Tevhid Kitap

Davet Fıkhının Önemi ve Kapsamı | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

7225

Davet Fıkhının Önemi ve Kapsamı - Davet Fıkhı 1 - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Davet fıkhının önemi ve kapsamının anlatıldığı bu ders silsilesinin ilkinde ümmetin durumu ve davetçinin üstlenmesi gereken vazife açıklanıyor.

 

Allah’a davet;

• Davet

• Tebliğ

• Nasihat

• İrşad

• Emri maruf

• Tezkir (öğüt vermek ve hatırlatmak) kavramlarının hepsini kapsar.

 

Davet ve Ümmetin durumu

Allah subhanehu ve teâlâ, Rasûlleri aleyhisselam ve kitapları insanlar arasında vuku bulan ihtilafların çözülmesi ve hakem olması için göndermiştir.

 

İnsanlar (tevhid üzere yaşayan) tek bir ümmetti. (İhtilafa düştüler.) Allah (aralarındaki ihtilafı gidersin diye) müjdeleyici ve uyarıcı nebiler gönderdi. İnsanların anlaşmazlığa düştükleri konularda, aralarında hakem olsun diye nebilerle beraber hak olan Kitab’ı indirdi. Onda (Kitap konusunda) anlaşmazlığa düşenler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra aralarında azgınlık/kıskançlık/bir diğer gruba üstünlük sağlama isteği olan Ehl-i Kitap’tan başkası değildi. Allah, hakkında ihtilafa düştükleri konuda iman edenleri izniyle hakka hidayet etti. Allah dilediğini dosdoğru yola iletir. (2/Bakara, 213)

 

Bu ihtilafı çözecek olan kitabın kendisi midir yoksa bu kitaba varis olan ümmet midir? Kuran bu sorunun cevabını Fatır suresinde vermektedir:

 

“Kitap’tan sana vahyettiğimiz hakkın ta kendisi olup kendinden önceki (Kitapları) doğrulayıcıdır. Şüphesiz ki Allah, kullarına karşı (her şeyden haberdar olan) Habîr, (her şeyi gören) Basîr’dir. Sonra Kitab’ı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan kimi nefsine zulmeder kimisi orta yolludur. Kimisi de Allah’ın izniyle hayırlarda yarışıp öne geçer. Bu, büyük lütuf ve ihsanın ta kendisidir.” (35/Fatır, 31-32)

 

Varis olarak seçilen bu insanlar, en hayırlı ümmet olduğu ve onlara bu vasfı kazandıran şeyin Allah’a davet görevini ifa etmeleri olduğu anlatılıyor.

 

Kurtulacak olan (taifetul mansura) hak olan taifenin özelliğininin hakkı ikeme etmeleri olduğu Allah Resulu’nden nakledilen hadislerle anlatılıyor.

 

“Benim ümmetimden hakkı ikame edecek bir taife kıyamete kadar var olacaktır. Onları yardımsız ve yarı yolda bırakanlar onlara zarar veremeyecektir.” (Buhari, Müslim)

 

“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah’a iman edersiniz. Şayet Ehl-i Kitap iman etmiş olsaydı onlar için daha hayırlı olurdu. Onlardan müminler olmakla birlikte çoğunluğu fasıklardır.” (3/Ali İmran, 110)

 

“Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ihtilaf edip ayrılığa düşenler gibi olmayın. Bunlar için büyük bir azap vardır.” (3/Ali İmran, 105)

 

Davet ve tebliğ ümmetin kimliği olduğu gibi, bireysel bir sorumluluk olduğu çünkü

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında “ Dikkat edin! Burada bulunanlar bulunmayanlara iletsin.” diye vasiyet ettiği aktarılıyor.

 

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:32  Davet fıkhının önemi

04:50  Davet fıkhı nedir ve hangi konuları içine alır?

05:46  Davet ve ümmetin durumu

06:13  Bakara suresi 213. ayet

07:23  Allah perygamberleri insanları Allah'a davet etsinler diye göndermiştir

09:40  Kur'an aramızda nasıl hakem olacak?

10:32  İhtilafı çözecek olan kitabın kendisi midir yoksa kitaba varis olan bu ümmet midir?

11:30  Daveti Kur'an'a varis olanlar yapar

15:15  Allah'ın dinine davet görevini kim yerine getirecek?

19:20  Bu ümmetin en hayırlı ümmet olmasının nedeni iyiliği emredip kötülüğü nehyetmeleridir.

21:58  İnsanlara davet yapmaktan alıkoyan sebepler

25:35  Riddet hadisleri vuku bulmuşken nasıl en hayırlı ümmet olabiliriz?

27:58  Kurtulacak olan (taifetul mansura) hak olan taifenin özelliği

33:56  Davet ve tebliğ bireysel bir sorumluluktur.

36:18  Davet nedir?

38:15  Yeryüzünün şahitleri olmak

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Tevhid meali için:

https://tevhidmeali.com/

 

Daha fazla video izlemek için:

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve kitaplarımıza ulaşmak için:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız için:

[email protected]

 

Topluluktan haberdar olmak için:

https://www.youtube.com/channel/UCJKdCugWOjsw1vgaWr-M1yQ/community?view_as=subscriber

 

#davet #fıkıh #DavetFıkhı #EbuHanzalaHoca #HalisHoca #tevhiddersleri #tevhiddergisi

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar