Küfür toplumundaki İslami cemaatlere, şer'i hukuku uygulama hususunda nasihatleriniz nedir?

566


0 YORUM:
Yorumlar