"Ben müşriklerin içerisinde yaşayan Müslümanlar'dan beriyim." hadisini nasıl anlamalıyız?

994


0 YORUM:
Yorumlar