Rasûlullah (sav) bir kimseye kâfir demiş midir? Ebu Hanzala Hoca

1371


0 YORUM:
Yorumlar