerindeyse Firavun’un kendi eliyle büyütülüyor...

 

Kasas Suresi Tefsiri 2. dersi için okunan ayetler:

6 . Ve onları, yeryüzünde güç/iktidar sahibi kılmak (istiyoruz). Firavun’a, Haman’a ve ordularına da kendisinden korktukları şeyi göstermek/yaşatmak (istiyoruz). (28/Kasas, 6)

 

7 . Musa’nın annesine: “Onu emzir. Onun için (Firavun ve askerlerinden dolayı) korkarsan onu denize bırak. Korkma, üzülme! Şüphesiz ki biz, onu sana geri döndürecek ve onu gönderilmiş resûllerden kılacağız!” diye vahyettik. (28/Kasas, 7)

 

8 . Firavun ve ailesi, (ileride) kendilerine düşmanlık edip üzüntü sebebi olsun diye onu aldılar. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve ikisinin askerleri hatalıydılar. (28/Kasas, 8)

 

Allah’ın (cc) nezdinde Firavunlaşan şahıs ve sistemlerle onlara yardımcı olan, onları meşrulaştıran ve devamlarını sağlayanlar arasında bir fark yoktur. Bu nedenle Allah (cc) hatayı yalnızca Firavun’a değil, komutan ve vezirlere, zayıf bırakılarak köleleştirilmiş ve ordu hâline getirilmiş sıradan askerlere, yani onun yanında yer alanların tamamına nispet etmiştir. Onları hep beraber helak etmiş (28/Kasas, 40-42), tümünü lanetli kılmıştır. (11/Hûd, 97-99)

 

9 . Firavun’un karısı dedi ki: “Bana ve sana göz aydınlığı olacak (bir çocuk). Onu öldürmeyin. Belki bize bir faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz.” Onlar farkında değillerdi. (28/Kasas, 9)

 

10 . Musa’nın annesi yüreği bomboş (endişeden dolayı aklı başında olmaksızın, yalnızca Musa’yı düşünerek) sabahı etti. Şayet müminlerden olması için kalbini pekiştirmeseydik neredeyse (Musa’nın sırrını) açığa çıkaracaktı.(28/Kasas, 10)

 

11 . (Musa’nın) kız kardeşine: “Onu izle.” dedi. (O da) onlar farkında değilken, kıyıdan köşeden onu gözetlemeye başladı. (28/Kasas, 11)

 

12 . Biz onu (annesine geri çevirmeden) önce süt anneleri ona haram kıldık. (Kimsenin sütünü içmiyordu.) Kız kardeşi dedi ki: “Size onun bakımını üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi?” (28/Kasas, 12)

 

13 . Gözü aydın/içi ferah olsun, üzülmesin ve Allah’ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye (Musa’yı) annesine geri çevirdik. Fakat onların çoğu bilmezler. (28/Kasas, 13)

 

14 . Yetişkinlik çağına erişip olgunlaşınca, ona hüküm ve ilim verdik. Biz, muhsinleri/kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları böyle mükâfatlandırırız. (28/Kasas, 14)

 

Kasas suresi tefsiri 6-14 ayetlerden çıkarılan sonuç:

Musa’nın (as) Allah’ın izniyle ile Firavun’un sarayında büyümesi, İslam düşmanlarının müslümanlara kurduğu tuzaklar, baskı ve zulümlere karşın Allah’ın (cc) onlar için kurduğu tuzağın unutulmaması gerektiği hatırlatılıyor.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:56 İslami uyanış

08:34 Temkin ne demektir?

09:07 İslam’ın 6 düşmanı

14:21 Musa’nın annesine, ‘Çocuğunu nehre bırak’ diye vahyedilmesi

22:55 Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır

38:23 Firavunların sistemi: Zorunlu askerlik

42:42 Firavun’un Hanımı Asiye ve hidayeti

48:54 Müminlerin kalplerinin pekiştirilmesi

01:05:02 Allah’ın vaadine yakinen inanmak

01:10:40 Kur’an’ı terk edenlerden Peygamber’in (sav) davacı olması

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#KasasSuresiTefsiri #Tefsir #Kuran #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar