Allah'a Davet Etmeyi Terk Etmenin Zararları - 1 | Davet Fıkhı 2 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah'a Davet Etmeyi Terk Etmenin Zararları - 1 | Davet Fıkhı 2 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1644

Allah'a Davet Etmeyi Terk Etmenin Zararları 1 - Davet Fıkhı 2 - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Allah’a davet etmeyi terk etmenin zararları sıralanarak, iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek misyonuna sahip Müslümanların yapması gerekenler aktarılıyor.

 

 

Allah’a daveti terk etmenin zararları:

 

1. Daveti terk etmek kişiyi Rasullere tabi olmaktan uzaklaştırır.

 

De ki: “İşte bu, benim (biricik) yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar (neye, niçin ve nasıl olacağını bilerek, programlı ve düzen içinde) basiret üzere Allah’a davet ediyorum/ediyoruz. Allah’ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.” (12/Yusuf, 108)

 

İslam daveti nasıl olmalıdır?

Ayet, nebevi metoda uygun davetin ana esaslarını ortaya koymuştur:

a. Davet yalnızca Allah’adır.

b. Sadece resûller değil, onlara tabi olanlar da davetle yükümlüdür.

c. Davet rastgele, amaçsız ve programsız olmayıp basiret üzere yapılan bir eylemdir.

d. Davetin neticesinde, Allah’ın (cc) tüm eksiklerden münezzeh olduğu, müminlerin Allah’a (cc) şirk koşmadıkları ve müşrik toplumdan berî olduklarının ortaya çıkması gerekir. Bu özelliklere sahip olmayan hiçbir davet Nebevi değildir.

 

2. Ümmet hayırlılık vasfını yitirir, bireyler Rasullerin (as) lanetine düçar olur.

 

“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah’a iman edersiniz. Şayet Ehl-i Kitap iman etmiş olsaydı onlar için daha hayırlı olurdu. Onlardan müminler olmakla birlikte çoğunluğu fasıklardır.” (3/Ali İmran, 110)

 

“İsrailoğullarından kâfir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa’nın dilinden lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülükten birbirlerini alıkoymazlardı. Yaptıkları şey ne kötüdür.” (5/Maide, 78-79)

 

Allah Resulü (sav) bu ayeti kerimeyi şu sözlerle tefsir etmiştir:

“İsrailoğullarında ilk meydana gelen zaaf şuydu; onlardan biri kötülük yapan birine rastladığında: ‘Ey adam Allah’tan kork ve yaptığın işi bırak çünkü bunu yapman sana helal değildir.’ dedi. Fakat ertesi gün onunla karşılaştığında bu durum onu beraber yemek, içmek ve oturmaktan alıkoymazdı, onlar böyle yaptıkları için Allah, onların kalplerini birbirine benzetti.” (Ahmed, Ebu Davud)

 

3. Batılın yayıldığı toplumlarda Allah’a daveti terk hakkı gizleme kapsamındadır.

“(Hatırlayın!) Hani Allah: “(Vahyi) insanlara mutlaka açıklayacak ve asla onu gizlemeyeceksiniz.” diye kendilerine Kitap verilenlerden söz almıştı. (Bu sözü) sırtlarının gerisine attılar (kulak ardı ettiler) ve onu az bir paha karşılığında sattılar. (Sözlerini bozma karşılığında) elde ettikleri (dünyalık) ne kötüdür.” (3/Ali İmran, 187)

 

“Şüphesiz ki bizim indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti, insanlar için Kitap’ta açıkladıktan sonra gizleyenler (var ya!), bunlara Allah lanet etmektedir ve tüm lanet ediciler de lanet etmektedir.” (2/Bakara, 159)

 

İbnu’l Kayyim:

‘Allah’ın sınırların çiğnenip dini zayi oluyorken ve insanlar Resul’ün sünnetinden yüz çevirmişken insanı hareketsiz bırakan şey hangi dindir ve hangi hayırdır? Kalbi soğuk, dili sessiz adeta lal olmuş şeytan misali. Evet, nasıl ki batılı dillendiren konuşan şeytandır ona sessiz kalan da dilsiz şeytandır. Zaten dinin başına gelen musibetlerde bu tipler yüzünden değil midir? Onların rahatı yerinde olduktan sonra dinin başına geleni umursamazlar (İ’lamu’l Muvakkiin, 2/155, özetle)

.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

01:32 Daveti terk etmenin zararlarını bilmek

04:35 Daveti terk etmek kişiyi resullere tabi olmaktan uzaklaştırır.

09:00 İslam daveti nasıl olmalıdır?

16:00 Allah’a daveti terk etmenin 2. zararı hayırdan uzaklaşıp Resullerin lanetine uğrar.

31:44  Batılın yayıldığı toplumlarda Allah’a daveti terk hakkı gizlemektir.

41:36 Batıla karşı susan sessiz kalan dilsiz şeytandır.

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#DavetFıkhı #İslamDaveti #Menheç #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar