Dinde cehaleti mazeret görenlerin tekfiri hangi usule göre yapılmalıdır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinde cehaleti mazeret görenlerin tekfiri hangi usule göre yapılmalıdır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

479


0 YORUM:
Yorumlar