Tevhid Kitap

Ölüm Anı | Halis Bayancuk Hoca

137

Halis Bayancuk Hocamız ölüm anının zorluğunu anlatıyor.

 

Tamamını dinlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=KKaoU-eVWdQ

 

Asla! (Bırakın artık küfrü ve inadı!) Can köprücük kemiğine gelip dayandığında, “Var mı (ölüm hastalığını) tedavi edecek?” denildiğinde, Onun (kesin) bir ayrılık olduğunu bilir. Ayaklar (korkudan) birbirine dolandığında, O gün (insanlar) Rabbine sevk edilecekler. (75/Kıyâmet, 26-30)

 

Can boğaza gelip dayandığında, Siz, o zaman bakıyor olacaksınız. Biz size, ondan daha yakınız fakat görmezsiniz. (56/Vâkıa, 83-85)

 

Allah (cc) ayet-i kerimede diyor ki:

 

O, kulları üzerinde (her şeye boyun eğdiren) El-Kahir’dir. Üzerinize koruyucu (melekler) yollar. Sizden birine ölüm geldiğinde (ölüm vazifesiyle görevli) elçilerimiz onu vefat ettirir. Ve onlar görevlerini kusursuz bir şekilde yaparlar. Sonra da Allah’a, (hak ve hakikatin kaynağı) El-Hak olan Mevlalarına döndürülürler. Dikkat edin! Hüküm yalnızca O’na aittir. Ve O, hesap görenlerin en hızlı olanıdır. (6/En'âm, 61-62)

 

Ölüm Meleğinin Müslümanın Canını Alması:

Onlar ki; melekler güzellikle canlarını aldığında: “Selam olsun size! Yaptıklarınız karşılığında cennete girin.” derler. (16/Nahl, 32)

 

Şüphesiz ki: “Rabbimiz Allah’tır.” deyip sonra da istikamet üzere olanların üzerine melekler iner (ve der ki): “Korkmayın, üzülmeyin, size vadolunan cennetle sevinin.” (41/Fussilet, 30)

 

Ölüm Meleğinin Kafir ve Facirlerin Canını Alması

Melekler, kâfirlerin canlarını aldığında, onların hâllerini bir görsen! Onların yüzlerine ve sırtlarına vururlar ve: “Tadın (bakalım) yakıcı/kavurucu azabı.” (derler.) (8/Enfâl, 50)

 

İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber (sav) diyor ki:

"Müslüman olan kul dünyadan ayrılacağı zaman Allah (ac) ona ölüm meleğini ve ölüm meleği ile beraber onun yardımcılarını gönderir. Onlar onun baş ucunda otururlar. Gözünün gördüğü yer kadar melek vardır. Sonra ölüm meleği gelir. Onların yüzü diyor Peygamber (sav) bembeyazdır, nur gibi parlar ve onların yanında cennet kokularına bulanmış olan kefenler vardır. Ölüm meleği onun yanına oturur. Der ki: Ey güzel olan nefis Rabbinin merhametine ve Rabbinin rızasına doğru çık.

Ve (as) diyor ki: Onun ruhu su damlasının bardaktan yere damladığı gibi bedeninden akıp gider bu kadar rahat. Sonra rahmet melekleri onunla beraber semaya doğru yücelirler. Semaya çıkarken diyor (as) onun kokusu bütün yeri ve göğü kaplar. Yerde ve gökte ne kadar melek varsa ona salat getirirler. Onun için dua ederler. Ve her biri der ki: Ya Rabbi keşke bu adam bizim kapımızdan semaya girse de biz onunla karşılaşsak. Semanın önüne gelir. Semanın kapıları onlara açılır. Semanın her katında melekler onları karşılar ve onlara sorar: Kimdir bu adam? Melekler der ki: Bu falan oğlu falandır. Allah'a (cc) ruhunu teslim etti. Ta ki yedinci semaya ulaşıncaya kadar Allah'ın (cc) huzuruna gider. Allah (cc) der ki: Benim kulumun amel defterini illiyuna yazın. Yani yücelerin en yücesine bir kitap yazın. O kitabı bırakın. Sonrada benim bu kulumun ruhunu tekrardan cesedine döndürün. Çünkü ben şöyle takdir ettim. Hiç kimse yoktur ki kıyamet gününe kadar tekrardan semaya gelmez. Peygamber (sav) diyor onun ruhu tekrardan cesedine döner. Ve o kabrine girer. Sonra kabrinden cennete bir kapı açılır. Salih amelini görür. Ondan sonra (sav) anlatmaya devam ediyor. Facir olan, günahkar olan insan Allah'a canını verirken ise gökyüzünden melekler gelir.

O meleklerin yüzü simsiyahdır. Onların ellerinde cehennem giysileri vardır. Cehennem ateşinde yanmış ve üzerinde cehennem kokusu olan cehennem giysileri vardır. Gözün gördüğü yere kadar otururlar. Sonra ölüm meleği gelir. Ölüm meleği ona der ki: Ey facir olan nefis Rabbinin gazabına ve öfkesine doğru yücel. Rabbinin gazabına ve öfkesine doğru yücel. Onun ruhu bedeninden öyle bir çıkar ki dikenli bir sopanın ıslak bir yünden çekilmesi gibidir. Kardeşlerim şöyle manzarayı bir hayal edin. Dikenli bir sopayı ıslak yünün içerisine soktuğunuz zaman onu çekemezsiniz zaten, onun çıkardığı ses bile insanı ürkütmek için yeterlidir. Onun ruhu bedeninden bu şekilde çıkacak. Ve semaya doğru yükselirken yer, gök hepsi bunun pis kokusu ile kaplanacak. Melekler diyecekler ki: Keşke bizim yanımızdan semaya girmese. Sonra o birinci kata gelecek. Ama semanın kapıları, kötü kokularından dolayı onlara açılmayacak. Soracaklar: Kimdir bu pis kokunun sahibi? Melekler diyecekler ki: Bu falan oğlu falandır. Allah'a pis bir şekilde canını vermiştir. Sonra Allah'ın huzuruna gidecek. Allah (cc) diyecek ki: Bunun kitabını, amel defterini yerin en altına, mağmanın en dibine gömün diyecek. Orada kalsın. Sonra bunun ruhunu cesedine geri döndürün. Semadan baş aşağı aşağıya doğru fırlatılacak. 

Sonra (as) şu ayet-i kerimeyi okuyor:

"O Allah'a şirk koşanlar sanki yukarıdan aşağıya doğru düşen, kuşların havada onları parçaladığı veya uzak bir yere savurduğu kimseler gibidir." (22/Hac, 31) diyor Peygamber (sav)...

 

#Ölüm #ÖlümAnı #HalisBayancuk #Shorts #Short

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar