Fitne ve Fitnelerden Korunma Yolları - 36. Ders

975

Fitne ve Fitnelerden Korunmanın Yolları - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Bu derste Resulullah’ın (sav) ümmetini sakındırdığı fitneler anlatılarak, bu fitnelerden korunmak için neler yapılması gerektiği açıklanıyor.

 

Fitneler:

1. Evlat fitnesi

2. Nefis fitnesi

3. Ölümlerin fitnesi

4. Fikir değiştirme fitnesi

5. Kadın fitnesi

6. Mal fitnesi

7. Yönetim fitnesi

8. Hayatın ve ölümün fitnesi

9. Deccal’ın fitnesi

 

Fitnelerden korunmak için:

 

1. Allah’a sığınmak, çünkü hiçbir şey insanı Allah’ın koruduğu gibi koruyamaz.

 

2. İlme ve ilim adamlarına dört elle sarılıp cehaletten sakınmak ve basiret sahibi olmak

 

3. Ağırbaşlı olup aceleci olmamak

 

4. Fitnelerden içtinab edip, fitne zamanı evde oturmak, dili tutmak, kalbin mutmain olduğu ameller yapıp nefsinle ilgilenmek

 

5. Fitne zamanı çokça Allah’ı zikretmek ve Allah’a yönelmek, insanların söylediklerine ve yaptıklarına gözümüzü, kulağımızı ve kalbimizi kapatmak

 

Resulullah (sav) sahabesine fitnelerden Allah’a sığınmak için öğrettiği zikirler iki tanesi:

 

 "Fitnelerin açığa çıkanlarından ve kapalı kalanlarından Allah'a sığının." 

 

“Sizden biri son teşehhüdünü okuduğunda namazını bitirdiğinde, selam vermeden önce 4 şeyden Allah'a sığınsın:

1. Cehennemin azabından,

2. Kabrin azabından,

3. Hayatın ve ölümün fitnesinden,

4. Mesih Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınsın.”

 

Halis Hocamız dersin sonunda fitnelerden sığınmak için şöyle dua ediyor:

 

“...Allah (ac) bizleri Cehennem'in fitnesinden, kabirin fitnesinden, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden muhafaza eylesin. Allah (ac) bizleri kadının ve dünya'nın fitnesinden muhafaza eylesin. Allah (ac) bizi şehvetlerin ve şüphelerin fitnesinden muhafaza eylesin... Allahumme Amin.”

 

01:42 "Fitnelerin açığa çıkanlarından ve kapalı kalanlarından Allah'a sığının."

11:15 Ölümler ve fikir değiştirme fitnesi

16:41 Kadın fitnesi

21:04 Mal fitnesi ve  yönetici fitnesi

30:06 Fitnelerden korunma yolları

30:48 Allah’a sığınmak

34:46 İlme ve ilim adamlarına dört elle yapışmak

41:20 En büyük fitne: Mesih Deccal’ın fitnesi

45:14 Ağırbaşlı olup aceleci olmamak, sabırlı olmak

52:55 “Kişiye yalan olarak her duyduğunu aktarması yeter”

01:06:31 Allah’ı zikretmek ve Allah’a yönelmek

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımız hakkında bilgiler ve sosyal medya hesaplarımız:

https://goo.gl/SCgA6E

 

Haberdar Kalmak için, Abonelik:

https://goo.gl/gJenWY

 

#EbuHanzala #TevhidDersleri #HalisHoca #TevhidDergisi

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar