Allah'a Davet Etmeyi Terk Etmenin Zararları - 2 | Davet Fıkhı 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah'a Davet Etmeyi Terk Etmenin Zararları - 2 | Davet Fıkhı 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1388

Allah'a Davet Etmeyi Terk Etmenin Zararları 2 |  Davet Fıkhı 3 - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Allah’a davet etmeyi terk etmenin zararlarından biri topluma Allah’ın azabının inmesi ve toplumu Allah’ın fazlından mahrumiyte götürmesidir.

 

Allah'a davet etmeyi terk etmenin zararlarını anlatan ayet ve hadisler:

 

Onlardan bir topluluk: “Allah’ın helak edeceği ya da çetin bir azaba çarptıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz?” dediği zaman: “Rabbinize sunacağımız bir mazeretimiz olsun ve umulur ki korkup sakınırlar.” demişlerdi. Kendilerine hatırlatılanı unuttukları vakit, kötülükten alıkoyanları kurtarmış, zalimleri ise fasıklıkları sebebiyle zorlu bir azapla yakalayıvermiştik. (7/Araf, 164-165)

 

"Ey iman edenler! Siz kendinizden sorumlusunuz. Doğru yolda olduğunuz sürece sapanlar size zarar vermez. Topluca dönüşünüz Allah’adır. Size yaptıklarınızı haber verecektir." (5/Maide, 105)

 

Ayet-i kerime ilk dönemden itibaren yanlış anlaşılmış ve emr-i bi’l ma’ruf vazifesini iptal ettiği düşünülmüştür. Oysa “Siz kendinizden sorumlusunuz.” cümlesi, “Allah’ın (cc) size farz kıldıklarını yapmakla yükümlüsünüz.” anlamındadır. İslam ümmetine namaz, oruç, hac gibi farz kılınmış şeylerden biri de yeryüzünde Allah’ın (cc) şahitleri olmak, adaleti Allah (cc) için ayakta tutmak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır. Ayet, geniş anlamıyla emr-i bi’l ma’rufa delalet etmektedir.

 

Ebu Bekir (r.a) bir gün insanlara: “ ‘Ey insanlar! Bir ayet var ki onu yanlış yorumluyorsunuz.’ dedi ve bu ayeti okudu. Sonra: Ben Allah Resûlü’nü (sav) şöyle derken işittim: ‘İnsanlar münkeri gördükleri zaman, onu değiştirmek için çaba sarf etmezlerse Allah’ın (cc) hepsini birden cezalandırması yakındır.’ ” (Ebu Davud, 4338; Tirmizi, 3057; İbni Mace, 4005)

 

Zeynep binti Cahş’dan (r.anha)

 

Rasulullah şöyle buyurdu:

’Allah’tan başka ilah yoktur. Gerçeklemesi yaklaşan bir şer’den dolayı vay Arap’ın haline! Bugün ‘Yecüc ve Mecüc’ün seddinden şunun gibi bir delik açıldı.’ diyerek uykusundan uyandı. Ben: ‘Ya Rasulullah! Aramızda salihler varken, biz helak olur muyuz?’ dedim. ‘Evet! Fısk, fücur ve masiyet (kötülük) çoğaldığı zaman (helak olursunuz) buyurdular.” (Buhari, Müslim)

 

Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu:

“Nefsimi elinde bulunduran Allah’a yemin olsun ki, ya iyiliği emreder kötülükten sakındırırsınız ya da Allah hepinizi kuşatan bir azap gönderir de dua ederseniz dualarınıza icabet olunmaz.” (Ahmed, Tirmizi)

 

Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu:

“Allah’ın koyduğu sınırları (hukuku, düzeni) koruyanlarla korumayanların misali, kura çekerek bir geminin farklı katlarına (kimileri üst kata, kimileri alt kata) yerleşen yolcu gruplarının misali gibidir. Alt katta bulunanlar, suya ihtiyaç duydukça üst kata çıkıp buradakileri rahatsız ettikleri için geminin dibinden delik açarak su ihtiyaçlarını buradan karşılayalım derler. Üst kattakiler bunlara mani olurlarsa hepsi kurtulurlar, engelleyemezlerse tamamı batar, helak olur.” (Buhari, Müslim)

 

De ki: “İşte bu, benim (biricik) yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar (neye, niçin ve nasıl olacağını bilerek, programlı ve düzen içinde) basiret üzere Allah’a davet ediyorum/ediyoruz. Allah’ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.” (12/Yusuf, 108)

 

Ayet, nebevi metoda uygun davetin ana esaslarını ortaya koymuştur

 

a. Davet yalnızca Allah’adır.

 

b. Sadece resûller değil, onlara tabi olanlar da davetle yükümlüdür.

 

c. Davet rastgele, amaçsız ve programsız olmayıp basiret üzere yapılan bir eylemdir.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

03:01  Allah'a Davet Etmeyi Terk Etmenin Zararları 2

07:25  Allah’ın yanındakilere ulaşmanın yolu Allah’a itaat etmektir.

07:45  Allah’a davetin bir kısmı iyiliği emretmek kötülüğü nehyetmektir.

09:20  Allah’a davetin önemi: Araf suresi 164-165 ayetler

16:40  Ebu Bekir’in (r.a) Maide suresi 105. ayetini yanlış yorumlayanları uyarması

18:36  Deccal’in Yahudilere öncülüğü ve Yahudi’lerin uydurduğu atasözleri

19:31  Her koyun kendi bacağından asılır sözünün sakıncası

20:00  Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın sözünün sakıncası

20:55  Yecüc ve Mecüc’ün seddinden bir delik açılması

23:05  Allah’a daveti terkin zararlarından biri Allah’ın azabının gelmesidir.

27:38  Niye Allah (cc) daveti terk eden insanların dualarını kabul etmiyor.

28:38  Allah’ın hudutlarını gözetenler ile gözetmeyenlerin durumu

33:40  Davete icabet olunmaması, bıkkınlık ve hicretin farz kılınması

37:10  Daveti terk eden toplumlar kendilerine helak fermanı hazırlamıştır.

38:12  Davetin fıkhı vardır. Allah’a davet basiret üzere olmalıdır.

38:50  Allah’ın ve Rasulü’nün razı olacağı davet cemaatleşmekten geçer.

42:30  Davetin kısımları

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #Menhec #DavetFıkhı

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar