Allah'ın isim ve sıfatlarını öğrenmenin güzel ahlaka etkisi nedir?

642


0 YORUM:
Yorumlar