Tevhid Kitap

Ölüm Meleğinin Gelişi | Halis Bayancuk Hoca

157

Ölüm Meleğinin Gelişi Ölüm meleği insana geldiği zaman tek başına gelmez kardeşlerim. Ölüm meleği canı almaya geldiğinde, ruh artık insanın boğazına ulaştığında ve can alınmaya geldiğine avaneleriyle beraber gelir. Yardımcılarıyla beraber gelir. Allah (cc) ayet-i kerimede diyor ki: "Allah kullarının üzerinde Kahhar olandır." (6/Enam, 61) Onları kendi yönetimi, kendi gücü ve kahrı altında tutan Allah'tır (cc). Size Hafaza meleklerini yollar. (6/Enam, 61) "Sizden birine ölüm geldiğinde bizim elçilerimiz, -bir kişi değil- sizin canınızı alırlar ve onlar asla gevşeklik göstermezler." (6/Enam, 61) "Sonra nefisler hak olaraktan kendi mevlalarına, kendi Rablerine döndürülecektirler. Hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir dikkat edin. (6/Enam, 62) Ve hesabı en hızlı görecek olan da yine alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ölüm Meleğinin Gelişi Kardeşlerim ölüm meleği avaneleriyle beraber insana geldiği zaman insan iki türdür. Ya Müslümandır. Canını Allah'a (cc) Müslüman ve itaatkar bir şekilde teslim edecektir. Ya da kafirdir. Veya facirdir. Müslümandır ama facirdir. Ölüm meleği ve avaneleri bu iki tip insana da farklı şekillerde gelecekler. Ama kişi Müslümansa, taat üzere canını vermiş ise, istikamet üzere hayatını yaşamışsa Allah (cc) diyor ki: Meleklerin canını aldığı o temiz insanlar var ya onlara diyecek ki: (16/Nahl, 32) Melekler onları bu şekilde karşılayacaklar. (16/Nahl, 32) Eserde varid olduğu üzere selefden biri diyor ki: Bu gelen melekler kendi selamını vermeyecekler. Es Selam olan Allah'ın selamını okuyacaklar. Ey falan oğlu falan Allah sana kendi katından selam söylüyor. Yapmış olduğunuz güzel ameller karşılığında cennete giriniz. (16/Nahl, 32) Başka bir ayet-i kerimede Allah (cc) anlatıyor: "Rabbim Allah'tır dedikten sonra istikamet üzere olanlar (41/Fussilet, 30) hatırlarsanız bir kaç ders önce bu ayet-i kerimeden ne kastedildiğini anlatmıştık. Yani tevhidi kabul ettikten sonra tevhidine şirk bulaştırmayanlar. Tevhid üzere olanlar. Yani Ömer (ra) dediği gibi, Allah'ın emirleri ve nehileri konusunda hassas olanlar. Emirler ve nehilerde yılanın kıvrıldığı gibi kıvrılmayanlar. İstikamet üzere olanlar. Ölüm anında O anda melekler semadan onların üzerine inecekler. Ve onlara diyecekler ki: Üzülmeyin, korkmayın, Allah'ın size vaad etmiş olduğu cennetler ile müjdelenin." (41/Fussilet, 30) Dünya hayatında da, ahirette de biz melekler sizin dostlarınızız. Bu Müslüman ve itaatkarların can verme şekli kardeşlerim. Bir de kafirler ve facirler can verdikleri zaman Allah (cc) diyor ki: "Sen meleklerin kafirlerin canını aldığı zaman onları bir görsen ey Muhammed. Onlar, onların sırtlarına ve yüzlerine vuracaklar ve onlara diyecekler ki: Yakıcı azabı tadın" (8/Enfal, 50) Bu şekilde can verecekler. Başka bir ayet-i kerimede Allah (cc) diyor ki: "Sen o zalimlerin Allah'a can verdiklerini bir görsen. Melekler onlara ellerini uzatacaklar ve onlara diyecekler ki: Çıkarın canınızı." (6/Enam, 93) Canınızı çıkarın. Tabi canın nasıl çıkacağını biraz sonra Peygamberimiz (sav) bize anlatacak kardeşlerim. "Bugün siz alçaltılmış azabı tadacaksınız." (6/Enam, 93) diyecek melekler onlara. Videonun Tamamını İzlemek İçin: Ölümün Hakikati | Halis Bayancuk Hoca https://youtu.be/KKaoU-eVWdQ ☎️ İletişim için WP: +90 535 766 45 45 #Ölüm #ÖlümMeleği #Ramazan #HalisBayancuk #EbuHanzala #Tevhid #TevhidDergisi

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar