Tevhid Kitap

Tecrübe Sahibi Kişilerin Yanında Yetişmek | Davet Fıkhı 6 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tecrübe Sahibi Kişilerin Yanında Yetişmek | Davet Fıkhı 6 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1550

Davet fıkhı derslerinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) Davet ve davetçide bulunması gereken özellikler tecrübe yanında yetişmek konusunu anlatıyor.

 

2. Davetçi Müslüman tecrübeli davetçilerin yanında yetişmeye özen göstermelidir:

 

Sahabelerin iyi birer davetçi olduğu hepimizin malumudur. Onlar İslam davetini cihad,

ticaret ve benzeri vesilelerle dünyanın en ücra köşelerine ulaştırdılar. Uzun yıllar, davet

eğitimi aldılar onları her şart ve zamanda eğiten, İslam davetçilerinin ilki Peygamber (as.) idi. Mekke İslam davetinin ilk on yılından sonra, davetçi olarak yetişen sahabeler sahneye çıktı.

 

Aynısı Medine içinde geçerliydi. Allah Resulü (sav) orada da mescidini kurduktan sonra

‘Suffa’ müessesesini oluşturdu. Orada ‘Kurra’ adıyla sahabeler yetişti ve her biri davetçiler

olarak dört bir yana dağıldılar. Peygamber İslam’ın yayılması adına her iki beldede de buna

dikkat etti.

 

Çünkü,

 

Davet iki kısımdır.

1. İslam dininin insanlara duyurulması.

2. İslam davetinin İslami mücadeleye taraftar kazandırması.

 

Birincide asıl olan davetin insanlara ulaşmasıdır. Bunun için tek bir ayet okumak yeterlidir.

Sahabilerin her biri İslam davetini, ailede, ticarette, seyahatte bu şekilde icra ediyordu.

İkincisi ise; belli program ve hedeflere bağlıdır. Kişiyi davete icabet etmeye ve sonrasında

daveti yaymak için yapılır.

 

Bu nedenle davetçide bulunması gereken özellikler şunlardır:

 

1. Kişiyi tanıma ve kabiliyetlerini tespit etme.

2. Vakıayı ve öncelikleri tespit etme.

3. Sabrı öğrenme.

 

Bu maddeler şer'i bilgiye ihtiyacın yanında, davet tecrübesine de ihtiyaç olduğunu gösterir.

Bu tecrübe ancak bu işte gelişmiş insanların yanında elde edilebilir. Bu bilgi kitaba dayalı

kültürün artmasıyla elde edilecek bilgi cinsinden değildir.

 

Kişileri tanımak ile alakalı bazı kabiliyetleri öğrenmeden önce kişi kendini ve kendi özelliklerini de iyi bilmelidir.

 

Her insan kendi yaratıldığı şey üzerine amel eder:

 

Rasulullah (sav) bir sahabesi için şöyle buyurdu:

“Sende Allah’ın sevdiği iki özellik vardır: Yumuşak huyluluk ve ihtiyatkârlık (acele ile karar vermemek) ”buyurdu.  (Müslim)

Sahabe:

Bu özellikler bende eskiden beri mi vardı, yoksa yeni mi ortaya çıktı? diye sordu.

Resulullah (sav):

“Eskiden beri vardı” buyurunca,

 

Sahabe:

Beni sevdiği iki özellikle yaratan yüce Allah’a hamd ederim, dedi.”

 

Sahabe ve tabiinin Allah Rasulü (as) yaşarken onu dikkatle takip etmeleri, onun (as) vefatından sonra Ebu Bekir ve Ömer’e (r.anhuma) yönelmeleri, onların vefatından sonra Osman ve Ali’ye (r.anhuma); onlardan sonra da sırasıyla fazilet sahipleri ve öncüleri örnek almaları bunun göstergesidir.

 

Burada özellikle üzerinde durulması gereken konu şudur:

 

Taraftar kazanamaya yönelik davette esas olan, davetin koordineli ve hedef birliği içinde olan insanlar aracılığıyla icra edilmesi zorunluluğudur. Aynı kaynaktan beslenmiş ve aynı eğitimin ürünü olan insanlar uyumlu ve çatışmadan uzak şekilde davetin büyümesini sağlayabilirler.

 

Bakış açıları ve öncelikleri, doğup büyüdükleri aileye göre şekillenen insanların farklı bakış açısına sahip olmaları ve buna bağlı olarak önceliklerinin farklılık arz etmesi gayet normaldir. Bu da çatışma ve ihtilaf anlamına gelir. Davetin afeti olan bu durum, ancak tek örnek etrafında yetişmiş insanların çalışmasıyla aşılabilir.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

01:07  Davetçi olmak isteyen bir Müslüman tecrübeli bir davetçi yanında yetişmelidir

02:15  Sahabeler Peygamberin yanında uzun sürede yetişmiş iyi birer davetçiydiler

03:16  Mekke döneminde 10 sene boyunca neredeyse tek bir davetçi ön plana çıkmamıştır.

04:02  Medine’de İslam eğitimi alan Suffa topluluğu

05:44  Davet bütün salih ameller gibi bir salih ameldir.

07:23  Kaliteli bir davetçi olmak için yapılması gereken uzun süre eğitim almaktır.

08:40  Bugün yapılan davette sonuç alınamamasın nedeni

10:00  Her davetçi iki tarafı keskin bir kılıcın üzerinde davet yapmaktadır.

11:20  Neden davetçi tecrübeli davetçiler yanında yetişmelidir?

13:10  İslam daveti iki kısımdır

15:40  Bir işte ustalaşmanın yolu

17:13  Davetçide bulunması gereken özellikler

18:36  Her insan kendi yaratıldığı şey üzerine amel eder

20:33  İnsan tanımak bir sanattır.

21:53  Davetçi vakayı ve öncelikleri tespit edebilmelidir

26:00  Vakanın önceliklerine göre sabır gösterilmelidir

29:00  Medine döneminde vakanın önceliklerinin değişmesi

30:03  İslam davasında Müslüman’ın en çok ihtiyacı olan şey sabırdır.

33:10  Sabırsızlığın zararları

36:43  Uyumlu ve koordineli olup ihtilaftan kaçınmanın önemi

42:30  Davetçi ancak tecrübeli bir eğitimci etrafında yetişirse uyum içinde olabilir.

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #Tecrübe #DavetFıkhı

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar