Ahmed b. Hanbel namazı mutlak anlamda İslam alameti olarak mı görmüştür?

954


0 YORUM:
Yorumlar