Tevhid Kitap

Kıyamet Günü Sorulacak İki Şey | Halis Bayancuk Hoca

169

Kıyamet Günü Sorulacak İki Şey | Halis Bayancuk Hoca ويوم يناديهم "Allah o gün insanlara seslenecek." Tekrar şimdi birinci seslenme neydi? Allah’ın dışında ibadet ettiğiniz ortaklarınızı çağırın bakalım. Birinci seslenme buydu. İkinci seslenme ney peki? ويوم يناديهم "O gün Allah onlara seslenecek." Ne diyecek peki? فيقول ماذا أجبتم المرسلين "Peygamberlerin çağrısına nasıl icabet ettiniz?" diyecek Allah (cc). Peygamberler sizi bir şeye davet ediyordu. Peygamberler size bir şeyler anlatıyorlardı. Doğru mudur? Doğrudur. Peki, siz bu peygamberlerin çağrısına nasıl icabet ettiniz diyecek? Rabbimiz (cc). Biz buradan neyi anlıyoruz? Kıyamet gününde Allah insanlara sadece ve sadece iki şeyi soracak demek ki. İki şeyden sorumlusunuz ve iki şeyden hesaba çekileceksiniz. Bu ikisinin hesabını verebilmişseniz ondan sonra Allah size ömrünüzden, gençliğinizden, nimetten, harcamalarınızdan soru soracak. Fakat bu ikisi ana sınavdır. Bu ana sınavı geçememişseniz zaten Allah size bir şey sormasına gerek kalmayacak, azap kelimesinin üzerine hak olduğu insanlardan olacaksınız. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Nedir bu iki şey peki? Biri Tevhid’dir. Tevhid. Allah’ın size ilk soracağı şey, Tevhid’dir. Eğer şirk koşmuşsanız Allah’a Allah ortaklarınızı çağırmanızı sizden isteyecektir. İkincisi nedir? İkincisi de peygamberdir. Peygambere ne kadar tabi oldunuz, peygamberin davetine ne kadar icabet ettiniz Allah (cc) size bundan soracaktır. Madem Allah bu ikisinden başka bir şey sormayacak bize ana soru olarak öyleyse ömrünüzü, vaktinizi bu ikisinin dışında ki şeylerin peşinde harcayarak heder ve heba etmeyin. Yani örnek veriyorum, diyelim ki Müslümanların arasında bir gündem var Müslümanlar bir konuyu konuşuyorlar. Bir tanesi diyor ki: Konuyla ilgili Kur’an’da ve sünnette açık bir hüküm var. Bunu biliyoruz. Bir kardeşimiz diyor ki, bir tane veya bir şahıs kardeşim diyor: Falanca alim bu konuda böyle fetva vermiştir. Filanca alim bu konuda şöyle bir kitap yazmıştır. Falanca alimin bu konuda şöyle bir fetvası vardır dediğinde; sen bir Müslüman olarak diyeceksin ki: ---Kardeşim bu ismini söylediğin alimden kıyamet gününde hesaba çekilecek miyiz? Var mı böyle bir şey yani mesela Allah şöyle bir soru soracak mı, Ey insanlar! Siz İmam Şafii’nin çağrısına nasıl icabet ettiniz? Ey insanlar! Siz Eş’ari’nin çağrısına nasıl icabet ettiniz, Maturidi’nin çağrısına nasıl icabet ettiniz, İmam Ahmed’in çağrısına nasıl icabet ettiniz? Böyle bir soru sorulacak mı? Hayır. İbni Teymiye’nin kitaplarını okudun mu ey kulum? Allah (cc) sana böyle bir soru sormayacak. Falanca alimin, Muhammed İbni Abdulvehhab’ın kitaplarını ezberledin mi, hıfzettin mi? Allah (cc) sana böyle bir soru sormayacak. İbni Hacer’in Buhari şerhini okudun mu? Allah (ac) sana böyle bir soru sormayacak. Böyle bir soru yok, Sana iki tane soru soracak Allah. Tevhid'in tamam mı diyecek soru bir. Tamamsa eğer tevhidin Peygamber’e (sav) ne kadar icabet ettin? Allah sana ikinci olaraktan bu soruyu soracak. Madem Allah’ın yanında hesaba çekileceğimiz, sorguya çekileceğimiz başka bir soru yoktur. Öyleyse ömrü, vakti sorguya çekilmeyeceğimiz basit şeylerin peşinde harcamayalım. Allah katında bir şey ifade etmeyen, kıyamet koptuğunda hükmü tamamen bitecek olan şeylerin peşinde Müslümanları da kendimizi de aynı şekilde meşgul etmeyelim. Tefsir Dersinin tamamını izlemek için: https://bit.ly/3inMbdA Kasas Suresi Tefsiri-10 (60-67 Ayetler) ☎️ İletişim için WP: +90 535 766 45 45 #Kıyamet #Allah #HalisBayancuk #EbuHanzala #Tevhid #TevhidDergisi

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar