Tevhid Kitap

İslam Nedir?

237

İslam Nedir?

 

İslam insanların yaratılış amacı, kitapların indirilme gayesi ve Rasûllerin gönderilme sebebidir. 

 

"Müjdeleyici ve uyarıcı resûller (gönderdik). Ta ki resûllerden sonra insanların Allah’a (“bilmiyorduk, duymadık” gibi bahane olarak) sunacakları bir hüccetleri kalmasın. Allah (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) Azîz, (hüküm ve hikmet sahibi olan) Hakîm’dir." (4/Nîsa, 165)

 

İslam tüm  Rasûllerin ortak daveti. Allah katında geçerli olan tek dinin adıdır. 

"Senden önce gönderdiğimiz her resûle: “Şüphesiz ki benden başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. O hâlde yalnızca bana kulluk/ibadet edin.” diye vahyetmişizdir." (21/Enbiya, 25)

 

İslam Adem (as) ile başlayıp, Muhammed (sav) ile kemâle eren, kıyamete kadar mevcudiyetini koruyacak olan tek dindir.  

"Andolsun ki biz her ümmet arasında: “Allah’a ibadet/kulluk edin ve tağuttan kaçının.” (diye tebliğ etmesi için) resûl göndermişizdir. Allah içlerinden kimisine hidayet bahşetti, kimisine ise sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezip dolaşın ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın." (16/Nahl, 36)

 

İslam Rab ve ilah olarak yalnızca Allah'ı tasdik ederek onun buyruklarına boyun eğmektir. 

"Ben cinler ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım." (51/Zâriyat, 56)

 

İslam yaşamın ve ölümün Alemlerin rabbi olan Allah için olduğu bir hayat nizamıdır. 

"De ki: “Şüphesiz ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” (6/En'âm, 162)

 

İslam dini Allah'a (cc) halis kılarak O'na ibadet etmek, şirke davet eden tağutlardan ve onlara kulluk yapan müşriklerden beraat etmektir. 

"Ey iman edenler! Şayet babalarınız ve kardeşleriniz, küfrü imana tercih ederlerse onları dost tutmayın. Sizden kim onları dost edinirse işte bunlar, zalimlerin ta kendisidir." (9/Tevbe, 23)

 

İslam tüm beşeri düzenleri reddedip Allah'ın kanunlarına teslim olmaktır. 

"Her kim (reddetmek, tekfir etmek, teberrî etmek suretiyle) tağutu inkâr eder ve Allah’a iman ederse kopması olmayan sapasağlam kulp (olan Kelime-i Tevhid’e) tutunmuş (ve İslam dinine girmiş) olur. Allah (işiten ve dualara icabet eden) Semi’, (her şeyi bilen) Alîm’dir." (2/Bakara, 256)

 

İslam dünya ve ahiret saadetinin hakimiyetin yalnızca Allah'a (cc) verilerek elde edildiği bir kulluk biçimidir. 

"De ki: “Allah’a ve Resûl’e itaat edin.” Şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah, kâfirleri sevmez." (3/Âl-i İmran, 32)

 

İslam sadece Allah'a dua etmek, sadece Allah'tan istemek, sadece Allah'tan medet ummak ve sadece Allah'tan fayda ve zarar beklemektir. 

"Biz, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz." (1/Fâtiha, 5)

 

İslam sevginin ve öfkenin, dostluğun ve düşmanlığın yalnızca Allah için yapıldığı ilahi kurallar bütünüdür. 

"Sizin için İbrahim’de ve onunla birlikte olan (müminlerde/resûllerde) güzel bir örneklik vardır. Hani onlar, kavimlerine demişlerdi ki: “Biz, sizden ve Allah’ın dışında ibadet ettiklerinizden berîyiz/uzağız. Sizi tekfir ettik (üzerinde bulunduğunuz yolu ve sizi reddettik). Bizimle sizin aranızda, tek olan Allah’a iman edinceye kadar, ebedî bir düşmanlık ve ebedî bir kin baş göstermiştir.” İbrahim’in babasına söylediği: “Senin için Allah’tan bağışlanma dileyeceğim. (Ama) Allah’a karşı sana hiçbir faydam olmaz.” sözü müstesna. Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca sana yöneldik ve dönüşümüz de yalnızca sanadır." (60/Mümtehine, 4)

 

İslam insanları kula kulluktan kurtarıp sadece Allah'a kul olma hürriyetini sağlayan dinin adıdır.

"Yanında Kitap’tan ilim bulunan kimse dedi ki: “Göz açıp kapayıncaya kadar onu sana getirebilirim.” (Tahtı) yanında yerleşmiş görünce: “Bu, Rabbimin ihsan ve lütfudur. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak için yaptı. Kim de şükrederse, kendi yararına şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, şüphesiz benim Rabbim (kimseye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu) Ğaniy, (cömert, ihsanı bol olan) Kerîm’dir.” (27/Neml, 40)

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Sitelerimiz:

➜  https://www.tevhiddersleri.org/

➜  https://tevhiddergisi.org/

➜  https://tevhidgundemi.com/

➜  https://www.tevhidkitap.net/

�  https://tevhidmeali.com/

 

İletişim İçin:

☎️  Wp: +90 0535 766 45 45

�  E-posta: [email protected]

 

#islam #islamnedir #nedir #Tevhid #TevhidDergisi #TevhidDersleri #İslam #Din #

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar