Ailesinden çekindiği için kapanamayan ve dinini izhar edemeyen bacılarımıza nasihat eder misiniz?

Ailesinden çekindiği için kapanamayan ve dinini izhar edemeyen bacılarımıza nasihat eder misiniz?

627


0 YORUM:
Yorumlar