Hâkimiyet meselesinin kapalı bir mesele olmadığının delilleri nelerdir?

571


0 YORUM:
Yorumlar