Hâkimiyet meselesinin kapalı bir mesele olmadığının delilleri nelerdir?

1042


0 YORUM:
Yorumlar