Küfür toplumundaki İslami cemaatlere, şer'i hukuku uygulama hususunda nasihatleriniz nedir?

524


0 YORUM:
Yorumlar