Tevhid Kitap

Laikler Nasıl Bir Allah İstiyor? | Halis Bayancuk Hoca

388

Laikler Nasıl Bir Allah İstiyor? | Halis Bayancuk Hoca

 

Her laik, müşrik olduğu gibi bütün müşrikler de laiktirler.

Her laik, müşrik olduğu gibi bütün müşrikler de laiktirler.

Laiklik nedir onların ifadesine göre?

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıdır.

Yani onların iddiasına göre diyorum laiklik şudur; din, devlete karışmaz; devlet dine karışmaz. Laiklikten anlamış oldukları budur.

 

Din devlete karışmaz.

Devlet dine karışmaz.

 

Peki, bu tanımlarında sadık mıdırlar? Bu tanımlarına bağlı kalırlar mı?

Asla. Evet, din devlete karışamaz. Dinin devlete müdahale etmesine asla müsaade etmezler. Ama Diyanet İşleri Başkanı’nı atayan, devlet;

maaşını veren, devlet; okuyacağı hutbeyi belirleyen, devlet memuru olacağı zaman altı yüz elli yedinci (657.) maddeye yemin ettirip devlete bağlı kalacağına dair ondan ahit alan, devlet; onun altında çalışacak memurların tamamını belirleyen, devlet; onların bütçesini belirleyen, devlet;

bu devlet, devlet, devlet ama devlet, dine karışmıyor. Daha devlet dine nasıl karışsın?

 

Ama din, devlete karışmaya kalksa yani herhangi bir diyanet işleri başkanının çıkıp: Sayın Cumhurbaşkanım; siz Amerikalıları dost edinemezsiniz, çünkü müntesibi olduğumuz dinin hükümlerine göre

Amerika’yı dost edinen bir adam küfre girer, dediğini düşünün yer yerinden oynar ya da sayın Cumhurbaşkanım, sayın Başbakanım, sayın falanca parti

siz zina yasasını gündeme getiremezsiniz. Çünkü zina zaten Allah’ın dininde haram kılınmıştır. Bunu konuşmanın dahi mümkünatı yoktur, dese yer yerinden oynar.

 

Kenan Evren ne demişti?

Hoca camide namaz kıldırır ve vaaz verirse ona saygı duyarım. Ama camiden çıkar, caminin dışında bunu yaparsa onun kafasını ezerim. Devletin laiklik anlayışı budur. Caminin içinde Allah eyvallah,

iş yerinde Allah eyvallah yani böyle bir tabela bazında, bereket duası bazında Allah eyvallah. 

 

Ama Allah bizim ekonomimize karışsın, Allah bizim seçeceğimiz dine karışsın, Allah bizim milli değerlerimize karışsın Allah bizim örfümüze, ananemize karışsın, hayır kardeşim o kadarı fazla. Ben düğünümü kendi bildiğim gibi yaparım. Allah camide, Allah düğünde ne gezer? Ben cenazemi kendi bildiğim gibi yaparım. Allah’ın cenazede ne işi var?

Allah öldürdü tamam, işi bitti ondan sonra. Allah merhamet etsin yeter.

Ama cenazeyi biz bildiğimiz usullere göre yapalım.

Ticaret yapıyorum, Allah borsaya ne karışır kardeşim? Böyle yerlerde Allah’ın adını almayın ağzınıza. Borsa nerde Allah nerde? Allah rızkı yaratsın, insanlara dağıtsın. Biz ondan sonra kağıda döktüğümüz zaman

Allah’ın bankada, borsada, kuyumcular çarşısında Allah’ın işi olmaz.

Onlar böyle bir Allah istiyorlar.

 

Hayatlarında istedikleri kadarına müdahale eden fakat istemedikleri yere müdahale etmeyen bir Allah istiyorlar. Müşrikler peygamberlerin karşısına geldiler. Müşrikler laiktirler. Bunu unutmayın. Allah’a inanırlar. Fakat Allah'ı bir yere koyarlar. Allah sen bizim devletimize karışma ama biz senin dinine karışabiliriz derler.

 

Peygamberlerine geldiler dediler ki:

أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء

"Senin namazın mı sana emrediyor babalarımızın ibadet ettiğini terk edelim ve mallarımızda dilediğimiz gibi davranmaktan senin namazın mı bizi alıkoyuyor? " (11/Hûd, 87)

 

Yani ey peygamber!

Sen niye bizim ekonomimize karışıyorsun?

Sen niye bizim nasıl ticaret yapacağımıza karışıyorsun?

Senin namazın mı sana emrediyor?

Bunlar mallarında diledikleri gibi hareket edemezler. Demek ki müşrikler Allah varsa, birse, rızık veriyorsa kainatın işlerini idare ediyorsa müşrikler böyle bir Allah’ı seviyorlar. Ama yeryüzüne indi mi O’nun hükümleri

yeryüzüne indi mi O’nun buyrukları müşrikler böyle bir Allah istemiyorlar.

Ve böyle bir Allah’ın varlığından da rahatsızlık duyuyorlar. Allah laik olan müşriklere cevap vermek için bu ayeti söyledi.

 

لله ما في السماوات والأرض

"Yerde, gökte, yerde olanların da gökte olanların da tamamı Allah’a aittir." (31/Lokmân, 26)

Ve Allah bunların üzerinde dilediği gibi tasarruf etme yetkisine sahiptir.

 

Dersin tamamını izlemek için:

Lokman Suresi Tefsiri-4 (23-34 Ayetler)

https://bit.ly/3zk3diG

 

#Laik #Laiklik #Müşrik #Devlet #Diyanet #Demokrasi #Cumhuriyet #Din #İslam #HalisBayancuk #EbuHanzala #şeriat

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar