Rasûlullah (sav) bir kimseye kâfir demiş midir? Ebu Hanzala Hoca

857


0 YORUM:
Yorumlar