Tevhid Kitap

Davet ve Davetçide Bulunması Gereken Vasıflar; Eminlik - 1 | Davet Fıkhı 4 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Davet ve Davetçide Bulunması Gereken Vasıflar; Eminlik - 1 | Davet Fıkhı 4 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1867

Halis Hoca (Ebu Hanzala) davet fıkhı derslerinde davetçide bulunması gereken vasıflardan eminlik sıfatını Kur'an ve sünnetten delillerle açıklıyor.

 

Davetçide bulunması gereken vasıflardan eminlik için gereken 3 madde

1.Arkadaşlık, akrabalık, komşuluk ve ticaret gibi sosyal hayatımızda ilişkilere dikkat etmek

bir zorunluluktur.

2. Güvenilir bir aile yapısına sahip olunmalıdır.

3. İnsanlardan karşılık beklenilmemelidr.

 

Davet ve Davetçide Bulunması Gereken Vasıflar: Eminlik

 

1. DAVETÇİ EMİN OLMALIDIR.

 

İslam davetçisinde zorunlu olarak bulunması gereken ilk vasıf güvenilirliktir. Peygamberlerin davetini tafsilatlı anlatan Şuara suresi Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb ve Musa aleyhimusselam

dillerinden şu çağrıyı tekrarlamıştır:

 

“Muhakkak ki ben sizlere gönderilmiş emin/güvenilir bir elçiyim.” (26/Şuara, 143)

 

Peygamberlerin bizzat kendileri bunu dillendirdikleri gibi, kendilerine düşmanlık eden kavimleri de bu gerçeği ikrar etmek zorunda kalmışlardır.

 

Yaşanılan topraklar, memleket ve aradaki bağ nedeniyle müşriklere yapılacak davet nasıl olmalıdır sorusuna Allah Resulü'nün Mekkeli müşriklere yaptığı davet ile cevap veriliyor:

 

Allah Rasulü “...Akrabanı uyar.” (26/Şuara, 214) ayeti nazil olunca Safa tepesine çıkarak

kavmine seslendi:

 

“Ey Abdulmuttalipoğulları! Ey Adiyyoğulları! Ey Fihroğulları!

Ben sizlere: ‘Şu vadide atlılar var, size saldırmak istiyorlar’ desem, beni doğrular mısınız?

 

Müşrikler:

‘Sana inanırız. Bugüne dek yalan söylediğini görmedik’ dediler.” (Buhari, Müslim)

 

İnsanlara Allah'ın davetini götürmek üzerimize farzdır. Vacibin tamamlandığı şey de vaciptir kaidesinden dolayı davetçi olan insanın emin olması, güvenilir olması farzdır.

 

İnsanlar sosyal olmaları hasebiyle edindikleri tecrübelere göre insanlarla muamele ederler. Güvendikleri insanları dinler, anlamaya çalışır ve onlardan zarar gelmeyeceğini düşünürler.

Güvenmedikleri insanların doğru söz söyleyeceklerine ihtimal vermez, onları şüphe içerisinde

dinlerler. Bundan dolayı davetçinin en hassas olması gereken konu, eminlik sıfatını muhafaza

etmek olmalıdır.

 

İnsan ne yaptığı takdirde emin olur veya eminliğini muhafaza eder?

Emin olabilmek için;

 

1.Arkadaşlık, akrabalık, komşuluk ve ticaret gibi sosyal hayatımızda ilişkilere dikkat etmek

bir zorunluluktur.

 

Gerek İslami, gerek toplumsal hassasiyetlere riayet etmek davetçinin görevleri arasındadır.

Bu sorumluluk ve şuur isteyen bir süreçtir. Davetçi kendi için yaşamayıp, bir misyon ve dava

sahibi olduğunu hatırda tutarak hareket etmelidir.

 

2. Güvenilir bir aile yapısına sahip olunmalıdır.

'İnsanın en hayırlı şahidi ailesidir.' Selefe nispet edilen bu söz kendi ailesine güven telkin etmiş bir Müslüman, topluma da bu güveni verebileceği anlaşılmaktadır. İnsanın kalesi sayılan ailede, bu anlamda sorun varsa dışarıdan insanların bu Müslümana güvenmesi mümkün değildir.

 

3. İnsanlardan karşılık beklememek.

Davetçi ve yaptığı davet pak olmalıdır. İçerisinde Allah rızası dışında gözetilen bir şey olmamalıdır. İnsanlar karşılık beklenen davetlere kuşkuyla bakar ,sahiplerine güvenmezler.

 

Peygamberlerin davetini tafsilatlı anlatan Şuara süresi onların dilinden şu ayeti bizlere aktarır;

“Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir.”

(26/Şuara, 164)

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

01:10 Davetçi emin olmalıdır

02:15 Peygamberlik verilmeden önce tüm peygamberler güvenilir, emin olunan insanlardı

05:22 "Muhakkak ki ben sizlere gönderilmiş emin/güvenilir bir elçiyim."

09:57 Topraklar ve memleket nedeniyle yapılacak davet nasıl olmalıdır?

13:00 Ebu Sufyan, Hirakl'e Peygamberin (sav) eminliğini doğruluyor.

14:45 Güvenilir ve emin olmanın davet için önemi

15:20 Davetçinin güvenilir olması farzdır.

15:58 İnsanlar güvendikleri insanları dinlediğinden davetçinin en önemli sıfatı eminlik olmalıdır.

16:28 İnsan ne yaptığı takdirde emin olur veya eminliğini muhafaza eder?

17:05 Arkadaşlık, akrabalık, komşuluk ve ticaret gibi sosyal hayatımızda ilişkilere dikkat etmek

bir zorunluluktur.

19:25 Davetçinin temsiliyet örneği

22:15 Ticarette, komşulukta ve akrabalarıyla sıkıntı yaşayanların davete olan etkisi

26:55 Güvenilir bir aile yapısına sahip olunmalıdır.

31:30 Müslüman İslam'ın aile yapısının nasıl olması gerektiği öğrenmelidir.

32:40 İnsanlardan karşılık beklememek.

36:48 İnfak ancak ortaya hizmet koyarak ve insan yetiştirerek olur

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#İslam #Eminlik #DavetFıkhı #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar