Hidayet ve Dalaletin İlim, Ortam veya Cehaletle Alakası Yoktur

656


0 YORUM:
Yorumlar