Tevhid Kitap

Allah'tan Başkasına Dua Etmek | La İlahe İllallah'ı Bozan Unsurlar 6 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

3056

 Akaid dersleri Halis Hoca (Ebu Hanzala) La İlahe İllallah'ı bozan unsurlar'dan Allah'tan başkasına dua etmek ile ilgili ayetleri sıralayıp Allah'tan başkasına dua etmenin şirk olduğunu açıklıyor.

 

Allah (svt) bizi neden yarattı?

 

“Ben cinler ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım.” (51/Zariyat, 56)

İnsanın yaratılış gayesi tevhid. Tevhid ise Allah’a (cc) kulluk ve O’nu ibadette birlemektir. Kişinin namaz, oruç, kurban gibi ibadetlerini yalnızca Allah’a (cc) yapması ve bir bütün olarak hayatı Allah’ın şeriatına göre düzenlemesi, yalnızca O’nun yasa ve kanunlarına boyun eğmesidir. (Bk. 1/Fâtiha, 5)

 

Müminin varlık amacı tevhid olduğundan, değişmez ve ilk sırada yer alan “Ana gündemi” de her zaman tevhiddir. (Ayrıca bk. 38/Sâd, 27)

 

Allah'tan başkasına dua etmek niye şirktir? Dua ile ibadet ile arasındaki bağlantı nedir?

Allah’tan başkasına dua etmenin küfür olduğunun delilleri:

 

"Rabbiniz buyurdu ki: 'Bana dua edin size icabet edeyim. Hiç kuşkusuz, bana ibadet etmekten büyüklenenler, boyun eğmiş/alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir.' " (40/Mü'min, 60)

 

Ayette önce "... Bana dua edin." buyruluyor ve hemen ardından "... Bana ibadet etmekten büyüklenenler..." deniliyor.

 

Ayrıca bu ayetin tefsirinde Tirmizi ve Ebu Davud, Numan bin Beşir'den (ra) şu hadisi naklederler:

"Resûlullah şöyle buyurdu: 'Dua ibadetin ta kendisidir.' Sonra da 'Bana dua edin size icabet edeyim. Hiç kuşkusuz, bana ibadet etmekten büyüklenenler, boyun eğmiş/alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir.' ayetini okudu." (Tirmizi, 3247; Ebu Davud, 1479.)

 

“Hak olan dua Allah’a (yapılandır). Onun dışında dua ettikleriyse onların duasına hiçbir şekilde karşılık veremezler. (Allah’tan başkasına dua edenlerin) durumu, ağzına su ulaşsın diye iki avucunu suya doğru uzatmakla (yetinenin) durumu gibidir. (Oysa) o (su) asla ona ulaşmaz. Kâfirlerin (Allah’ın dışındaki varlıklara) duaları, kaybolup gidecek bir sapıklıktan başka bir şey değildir.” ( 13/Ra'd, 14)

 

“Allah’a yalan uydurarak iftira eden veya (Allah’ın) ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Bunlara, Kitap’tan nasipleri (kendileri için takdir olunan hayır ve şer) erişir. Nihayet canlarını almak için elçilerimiz onlara geldiğinde derler ki: “Allah’ı bırakıp dua ettikleriniz nerede?” Derler ki: “Onlar bizi (terk edip) kayboldular.” Ve kâfir olduklarına dair kendileri aleyhine şahitlik ettiler.” (7/A'râf, 37)

 

“Allah’ı bırakıp da sana fayda ve zarar vermeyecek olan varlıklara dua etme! Şayet böyle yaparsan hiç kuşkusuz, zalimlerden/müşriklerden olursun. Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olsa O’ndan başka o zararı giderecek kimse yoktur. Senin için bir hayır dileyecek olsa O’nun lütfunu geri çevirecek kimse yoktur. (Lütuf ve ihsanını) kullarından dilediğine ulaştırır. O, (günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan) El-Ğafûr, (kullarına karşı merhametli olan) Er-Rahîm’dir.” (10/Yûnus, 106-107)

 

Tevhidin özü kulluk, kulluğun özü ibadet, ibadetin özü de duadır. Resûl (sav) dahi olsa Allah’ı (cc) bırakıp kendilerine dahi fayda ve zararı olmayan, yaratamayan, rızık veremeyen, ölüm ve hastalığı kendilerinden savamayan varlıklara dua edenler zalimlerden yani müşriklerden olurlar.

 

"Onlara dua etseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü şirkinizi reddederler. (Her şeyden haberdar olan) Habîr gibi kimse sana haber veremez." (35/Fâtır, 14)

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:40  La ilahe illallah'ı bozan unsurlar

02:10  Allah'tan başkasına dua etmek

02:50  Allah (svt) bizi neden yarattı?

03:30  Tüm peygamberlerin ortak daveti: “Allah başka ibadet edilecek ilah yoktur”

05:20  Allah tüm insanları kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır

05:54  Dua ile ibadet ile arasındaki bağlantı nedir?

06:20  Dua ibadetin ta kendisidir.

11:59  Allah’tan başkasına dua eden insan kafir olur.

14:30  Mekkeli müşriklerin problemli olduğu yer Allah’tan başkalarına dua etmeleridir.

18:08  Allah’tan başkasına dua etmenin küfür olduğunun delilleri

23:15  Müşriklerin en büyük problemi ibadeti salih gördükleri kişilere yapmalarıdır

24:10  Allah’tan başkasına dua etmek Allah’ın sıfatlarını Allah’tan başkasına vermektir.

24:45  Günümüzden şirk örnekleri: Abdulkadir Geylani’den medet ummak

29:30  Allah duanın sadece kendisine edilmesini istemiştir.

35:00  Dua ne demektir?

36:20  Allah’tan başkasından yardım talep edenin durumu

37:55  Allah’tan başkasına dua etmek konusunda getirilen bir şüphe

38:40  Adiy bin Hatim’in kıssası: Biz onlara ibadet etmedik mi

40:45  Velilere dua ederken meselenin aracılık olduğunu iddia edenlere reddiye

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#tevhid #İbadet #dua #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar