Tevhid Kitap

Davet ve Davetçide Bulunması Gereken Vasıflar; Eminlik - 2 | Davet Fıkhı 5 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Davet ve Davetçide Bulunması Gereken Vasıflar; Eminlik - 2 | Davet Fıkhı 5 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1703

Halis Hoca (Ebu Hanzala) davet fıkhı derslerinde davetçide bulunması gereken vasıflardan eminlik sıfatını Kur'an ve sünnetten delillerle açıklıyor.

 

Bir önceki davet fıkhı dersinde insanlara Allah’a davet eden Peygamberlerin ve davetçilerin emin olması gerektiğini ve davetçinin emin olabilmesi için gereken 3 madde görmüştük. Devamla;

 

4. Davetçi münafıkların sıfatlarından şiddetle kaçınmalıdır:

 

Münafık karakter sahibi olmayan, İslami veya örfi bir terbiyeyle ahlaklanmamış insan tipidir. Bu vasıfları kendinde bulunduran insanlara güvenilmez. Müslüman bu sıfatlardan kaçmak için elinden geleni yapmalıdır. Şahsiyetine itibar edilmeyen insanların davetine şüpheyle bakılır.

 

Münafık nedir?

Münafık; şahsiyet sahini olmayan insandır. Yani doğruları olmayan, ilke sahibi olmayan, İslam ahlakı ile ahlaklanmamış veya toplumun erdem olarak kabul ettiği şeyleri kendinde bulundurmayan insandır.

 

Münafıkların özellikleri:

 

Peygamberimiz münafıkları şöyle tanıtmaktadır:

 

“Dört şey vardır ki kimde bulunursa o katıksız münafık olur. Kimde bunlardan bir haslet bulundurursa onda nifaktan bir şube vardır.

Konuştuğunda yalan söyler,

Emanete hıyanet eder,

Söz verdiğinde tutmaz,

Düşmanlık yaptığında haddi aşar.” (Buhari, Müslim)

 

a) Yalancı olmamanın doğru söz söylemenin önemi:

“Ey iman edenler! Allah’tan korkup sakının ve doğru/sağlam/adil söz söyleyin. (Allah da buna karşılık) amellerinizi ıslah etsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim de Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse şüphesiz ki büyük bir kurtuluş ve kazanç elde etmiş olur.” (33/Ahzab, 70,71)

 

Abdullah İbni Mesud’dan (r.a) rivâyet edildiğine göre Nebî (sav) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan çıkmaya (fücûr) sürükler. Fücur da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır.” (Buhari, Müslim)

 

b) Emanete hıyanet etmek:

Emanete hıyanet eden insanlara güvenilmez. Sosyal ilişkilerde emanete hıyanet etmemek kişinin güvenilir olmasını sağlar.

 

c) Söz verdiğinde sözünü tutmamak:

Ne olursa olsun verilen sözleri tutmak Müslümanlığın gereğidir. Müslüman söz verdiğinde bunda Allah tarafından hesaba çekileceğini düşünür ve sözüne bağlı kalır. Münafık ise verdiği sözü önemsemez, çok rahat bir şekilde söz verir ve verdiği sözü yerine getirmez.

 

d) Düşmanlık yaptığında haddi aşar:

Düşmanlık yalnızca Allah için yapılır. Bunun dışında yapılan düşmanlıklar haddi aşmaktır. Müşriklere düşmanlık Allah için yapılan bir düşmanlıktır. Ancak Müslümanlarla olan ticaretinde, aile hayatında, sosyal ilişkilerinde yaşanılan sıkıntılardan dolayı düşmanlığını devam ettirmek düşmanlıkta haddi aşmaktır.

 

5. Davetçinin sözleriyle amelleri uyuşmalıdır.

 

Davetçinin insanlara anlattıklarıyla fiilleri uyuşmalıdır. İnsanlar sözden ziyade amele bakarlar. Bundan dolayı davetçi yaşadıklarını anlatmalıdır insanlara.

 

Özellikle muasır davet bu sorunla karşı karşıyadır. İnsanlar İslam davetinin hak olduğunu ikrar etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü tevhid daveti fıtrata hitap ediyor. Ancak vakıanın dayattığı bir takım zorlukları tevhidi yaşamamaya ve şirklerine özür kılıyorlar. Davetçilerin daveti daha ziyade şer’i olmayan özürleri iptal üzere kuruludur. Öyleyse davetçi özürler konusunda dikkatli olmalıdır.

 

Allah’ın (svt) hudutları konusunda insanların özürlerini kabul etmeyen davetçiler kendi hayatlarında bir takım özürler arkasına sığınırlarsa bu davetlerini şüpheli kılar.

 

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:40 Davet ve davetçide bulunması gereken vasıflar, eminlik

01:05 Davetçi emin olmalıdır.

02:45 Ben eminim demekle veyahut ben güvenilir demekle kimse bu sıfatları üzerinde taşımaz.

03:27 Davetçi emin olmak istiyorsa münafıkların sıfatlarından şiddetle kaçınmalıdır

04:04  Münafık nedir?

07:00 Anlattığımız dinin eserlerini kendi üzerimizde bulundurmadığımız müddetçe insanlar onu dinlemez

07:50 Münafıkların özellikleri hadisi

08:40 Bir İslam davetçisinin en dikkat etmesi gereken nokta yalan söylememektir.

14:50 Müslüman çok konuşmaz. Müslüman faydalı konuşur.

17:40 Emanete hıyanet etmek

24:00 Söz verdiğinde sözünü tutmaz.

27:02 Müslümanın nefsi borcu ile asılıdır.

30:24 Düşmanlık yaptığında haddi aşar

35:24 Dünya ile ilgili meselelerimizde affedici olalım

36:00  Davetçinin sözleriyle amelleri uyuşmalıdır.

37:40 Tevhidi doğrulayan insanların özürler getirmesine nasıl yaklaşmalıyız?

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#İslam #Eminlik #DavetFıkhı #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar