Hâkimiyet meselesinin kapalı bir mesele olmadığının delilleri nelerdir?

664


0 YORUM:
Yorumlar